Jasno
22°
Bratislava
Karolína
3.6.2023
Od mája sa do škôl vracajú "obedy zadarmo"
Zdielať na

Od mája sa do škôl vracajú "obedy zadarmo"

BRATISLAVA / Hoci obedy zadarmo koalícia pred letom zrušila, vracajú sa späť. V týchto dňoch by ste ako rodičia mali materskej alebo základnej škole potvrdiť záujem o dotáciu. Zdá sa, že zriaďovatelia na tento systém nabehnú bez väčších problémov. To, čo im ale pribudlo, je nemalá administratíva.

​Od 1. mája sa do škôl vrátia bezplatné obedy. Úplne zadarmo to ale ani tentokrát nebude. Školy totiž majú aj režijné náklady. "Režijné náklady v našej škole sú schválené na 16 eur mesačne na jedného žiaka," uviedla Erika Drgoňová, riaditeľka ZŠ Ostredková v Bratislave.

Už v v týchto dňoch viaceré MŠ či ZŠ posielajú tlačivá na potvrdenie záujmu o dotáciu cez elektronickú žiacku knižku, teda cez Edupage. "Všetky deti by mali byť nahlásené do konca apríla, aby od 1. mája začal fungovať ten nový model. Samozrejme, nedá sa to z jedného dňa na druhý, tie termíny budeme rodičom zverejňovať cez Edupage," uviedla Drgoňová.

Žiadosti na takzvané obedy zadarmo už sprístupnila cez Edupage aj Základná škola na Prostějovskej ulici v Prešove. "Na škole máme 520 detí a od piatku sa nám vrátilo už 150 žiadostí, takže záujem je," informovala Mária Semanová, vedúca školskej jedálne.

"Použijem radšej termín dotácia na stravu, pretože tento nešťastný termín „obedy zadarmo“ nám skomplikoval aplikáciu v praxi už pri prvom zavádzaní obedov zadarmo. Obed musí rodič uhradiť v plnej výške. V prípade, že budú dodržané podmienky na priznanie dotácie, celá zálohová platba sa vráti," uviedla Mária Tejiščáková, prezidentka Prvej asociácie školského stravovania na Slovensku. "Je dôležité, aby rodičia doručili žiadosť elektronicky cez Edupage alebo písomne do školy, lebo na základe toho ja budem prihlasovať deti," uviedla Semanová.

A hoci školy sa v podstate vracajú ku konceptu, ktorý už raz zavádzali, stále ešte čakajú na niektoré detaily z ministerstva školstva. Napríklad aj kvôli rôznym pásmam, v ktorých sú školy zaradené, pričom dotácia platí na piate pásmo. "Tým vedúcim ešte nie je úplne jasné, ako budú nakladať s tou dotáciou," uviedla Drgoňová.

Dotácia teda začne platiť od 1. mája, a to bez ohľadu na to, či na dieťa poberáte alebo nepoberáte daňový bonus. "Od 1. mája bude dotácia na stravu poskytovaná aj na deti, pri ktorých rodič poberá daňový bonus," informovala Marianna Šebová, tlačové a komunikačné oddelenie ÚPSVaR.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy