Jasno
35°
Bratislava
Henrich
15.7.2024
Sčítanie obyvateľstva: Väčšinu populácie tvoria ženy. Rozvádzame sa viac ako pred 10 rokmi
Zdielať na

Sčítanie obyvateľstva: Väčšinu populácie tvoria ženy. Rozvádzame sa viac ako pred 10 rokmi

BRATISLAVA / Slovenská populácia starne. Výsledky sčítania obyvateľov ukázali, že stále pribúda počet seniorov a za posledné roky klesá krivka pôrodnosti. V pondelok ich čiastočné výsledky zverejnil Štatistický úrad SR.

Sčítanie sa realizovalo v dvoch fázach - sčítanie domov a bytov sčítanie obyvateľov. Prvýkrát sa sčítanie obyvateľov uskutočnilo výhradne elektronicky. Integrované sčítanie bolo založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Sčítanie bolo realizované výlučne elektronicky, bez použitia papierových formulárov, prostredníctvom e-formulárov.  

​Sčítanie domov a bytov 

Prvotná etapa sčítania prebiehala od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Na zabezpečovaní údajov sa podieľali hlavne obce a mestské časti v aktívnej spolupráci so Štatistickým úradom SR. Do tejto fázy sa nezapájali samotní obyvatelia. Sčítanie domov a bytov sa realizovalo prostredníctvom elektronického sčítacieho formulára, ktorý mal dve podoby – databázovú a dotazníkovú.

Do sčítania domov a bytov boli zahrnuté všetky obydlia bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi poslednú skupinu obydlí sa zahŕňajú napríklad obývané chatrče, ktoré nemajú pridelené súpisné číslo a nemajú ani adresný bod v Registri adries. Ako iné obydlia sú tiež brané obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie. 

Sčítanie obyvateľov 

Druhá fáza sčítania stála na báze samostatnej interakcie občanov, ktorí sa prihlásili prostredníctvom e-formulára dostupného na www.scitanie.sk alebo v mobilnej aplikácii SODB 2021. Samosčítanie obyvateľov bolo realizované v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

V dôsledku pandémie Covid-19 bolo asistované sčítanie posunuté. Pomoc pri sčítaní bolo určené najmä ľuďom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Jednalo sa najmä o starších obyvateľov. 

Obyvatelia 

Slovensko má 5 449 270 obyvateľov k 1.1.2021. Slovenské obyvateľstvo tvoria vo väčšej miere ženy s viac ako 51 percentami. 

Štát  Spolu  Muži Ženy 
Slovenská republika 5 449 270 2 665 376/ 48,91 % 2 783 894/ 51,09 %

Krajina postupne starne, čo sa odrazilo aj na výsledkoch sčítania. Populačné starnutie sa prejavuje rastom starších a znižovaním mladších vekových skupín obyvateľstva a má priamy vplyv na vývoj celej spoločnosti. Výsledky ukazujú nárast seniorov. 

V roku 2021 bol, v porovnaní s rokom 2011, síce zaznamenaný mierny nárast podielu obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) z 15,3 % na 15,9 %, ale zároveň môžeme pozorovať výrazný nárast pri obyvateľoch v poproduktívnom veku (65+ rokov), ktorých podiel v roku 2011 bol 12,7 % a v roku 2021 sa zvýšil na 17,1 %.

​Rodinný stav 

Z výsledkov sčítania obyvateľov 2021 vyplýva, že podiel slobodných a rozvedených obyvateľov sa ďalej zvyšuje. Oproti roku 2011 sa zvýšil počet rozvedených a slobodných. Stúpa percento rozvedených. V posledných desaťročiach je nárast počtu rozvodom ukončených manželstiev a odkladanie sobášov do vyššieho veku. 

Bývanie 

Na Slovensku bolo sčítaných 1 234 592 domov a v nich 2 235 586 bytov. Prevažujú byty v rodinných domoch, je ich až 49,2 %. Za nimi nasledujú byty v bytových domoch, ktorých je 45,9 %. Počet bytov vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim sčítaním o 241-tisíc. Najväčší podiel bytov je v Bratislavskom kraji, 16,1 % všetkých bytov. Krajom s najnižším podielom bytov je Trnavský kraj s 10,8 % bytov.

​Domy 

Na Slovensku bolo sčítaných 1 234 592 domov a iných obydlí. Najväčší podiel domov a iných obydlí je v Nitrianskom kraji (15,4 %). Krajom s najnižším podielom domov a iných obydlí je Bratislavský kraj (9,7 %). 

Tretina všetkých sčítaných domov bola postavená medzi rokmi 1961 až 1980. Najviac domov postavených v tom dome bolo bolo v Nitrianskom kraji. Slováci najviac rekonštruovali v rokoch 2010-2015, kedy bolo zrekonštruovaných 23,2 % domov. 

Súvisiace články

Najčítanejšie správy