Zatiahnuté, zmiešané prehánky
Bratislava
Bibiána
2.12.2023
Posledné rokovanie Ódorovej vlády pred predčasnými parlamentnými voľbami
Zdielať na

Posledné rokovanie Ódorovej vlády pred predčasnými parlamentnými voľbami

BRATISLAVA / V stredu 27. septembra sa konalo posledné rokovanie vlády pred predčasnými parlamentnými voľbami. O čom všetkom kabinet Ľudovíta Ódora rokoval a čo sa im podarilo schváliť sa dozviete vo videu.

Rozdeľovať lacnejšiu elektrinu od elektrární distribútorom bude SPP

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) bude aj v budúcom roku v úlohe agenta rozdeľovať lacnejšiu elektrinu pre domácnosti od Slovenských elektrární distribútorom. Vyplýva to z návrhu na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike v roku 2024 - fáza II, ktorý v stredu odobrila vláda. 

Dodávky elektriny z jadrových blokov SE budú konštantné a SPP zabezpečí dodávky distribučným spoločnostiam podľa odberových diagramov. Zmena konštantnej dodávky na diagram si však vyžaduje určité náklady. Cena silovej zložky elektriny sa tak pre distribútorov zvýši z dohodnutých 61,2 eura za megawatthodinu o desať percent.

V I. fáze riešenia vláda schválila všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie dodávok približne šiestich terawatthodín elektriny za cenu 61,2077 eura za MWh pre domácnosti. Druhá fáza riešenia spočíva v dodaní elektriny vyrobenej spoločnosťou SE z jadrového paliva vo VHZ dodávateľom elektriny, ktorí dodávajú elektrinu odberateľom elektriny v domácnosti.

​Vláda spresnila obmedzenia regulácií pri zavádzaní európskych smerníc

Obmedzenia podnikateľského prostredia by pri zavádzaní európskych smerníc a nariadení do slovenskej legislatívy nemali byť väčšie ako požaduje Európska únia. Ministerstvo hospodárstva SR bude posudzovať návrhy právnych predpisov z pohľadu možného goldplatingu už v predbežnom pripomienkovom konaní a ich predkladatelia budú musieť vyššiu mieru obmedzení odôvodniť.

Do konca roku 2024 majú byť z Chemka Strážske odstránené tony PCB odpadu

Zneškodnenie nebezpečných odpadov v areáli Chemka Strážske na východe Slovenska sa uskutoční v dvoch fázach. Do konca roku 2024 má byť z lokality Ošipárne zneškodnených 150 ton nebezpečného odpadu. V druhom kole sa počíta s odstránením približne 5000 sudov s nebezpečným PCB odpadom z objektu Teplárne. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválila vláda na stredajšom rokovaní.

Vláda schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR

Cieľmi Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2024 - 2026 sú najmä vytváranie angažovanej komunity vzájomne prepojených lídrov a podporovateľov otvoreného vládnutia, podpora otvoreného vládnutia ako kultúry spravovania vecí verejných na všetkých úrovniach vládnutia a rozšírenie priestoru pre občiansku spoločnosť. 

"Obsahuje spolu sedem záväzkov, ktoré sú premietnuté do návrhu uznesenia vlády SR, obsahuje 22 úloh, dve odporúčania a sedem zrušení úloh z predchádzajúcich akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie," priblížil predkladateľ. Jednou z úloh je napríklad uviesť do prevádzky technické riešenie prepojenia registra partnerov verejného sektora s obchodným registrom na účely vedenia a poskytovania údajov o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri.

Vláda odobrila plán k úsporám v zdravotníctve, nemocnice a lekári ich odmietajú

Vláda v stredu schválila plán opatrení k možným úsporám v zdravotníctve, s ktorými počíta revízia výdavkov. Do roku 2030 možno podľa nej ušetriť 426 miliónov eur z verejného zdravotného poistenia. Implementačný plán namietali viaceré zdravotnícke organizácie, celkové úspory nepovažujú za reálne. Plnenie niektorých opatrení chcelo posunúť aj ministerstvo zdravotníctva.

Vláda schválila spoločné princípy riadenia ľudských zdrojov pre nové eurofondy

Ľudské zdroje zapojené do implementácie eurofondov v novom programovom období by sa mali riadiť spoločnými princípmi, postupmi a nástrojmi. Stanovuje ich Systém riadenia ľudských zdrojov zapojených do implementácie fondov EÚ v programovom období 2021 - 2027, ktorý v stredu schválila vláda.

Ide o koncepčný materiál z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorého cieľom nie je zmena legislatívnych noriem a všetky jeho návrhy sú definované ako odporúčania. Venuje sa rôznym oblastiam od plánovania ľudských zdrojov, ich vzdelávania, cez hodnotenie výkonnosti, až po odmeňovanie a motiváciu.

Úlohy z akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2019-22 sa splnili

Národný akčný plán boja proti terorizmu na obdobie rokov 2019 - 2022 obsahoval 28 úloh, z ktorých sa splnilo 24 a štyri boli zrealizované čiastočne. Plán sa zameriaval najmä na zamedzenie teroristickým hrozbám vytvorením optimálnych podmienok, predovšetkým v oblasti predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti terorizmu. Vyplýva to zo správy, ktorú vláda v stredu vzala na vedomie.

"Splnením úloh boli vytvorené predpoklady a rozšírené nástroje na účinný boj proti terorizmu v Slovenskej republike, najmä elimináciou nedostatkov a zraniteľných miest z predchádzajúceho obdobia vo vzťahu k súčasnej dynamike a trendom terorizmu vo svete, čím bol splnený celkový zámer akčného plánu," uviedol predkladateľ. Úlohy boli rozdelené do štyroch hlavných oblastí - prevencia, ochrana, pripravenosť a koordinácia.

SR môže mať v budúcnosti nedostatok pracovníkov vo všetkých odvetviach

Slovensko v budúcnosti, ak nedôjde k aktívnemu riešeniu problematiky, čaká nedostatok pracovných síl vo všetkých odvetviach hospodárstva. Vyplýva to z informácie Ministerstva hospodárstva SR o návrhu opatrení na podporu zvýšenia zamestnanosti znevýhodnených osôb s dôrazom na osoby z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, ktorý vzala v stredu na vedomie vláda. 

Vláda chce financovať zapojenie občianskej spoločnosti do riadenia fondov EÚ

Vláda chce finančne podporiť efektívne a účelné využitie fondov EÚ pomocou spätnej väzby z prostredia zainteresovaných aktérov alebo občianskej spoločnosti. Taktiež chce posilniť informovanosť verejnosti o fondoch EÚ a zvýšiť povedomie o ich dosiahnutých výsledkoch. Vyplýva to z návrhu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu schválila vláda. 

Súvisiace články

Najčítanejšie správy