Skoro jasno
-2°
Bratislava
Vratko
29.11.2023
Tisíce Slovákov čaká výmena občianskych preukazov. Patríte medzi nich?
Zdielať na

Tisíce Slovákov čaká výmena občianskych preukazov. Patríte medzi nich?

Archívne video

Problém s elektronickým podpisom bol už pri samotnom vzniku. Pozrite si archívnu reportáž z roku 2017

BRATISLAVA / Používatelia elektronických občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021 môžu využívať kvalifikovaný elektronický podpis iba do konca roka. Dôvodom je koniec platnosti certifikácie čipu. Aktívnym používateľom e-podpisu odporúča rezort vnútra vymeniť si občiansky preukaz za nový. Najneskôr od 15. októbra by mala byť výmena z dôvodu neplatných certifikátov bezplatná. Do elektronickej schránky na www.slovensko.sk bude možné sa prihlasovať naďalej. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

"Ak si želáte vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis pomocou občianskeho preukazu, ktorý bol vydaný do 20. júna 2021, je potrebné požiadať o jeho výmenu na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Následne je potrebné požiadať o vydanie nového kvalifikovaného certifikátu buď osobne na oddelení dokladov ihneď pri prevzatí nového dokladu, alebo neskôr online z domu prostredníctvom aplikácie eID klient, čo trvá asi 15 minút," vysvetlil rezort.

Potreba výmeny občianskych preukazov sa dotkne minimálne 30.000 ľudí na Slovensku, ktorí aktívne využívajú na svojom občianskom preukaze elektronický podpis. Platnosť certifikátov v čipe občianskeho preukazu si možno skontrolovať pomocou aplikácie eID klient v časti nastavenia-certifikáty. Na končiacu platnosť certifikátov upozorňuje podľa MV SR aj nová verzia aplikácie.

Výmena občianskeho preukazu z dôvodu vypršania platnosti certifikátov má byť bezplatná. "Na základe parlamentom schválenej novely zákona o e-Governmente sa upustí od zaplatenia správneho poplatku za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu, ktorý nenastal na strane občana. Tento prínos budú môcť využiť všetci dotknutí občania nadobudnutím účinnosti novely zákona o e-Governmente dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, teda najneskôr 15. októbra," doplnilo ministerstvo.

Rezort vnútra tiež upozorňuje, že môže nastať problém s overením kvalifikovaných podpisov vytvorených s takýmito certifikátmi pred ich zrušením v prípade, že k podpisu nebola pripojená kvalifikovaná časová pečiatka. Pre viac informácií o platnosti a overiteľnosti podpisov odkazuje na https://www.slovensko.sk/sk/eid/_peciatka.

Ak občan elektronicky podpisuje len niektoré úkony, nie je podľa rezortu potrebné občiansky preukaz meniť. "Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravuje vyhlášku o uznaných spôsoboch autorizácie, čo umožní autorizovať vybrané úkony aj s dokladom vydaným do júna 2021. Ak pristúpite na túto alternatívu, bude nutné získať iný typ kvalifikovaného certifikátu – osobne na oddelení dokladov a, samozrejme, aj z pohodlia domova cez aplikáciu eID klient," vysvetlil rezort vnútra. Zoznam vybraných úkonov ako aj bližšie informácie o príprave vyhlášky majú postupne zverejňovať na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.


Ministerstvo vnútra zároveň pripravuje spustenie vydávania občianskych preukazov s biometriou podľa nariadenia Európskej únie o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. Používateľom, ktorí nepotrebujú vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis bezodkladne, odporúča počkať na tento nový typ občianskeho preukazu, ktorý okrem nového dizajnu prinesie aj možnosť bezkontaktnej komunikácie.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy