Jasno
25°
Bratislava
Ladislav
27.6.2022
Rezort školstva predstavil riešenie segregácie žiakov. Projekt by mal pomôcť najmä rómskym deťom
Zdielať na

Rezort školstva predstavil riešenie segregácie žiakov. Projekt by mal pomôcť najmä rómskym deťom

SLOVENSKO / Už pred siedmimi rokmi Slovensko čelilo disciplinárnemu konaniu zo strany Európskej komisie za porušenie Smernice o rasovej rovnosti a segregáciu rómskych detí. Potvrdili to aj rozhodnutia slovenských súdov. Ministerstvo školstva predstavilo podľa neho prelomový dokument, ktorý má viesť k postupnému zlepšeniu dlho neriešenej situácie. Ide o metodický materiál, ako majú postupovať školy a ich zriaďovatelia.

Spolu v jednej lavici - pod týmto názvom ministerstvo školstva vydalo metodický materiál, pomocou ktorého má odzvoniť segregácii na školách. "Po prvýkrát sme do legislatívy zaviedli inkluzívne vzdelávanie," povedal minister školstva Branislav Gröhling. 

Ide o metodický materiál, ktorý má usmerňovať zriaďovateľov škôl, riaditeľov a samotné školy tak, aby postupne segregáciu minimalizovali. "Je to deväťbodová postupnosť desegregácie," uviedla štátna tajomníčka ministerstva školstva Svetlana Síthová. 

Materiál ponúka konkrétne riešenia na základe osvedčenej praxe už existujúcich škôl. Prieskumy o tom, aké percento detí zo sociálne vylúčených komunít si želá byť v inkluzívnych triedach, ministerstvo školstva zatiaľ nerobilo. Neuvažujú o tom, že by im mohli vyhovovať vekovo zmiešané kolektívy, tzv malotriedky, s ktorými majú dobrú skúsenosť v zahraničí. "Zatiaľ o tom neuvažujeme," uviedla Síthová. 

Ani v marginalizovanej komunite nie je názor jednotný. No väčšina je za to, že národnosť by sa v škole riešiť nemala. "Škola je od toho, aby učila," povedal vajda Ivan Červenák. Vanesa má brata. Kým ona chodí do školy zriadenej hneď pri osade, jej brat chodí do školy v dedine. Pritom obaja si to chvália. "On sa tam cíti dobre, ale ja tu," povedala Vanesa. V súčasnosti podľa oficiálnych údajov štvrtina rómskych detí navštevuje školy, kde všetci spolužiaci sú Rómovia. Pokiaľ ide o triedy, pomer je ešte vyšší. "38% rómskych detí navštevuje triedu, kde všetci spolužiaci sú Rómovia," uviedol Gröhling. Podľa ministra viaceré školy nevznikli so zámerom segregovať, najmä také, ktoré sa nachádzajú v oblasti sociálne vylúčených komunít. 

Súvisiace články

Najčítanejšie