Jasno
16°
Bratislava
Václav
28.9.2023
Zdravotné poisťovne sú v 70-miliónovej strate. Padli aj trestné oznámenia
Zdielať na

Zdravotné poisťovne sú v 70-miliónovej strate. Padli aj trestné oznámenia

BRATISLAVA / Zdravotné poisťovne vykázali ku koncu marca stratu 69 miliónov eur, príčiny sú rozdielne. Vlani skončili v mínuse viac ako 166 miliónov eur, najväčšiu stratu vykázala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (153,8 milióna eur.). Výsledky hospodárenia v utorok zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). ÚDZS v tejto súvislosti apeluje na zavedenie viacerých zmien.

Záporné hospodárenie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) spôsobilo podľa ÚDZS to, že dotuje súkromné zdravotné poisťovne. "VšZP by mala razantne upraviť cenové podmienky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a znížiť tak náklady," podotkla predsedníčka ÚDZS Renáta Bláhová. "Je podstatné uviesť, že za prvé 3 mesiace 2023 vykazujú účtovnú stratu všetky tri zdravotné poisťovne. Pod stratu VšZP sa dlhodobo a opakovanie podpisuje fakt, že trvalo vynakladá zdroje na ústavnú zdravotnú starostlivosť v objeme, ktorý presahuje jej podiel na liečených pacientoch. Jednoducho povedané, VšZP platí navyše, aj za poistencov ostatných zdravotných poisťovní. Len v roku 2022 uvedená nerovnováha predstavovala približne 90 mil. eur," priblížila Eva Peterová, hovorkyňa VšZP.

Úrad podľa Bláhovej slov nemôže nariadiť ozdravný plán, pretože mu na to odňali právomoc. Avizuje, že budú na mesačnej báze sledovať plnenie finančno-obchodného plánu aj platobnú schopnosť VšZP. Ku koncu marca bola v strate 50,2 milióna eur.

V strate sú aj súkromné zdravotné poisťovne

Jej hospodárske výsledky však ÚDZS označila za skreslené. "Naďalej nadhodnocuje vlastné imanie," skonštatovala Bláhová. Poukázala na to, že neopravila prvotné ocenenie poistného kmeňa po spojení Dôvery a Apollo v roku 2009. "K 31. decembru 2022 je vo výške 485 miliónov eur, pričom ÚDZS má k dispozícii posudok nezávislého znalca, podľa ktorého táto suma má byť 26 miliónov eur," podotkla. "Vyjadrenia týkajúce sa poistného kmeňa spojené so spájaním poisťovní Dôvera a Apollo nie sú ničím novým. Ide o štandardné účtovné operácie, ktoré sa udiali pred 13 rokmi a ich správnosť potvrdili opakované znalecké posudky od renomovaných znalcov a ďalších odborníkov," uviedol Matej Štepiansky, hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera.

Dôvera by tak podľa jej slov minulý rok nedosiahla stratu 14 miliónov eur, ale zisk. ÚDZS v tejto veci podal trestné oznámenie na Úrad špeciálnej prokuratúry. "Predmetom je aj podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie," priblížila Bláhová. Strata Dôvery ku koncu marca predstavovala 15,6 milióna eur. "Tvrdenie o dotovaní Dôvery zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne je absurdné. Každá zdravotná poisťovňa je zodpovedná za úhradu zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov. Súkromné zdravotné poisťovne nenesú žiadnu zodpovednosť za katastrofálne hospodárenie VšZP," uviedol Štepiansky. 

Súkromná Union zdravotná poisťovňa vlani skončila so ziskom 1,1 milióna eur a ku koncu marca vykázala stratu takmer tri milióny eur. Bláhová poukázala, že napriek tomu vypláca dividendy súkromnému akcionárovi. "Len v posledných dvoch rokov to bolo desať miliónov eur, posledná dividenda bola vyplatená vo februári 2023," podotkla. Upozornila, že Slovensko je jedinou krajinou Európskej únie, kde možno z verejného zdravotného poistenia vyplácať zisky súkromným akcionárom. "Podiel na zisku, ktorý naša zdravotná poisťovňa vyplatila svojmu akcionárovi, sa týkal iných účtovných období ako aktuálneho účtovného obdobia, v ktorom vykazujeme stratu. Dosiahnutie zisku a výplata dividendy akcionárovi nie sú nemorálne a sú v podnikateľskom prostredí prirodzené," informovala Kristína Baluchová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union. Podľa jej slov je systém verejného zdravotného poistenia je v tomto roku výrazne podfinancovaný. "V systéme chýba 250 – 300 miliónov eur. Zároveň štát zlým nastavením právneho rámca fungovania zdravotných poisťovní negatívne prispieva k prehlbovaniu deficitu a narúša podnikateľské prostredie," doplnila Baluchová.

Verejné zdravotné poistenie si podľa Bláhovej vyžaduje zásadné zmeny

"Kvalitu zdravotnej starostlivosti, jej dostupnosť a súčasne ekonomickú udržateľnosť zdravotníctva ohrozuje absencia pravidiel, ktoré by zaviedli do systému prehľadnosť, spravodlivosť a efektívnosť," priblížila. Poukázala pritom napríklad na potrebu zavedenia DRG systému. "Neexistencia DRG systému ako úhradového mechanizmu v spojení s uplatňovaním princípu zmluvnej voľnosti deformujú finančné vzťahy medzi zdravotnými poisťovňami a nemocnicami," dodala.

ÚDZS preto navrhne novej úradníckej vláde, aby rezort zdravotníctva začal transparentne zverejňovať jednotkové ceny produkcie nemocníc, ale aj iniciovanie legislatívnych zmien smerom k zákazu krížového vlastníctva a zrušenie tzv. zmluvnej voľnosti.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy