Skoro jasno
Bratislava
Marcel
20.4.2024
KALKULAČKA: Vypočítajte si, koľko rokov vám chýba do dôchodku
Zdielať na

KALKULAČKA: Vypočítajte si, koľko rokov vám chýba do dôchodku

Archívne video

BRATISLAVA / Myslíte si, že do dôchodku máte ďaleko? Vypočítajte si, kedy máte nárok na odchod do penzie.

 Kedy máte nárok na dôchodok zistíte TU.

Vysvetlenie k údajom, ktoré je potrebné zadať do kalkulačky:

  • V jednotlivých oknách je možné zadať dátum priamo vpísaním alebo kliknutím do pravej časti okna a vybratím konkrétneho dátumu z kalendára.

 

  • Dátum narodenia poistenca a jeho pohlavie sú základné údaje, ktoré je potrebné vyplniť k výpočtu dôchodkového veku.

 

Vypĺňa žena a muž narodený po 31. decembri 1957. Muži narodení do 31. decembra 1957 údaje o starostlivosti o dieťa nevypĺňajú, nakoľko počet vychovaných detí nemá vplyv na ich dôchodkový vek.

Vypĺňa sa dátum narodenia (prípadne dátum úmrtia) dieťaťa, dátum začatia a dátum skončenia starostlivosti. Ak sa poistenec staral o dieťa po celý čas až do dospelosti, je postačujúce uviesť dátum narodenia dieťaťa.

 

Tlačidlom "Pridať" sa údaje o dieťati potvrdia a do tabuľky sa zapíše o dieťati záznam. Pri viacerých deťoch sa postup zopakuje.

Ak bolo dieťa počas určitého obdobia v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, záznam o dieťati sa označí kliknutím do príslušného riadku v tabuľke, v prepínacom poli sa preklikne na hodnotu „Áno“, vyplní sa konkrétne obdobie a klikne na tlačidlo „Pridať“. V príslušnej rubrike je možný aj viacnásobný zápis.

Polia „Počet zapísaných detí“ a „Počet detí uznaných pre zníženie DV“ sú ručne nevypĺňateľné, vyplní ich aplikácia automaticky.

  • Údaje o zamestnaní v I. pracovnej kategórii alebo v službách v I. alebo II. kategórii funkcií

Vypĺňa poistenec, ktorý bol zamestnaný v I. pracovnej kategórii alebo v I. a/alebo II. kategórii funkcií a uplatňuje si zníženie dôchodkového veku. Poistenec, ktorý odpracoval v I. pracovnej kategórii menej ako 7,5 roka alebo v službe I. a/alebo II. kategórii funkcií menej ako 15 rokov, nemôže mať znížený dôchodkový vek.

Pracovné kategórie a kategórie funkcií sú uvedené v rozbaľovacom poli.

Potrebné je vyplniť obdobie výkonu zamestnania a/ alebo služby v príslušnej kategórii. Ak zamestnanie I. pracovnej kategórii alebo I. kategórii funkcií a/ alebo II. kategórii funkcií trvalo 31. decembra 1999 je treba zaškrtnúť hodnotu „Áno“ a obdobie sa automaticky uvedie do tohto dátumu. Po 31. decembri 1999 sa zamestnania do I. pracovnej kategórii alebo do I. a/alebo II. kategórii funkcií nezaraďovali.

 

Poistenec, ktorý odpracoval 15 rokov v I. A pracovnej kategórii v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach alebo v I. kategórii funkcií a bol prevedený alebo uvoľnený z dôvodu racionalizačných a organizačných opatrení, zdravotného stavu alebo z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície, vyberie jednu z týchto hodnôt v rozbaľovacom poli.

 

Zapísané údaje sa potvrdia tlačidlom „Pridať“. V prípade viacerých zamestnaní v I. pracovnej kategórii alebo I. kategórii funkcií a/alebo II. kategórii funkcií sa postup zopakuje.

Pred akoukoľvek zmenou záznamu je potrebné záznam v tabuľke označiť kliknutím do príslušného riadku. Tlačidlo „Prepísať“ umožňuje upraviť označený záznam a tlačidlo „Vymazať“ umožňuje označený záznam odstrániť.

Zadané údaje sa potvrdia tlačidlom „Vypočítať DV“ a tabuľka na základe vložených záznamov vypočíta dôchodkový vek a dátum dovŕšenia dôchodkového veku.

Pracovali ste v zahraničí a ste penzista? Na toto si dajte pozor

Penzisti majú povinnosť do konca augusta oznámiť Sociálnej poisťovni sumu dôchodku, ktorú dostávajú zo zahraničia. Tento údaj poisťovňa potrebuje pre výpočet výšky trinásteho dôchodku. V tomto roku ho bude vyplácať už v novembrových výplatných termínoch. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.

Postup pri oznámení dôchodku zo zahraničia je podľa poisťovne jednoduchý. Dôchodcovia využijú elektronický formulár dostupný na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Vyplnia v ňom základné identifikačné údaje, výšku naposledy vyplateného dôchodku z cudziny a e-formulár odošlú do poisťovne.

Sociálna poisťovňa zatiaľ eviduje najviac oznámení o dôchodkoch vyplácaných z Českej republiky a z Rakúskej republiky.

Na stole je aj zmena. Na predčasný dôchodok by ste sa mohli dostať po odpracovaní 40 rokov

Na predčasný starobný dôchodok bude môcť od roku 2023 odísť aj osoba, ktorá počas života odpracovala 40 rokov. Má ísť o alternatívu k súčasnej predčasnej starobnej penzii. Za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku po získaní 40 rokov poistenia sa má penzia krátiť o 0,3 percenta. Ak však osoba počas života neodpracovala 40 rokov, do predčasnej penzie bude môcť ísť podľa súčasných podmienok, teda najskôr dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku s tým, že za každý mesiac skoršieho odchodu do penzie sa jej dôchodok znižuje o 0,5 percenta. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý rezort práce predložil do pripomienkového konania.

"Pri predčasnom starobnom dôchodku za 40 odpracovaných rokov sa navrhuje ustanoviť neutrálne krátenie tak, aby celková suma dôchodkových dávok, teda predčasného starobného dôchodku a starobného dôchodku, bola rovnaká bez ohľadu na to, kedy sa poistencovi začne predčasný starobný dôchodok, resp. starobný dôchodok vyplácať," zdôvodnilo ministerstvo práce. Aj pri predčasnej penzii po odpracovaní 40 rokov má platiť aktuálna podmienka pre priznanie predčasného dôchodku. Suma predčasného starobného dôchodku musí byť aspoň na úrovni 1,2-násobku životného minima.

Priemerný dôchodok stúpa, i keď je naďalej nízky

Suma priemerného starobného dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, na konci júna dosiahla 502,30 eura. Oproti koncu júna minulého roka sa zvýšila takmer o 18 eur. Popri náraste sumy starobnej penzie medziročne mierne stúpol aj počet jej poberateľov. Kým vlani v júni dostávalo starobný dôchodok 1 milión 83,9 tisíca penzistov, v júni tohto roka bolo na Slovensku 1 milión 84,2 tisíca starobných dôchodcov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Priemerný predčasný starobný dôchodok v porovnaní s júnom minulého roka vzrástol o 43,10 eura na 494,20 eura. Ku koncu minulého mesiaca ho dostávalo 11,8 tisíca penzistov, čo bolo o 2,7 tisíca osôb menej ako pred rokom. Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci minulého mesiaca na úrovni 224,60 eura. V porovnaní s júnom vlaňajška je tak vyšší o 8 eur. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vypláca poisťovňa v priemernej výške 406,20 eura. Medziročne ide o nárast o 13,30 eura. Sociálna poisťovňa ku koncu minulého mesiaca evidovala 228,3 tisíca poberateľov invalidných dôchodkov, čo je oproti júnu minulého roka menej o 5,3 tisíca penzistov.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy