Zatiahnuté
Bratislava
Hilda
11.12.2023
Do konca roku 2024 majú byť z Chemka Strážske odstránené tony PCB odpadu
Zdielať na

Do konca roku 2024 majú byť z Chemka Strážske odstránené tony PCB odpadu

BRATISLAVA / Zneškodnenie nebezpečných odpadov v areáli Chemka Strážske na východe Slovenska sa uskutoční v dvoch fázach. Do konca roku 2024 má byť z lokality Ošipárne zneškodnených 150 ton nebezpečného odpadu. V druhom kole sa počíta s odstránením približne 5 000 sudov s nebezpečným PCB odpadom z objektu Teplárne. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválila vláda na rokovaní 27. septembra 2023.

Ministerstvo životného prostredia SR si má uplatniť požiadavku na rok 2025 v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 - 2027 v odhadovanej výške 5 miliónov eur na zabezpečenie dekontaminácie nebezpečných odpadov s obsahom PCB z lokality Chemko Strážske uložených v objekte Tepláreň. Začiatkom roka bude tiež pokračovať geologický prieskum, ktorého výsledky umožnia nastaviť komplexný sanačný projekt celej lokality.

MŽP SR zrealizovalo tento rok prípravné trhové konzultácie s cieľom zabezpečenia verejného obstarávania. Vyplynulo z nich, že nebezpečný odpad by sa dal zneškodniť v zariadení na spaľovanie odpadov, ktoré sa však nachádzajú v zahraničí. Išlo by podľa rezortu o najrýchlejší spôsob. Odpad by sa dal dekontaminovať aj terminickou desorpciou v kombinácii so sodíkovou metódou, ktoré je možné uskutočniť v zariadení na zneškodňovanie odpadov na Slovensku.

Envirorezort zostavuje plán na dekontamináciu

Envirorezort deklaruje, že verejné obstarávanie vyhlási v najbližších týždňoch. "Odhadované náklady na prvú fázu predstavujú jeden milión eur," uviedol. Rezort tiež pripraví návrh na zneškodnenie približne 5000 sudov s nebezpečným odpadom uložených vo vrchnej časti objektu Tepláreň. Pripraví, zabezpečí a realizuje na to verejné obstarávanie. Vyhlásiť ho plánuje do konca roka 2024.

"Z dôvodu pretrvávania negatívnych vplyvov znečistenia na environmentálnu situáciu v SR je potrebné riešiť aj zneškodnenie nebezpečných odpadov s obsahom perzistentných organických látok, medzi ktoré patria staré zásoby nespotrebovaných pesticídov," skonštatoval envirorezort. V ďalšej fáze preto pripraví spolu s ministerstvom pôdohospodárstva návrh na ich na dekontamináciu.

Korodujúce kontajnery skomplikovali likvidáciu

 "Ministerstvo vnútra zabezpečilo v novembri 2021 záchranné práce súvisiace s vyhlásenou mimoriadnou situáciou, ktoré smerovali k vyčisteniu objektu Ošipárne. Celkovo sa z objektu odstránilo zhruba 150 ton nebezpečného odpadu s obsahom PCB, ktorým bolo naplnených 17 certifikovaných ADR kontajnerov," pripomenulo MŽP. Vysvetlilo, že poveternostnými vplyvmi začali časom vnútorné steny kontajnerov korodovať, čo zapríčinilo netesnosť niektorých z nich a začal ich obsah vytekať na kontajnerové stojisko.  

Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske na východe Slovenska nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako spoločnosť išla do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Skorodované sudy s týmto odpadom sa našli aj na susedných pozemkoch.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy