Jasno
Bratislava
Soňa
28.3.2023
MANUÁL: ÚVZ zverejnil pravidlá pre fungovania barov, reštaurácií ale aj obchodov
Zdielať na

MANUÁL: ÚVZ zverejnil pravidlá pre fungovania barov, reštaurácií ale aj obchodov

SLOVENSKO / Úrad verejného zdravotníctva vypracoval pre prevádzkovateľov obchodov a služieb manuály, ktoré vysvetľujú opatrenia súvisiace s aktualizovaným COVID automatom. Sú v ňom detaily o jednotlivých režimoch, v ktorých prevádzky fungujú a informácie o tom, ako kontrolovať zákazníkov. Úrad zverejnil aj informácie k používaniu takzvaného OverPassu, ide o aplikáciu určenú pre prevádzkovateľov a organizátorov hromadných podujatí, ktorá uľahčuje kontrolu dokumentov o imunitnom statuse zákazníka.

"Ak sa chceme čo najskôr vrátiť k normálnemu životu, musíme pre to niečo urobiť. Aby sme zabránili plošnému zatváraniu prevádzok a aby sme ochránili zdravie a životy ich zákazníkov, prijali sme nové flexibilné pravidlá. Prevádzkovatelia majú odteraz možnosť sami si zvoliť režim, ktorý im najviac vyhovuje. Na ich najčastejšie otázky odpovedá tento manuál," informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

MANUÁL PRE GASTRO SEKTOR

AKO SI VYBRAŤ REŽIM PRE SVOJU PREVÁDZKU A AKÉ MOŽNOSTI MÁTE NA VÝBER

Ako mám začať?

 • Na https://korona.gov.sk/ si overte, v ktorom stupni na COVID automate sa nachádza okres, v ktorom máte prevádzku.
 • Ak sa okres nachádza v najhoršej, čiernej farbe (3. stupeň ohrozenia), povolený je len okienkový predaj, respektíve odber so sebou a rozvoz

NA VÝBER SÚ TRI REŽIMY:

 • KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ (vstup len pre plne zaočkovaných)
 • OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19)
 • ZÁKLAD (do prevádzky je možné vstúpiť aj bez negatívneho výsledku testu a očkovania )

  Úrad verejného zdravotníctva SR

KAPACITNÉ OBMEDZENIA PODĽA "FARBY" VÁŠHO OKRESU

Na https://korona.gov.sk/ si overte, v ktorom stupni na COVID automate sa nachádza okres, v ktorom máte prevádzku. V tabuľke následne nájdete upresnené kapacitné obmedzenia v jednotlivých stupňoch automatu a v závislosti od vami zvoleného režimu prevádzky.

Úrad verejného zdravotníctva SR

​AKO OZNAČIŤ REŽIM VO VAŠEJ PREVÁDZKE 

 • Musím hlásiť, pre aký režim som sa rozhodol? Nie, stanovený režim netreba nikomu nahlásiť. Treba však v priestoroch prevádzky na viditeľnom mieste vyvesiť zrozumiteľný oznam pre zákazníkov o zvolenom režime.
 • Kam mám oznam umiestniť? Najvhodnejšie je umiestniť ho priamo na dvere prevádzky, aby ho zákazníci videli ešte pred tým, ako vojdú dnu. Ďalšie oznamy možno umiestniť priamo vo vnútri prevádzky, v prípade terás pri vchode na ne.
 • Ako má oznam vyzerať? Oznam nemá povinne stanovený vizuál. Má byť však byť jasne čitateľný, zrozumiteľný a umiestnený na dobre viditeľnom mieste. Okrem slovenčiny môže byť aj v iných jazykoch.                                                                                                                                  
 • Môžem režimy striedať? Áno. Napríklad v čase obeda si môžete zvoliť napríklad režim OTP alebo “základ” v zelených okresoch, pre večernú prevádzku reštaurácie môžete uprednostniť režim pre zaočkovaných. Opäť je to na vás. Dôležité je, aby sa počas prípadnej kontroly nachádzali v prevádzke iba tie osoby, ktoré sa v nej podľa zvoleného režimu môžu nachádzať.
 • Môžu byť na terase a vnútri prevádzky rôzne režimy? Áno. Pre rôzne časti prevádzky je možné stanoviť rôzne režimy. Musí však ísť o stavebne oddelené priestory, ktoré majú charakter osobitnej prevádzky - ide napríklad o interiér a terasu, alebo napríklad salónik s osobitným vchodom. Podstatné je, aby sa jednotlivé skupiny nemali možnosť miešať.
 • Môžu zákazníci sediaci na terase použiť toaletu v interiéri? Ak má reštaurácia toalety len v interiéri, zákazníci sediaci na terase ju môžu použiť aj v prípade, že v interiéri je zavedený prísnejší režim, alebo prevádzka interiéru nie je povolená. Musia však mať rúško alebo respirátor (v závislosti od farby okresu) a prejsť len na toaletu a naspäť. Nesmú sa zastavovať, objednávať si, komunikovať s ľuďmi v prevádzke a už vôbec nie konzumovať jedlá alebo nápoje.

AKO PREBIEHA KONTROLA ZÁKAZNÍKOV

 • Mám právo žiadať od zákazníkov potvrdenie o očkovaní alebo výsledok testu? Vyhláška ÚVZ SR stanovuje oprávnenie prevádzok tieto potvrdenia žiadať aj do nich nahliadnuť.
 • Aké potvrdenia sú akceptovateľné? Môže ísť o potvrdenia o očkovaní alebo negatívnom výsledku testu na papieri alebo v mobile. Preukazovať sa možno aj digitálnym Covid preukazom EÚ, ktorý obsahuje QR kód.
 • Bude štát vydávať čítačky QR kódov? Na overenie Covid preukazu EÚ nebudú potrebné špeciálne zariadenia. Postačí nainštalovať si na smartfón oficiálnu aplikáciu. Viac informácií o aplikácii OverPass sa dozviete na str. 9 až 11.
 • Čo ak zákazník odmietne predložiť potvrdenie? Povinnosťou prevádzky je vpustiť do svojich priestorov len tie osoby, ktoré spĺňajú podmienky vybraného režimu. Ak zákazník nepredloží príslušné potvrdenie a napriek tomu ho dovnútra vpustíte, vystavujete sa v prípade kontroly riziku pokuty.
 • Môžem si od zákazníka žiadať občiansky preukaz, aby som si overil, či je jeho potvrdenie skutočne vydané na jeho osobu? Vyhláška neudeľuje prevádzkam oprávnenie pýtať si doklady totožnosti a nahliadať do nich. Návštevníci však môžu predložiť preukaz totožnosti dobrovoľne. Ak odmietnu, na čo majú právo, prevádzka nemá povinnosť ich vpustiť do svojich priestorov.
 • Ak zákazník predloží potvrdenie a pri kontrole políciou sa zistí, že bolo falošné alebo vydané pre inú osobu, dostane pokutu prevádzka? Nie. Prevádzka dodržala postup vyžadovaný vyhláškou a neporušila ju.
 • Týka sa režim základ/OTP/zaočkovaní aj zamestnancov prevádzok? Nie, týka sa iba zákazníkov prevádzok. Zamestnanci musia dodržiavať protipandemické opatrenia stanovené vo vyhláške - prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia plôch a podobne.
 • Ak je povolený iba okienkový predaj, môže vojsť zákazník do prevádzky? Ak reštaurácia vydáva iba jedlá zabalené so sebou, zákazník môže vojsť do prevádzky vyzdvihnúť si jedlo, avšak nie ho v prevádzke zjesť alebo si dať napríklad nápoj, kým čaká na zabalenie jedla. Netreba zabúdať na to, že v interiéroch je stále povinné prekrytie horných dýchacích ciest, teda nosenie rúška alebo respirátora.

OTÁZKY A ODPOVEDE K APLIKÁCII OVERPASS

Ako aplikácia OverPass funguje? 

 1. Aplikácia OverPass naskenuje pomocou fotoaparátu mobilného telefónu unikátny QR kód, ktorý je súčasťou oficiálneho digitálneho COVID preukazu EÚ (teda aj preukazu vydaného inou EÚ krajinou).
 2. Okamžite overí elektronický podpis a platnosť certifikácie - k tomu nevyžaduje pripojenie k internetu, využíva už uložené parametre.
 3. Zobrazí platnosť digitálneho COVID preukazu EÚ aj s detailmi o držiteľovi certifikátu, vrátane informácie o type vakcíny, prípadne informácie o uskutočnení COVID testu. V prípade certifikátu vydaného inou krajinou EÚ, aplikácia zobrazí hlásenie, že ide o zahraničný certifikát.

Kde získam aplikáciu OverPass?

Aplikácia je dostupná pre mobilné telefóny s operačným systémom Android a je dostupná v aplikačnom obchode Google Play.

Pre koho je aplikácia OverPass určená?

Aplikácia je určená hlavne pre prevádzkovateľov zariadení (reštaurácie, poskytovatelia služieb atď.) a organizátorov podujatí, ktorí vyžadujú pri vstupe do svojich priestorov preukázanie sa platným digitálnym COVID preukazom EÚ v rámci aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR.

Ukladá, resp. pamätá si aplikácia OverPass dáta, ktoré prostredníctvom nej overujem?

Nie. Aplikácia OverPass v sebe neukladá žiadne dáta o držiteľovi certifikátu, vrátane informácie o type vakcíny, prípadne informácie o uskutočnení COVID testu.

Na akých zariadeniach funguje aplikácia OverPass? Pre využívanie aplikácie OverPass je potrebné disponovať zariadením: 

 • s operačným systémom Android – vyžaduje sa verzia 6.0 alebo novšia,
 • s funkčným fotoaparátom

Pri inštalácii aplikácie je nutné, aby bolo zariadenie pripojené na internet (mobilný internet alebo Wi-Fi).

Bude aplikácia OverPass dostupná aj na zariadeniach so systémom iOS? Áno. Aplikácia pre iOS bude dostupná v najbližších týždňoch.

K čomu v mojom zariadení bude mať aplikácia prístup? Iba ku kamere zariadenia.

Ak nemá návštevník zariadenia alebo podujatia digitálny COVID preukaz EÚ, môže sa OverPass použiť aj na kontrolu inej formy potvrdenia o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo negatívnom teste? Nie, aplikácia slúži iba na kontrolu oficiálnych digitálnych COVID preukazov EÚ, či už v papierovej alebo digitálnej podobe.

Pri načítaní digitálneho COVID preukazu EÚ mi aplikácia OverPass vypíše, že preukaz je neplatný, čo teraz? Pokiaľ pri skenovaní vyskočila chyba (alebo QR kód nechce vôbec zoskenovať), nemusí to znamenať, že preukaz je neplatný. Chyba môže nastať napr. v prípadoch, keď bol pri skenovaní použitý tzv. screenshot (resp. snímka) QR kódu. Preto odporúčame overovať digitálny COVID preukaz skenovaním priamo z aplikácie alebo z papiera.

Prečo by som mal využívať aplikáciu OverPass a nie podobné zahraničné aplikácie? (napr. česká verzia čTečka) Aplikácia OverPass je oficiálna štátom vydaná aplikácia a reflektuje aktuálne platné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. V prípade zmien podmienok kontroly certifikátov (vakcinácia, platnosť AG/PCR testov) nemusia zahraničné aplikácie odrážať aktuálne platné podmienky na území SR.

Na koho sa môže prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor podujatí obrátiť v prípade technických problémov s aplikáciou?

 • V prípade technických problémov, prípadne iných otázok k aplikácií OverPass je k dispozícií call centrum: https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/
 • +421 2 35 803 083
 • Pondelok až piatok: 8:00 – 18:00 (v stredu do 21:00)

MANUÁL PRE OBCHODY A SLUŽBY

Prvé kroky 

Musím si vybrať režim?

Každá prevádzka, vrátane tej v zelenom okrese, si musí vybrať režim, podľa ktorého chce postupovať.

Ako mám začať?

Na https://korona.gov.sk/ si overte, v ktorom stupni na COVID automate sa nachádza okres, v ktorom máte prevádzku. Ak sa okres nachádza v najhoršej, čiernej farbe (3. stupeň ohrozenia), povolený je len okienkový predaj, respektíve odber so sebou a rozvoz.

Úrad verejného zdravotníctva SR

Kto je plne zaočkovaný a kto otestovaný 

Kedy sa človek považuje za plne zaočkovaného?

Ak uplynulo 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, ako napríklad Ak uplynulo 21 dní po očkovaní jednodávkovou vakcínou (nateraz ide iba o vakcínu Janssen od Johnson&Johnson). Ak uplynulo 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny (alebo po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou) u tých, ktorí boli zaočkovaní do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Aká je platnosť testov s negatívnym výsledkom?

72 hodín od odberu vzorky na 24 hodín od odberu vzorky na antigénové testovanie

Aká je platnosť testov s negatívnym výsledkom? PCR alebo LAMP testovanie Ktorý režim si mám vybrať?

Je to na vás. Režim “základ”, teda vstup pre všetkých znamená, že nemusíte nikoho kontrolovať, zároveň však výraznejšie obmedzuje počet ľudí, ktorí môžu byť v prevádzke. Režim “OTP” a vstup iba pre plne zaočkované osoby si už vyžaduje kontrolu zákazníkov, avšak limity sú ústretovejšie. Odporúčame sa oboznámiť s podmienkami, ktoré v jednotlivých protokoloch platia pre príslušnú farbu okresu a rozhodnúť sa podľa toho, čo je najvhodnejšie pre vašu konkrétnu prevádzku a konkrétny región.

Obmedzenia závisia od "farby" vášho okresu 

Na https://korona.gov.sk/ si overte, v ktorom stupni na COVID automate sa nachádza okres, v ktorom máte prevádzku. Kapacitné obmedzenia a opatrenia závisia od zaradenia okresu v COVID Automate a od vami zvoleného režimu prevádzky.

Aké sú podmienky v jednotlivých farbách?

Od stupňa Ostražitosť (oranžová) platí pre prevádzky limit 1 osoba na 15 metrov štvorcových, ak vyhláška nestanovuje inak. V 3. stupni ohrozenia (čierna) sa majú uzatvárať prevádzky. Niektoré základné prevádzky, ako napríklad potraviny, drogérie, lekárne a ďalšie prevádzky obchodov a služieb, však budú môcť byť otvorené aj v čiernych okresoch.

V 2. a 3. stupni ohrozenia (bordová, čierna) budú musieť prevádzky, ktoré umožnia vstup všetkým zákazníkom, znovu zaviesť hodiny vyhradené pre seniorov nad 65 rokov a ťažko zdravotne postihnutých (v pracovné dni od 9:00 do 11:00).

Podrobné podmienky pre jednotlivé druhy prevádzok nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR v časti “Platné opatrenia - Prevádzky”.

Ako označiť režim vo vašej prevádzke 

Musím hlásiť, pre aký režim som sa rozhodol?

Nie, stanovený režim netreba nikomu nahlásiť. Treba však v priestoroch prevádzky na viditeľnom mieste vyvesiť zrozumiteľný oznam pre zákazníkov o zvolenom režime.

Kam mám oznam umiestniť?

Najvhodnejšie je umiestniť ho priamo na dvere prevádzky, aby ho zákazníci videli ešte pred tým, ako vojdú dnu. Ďalšie oznamy možno umiestniť priamo vo vnútri prevádzky, v prípade terás pri vchode na ne.

Ako má oznam vyzerať?

Oznam nemá povinne stanovený vizuál. Má byť však byť jasne čitateľný, zrozumiteľný a umiestnený na dobre viditeľnom mieste. Okrem slovenčiny môže byť aj v iných jazykoch.

Môžem režimy striedať?

Áno. Ak prevádzka vyhodnotí, že je striedanie režimu vhodné, môže ich aj striedať. Napríklad v určité dni bude otvorená pre všetkých, v iné dni len pre OTP. Dôležité je, aby sa počas prípadnej kontroly nachádzali v prevádzke iba tie osoby, ktoré sa v nej podľa zvoleného režimu môžu nachádzať.

Kontrola zákazníkov pri vstupe do prevádzky 

Mám právo žiadať od zákazníkov potvrdenie o očkovaní alebo výsledok testu?

Vyhláška ÚVZ SR stanovuje oprávnenie prevádzok tieto potvrdenia žiadať aj do nich nahliadnuť.

Aké potvrdenia sú akceptovateľné?

Môže ísť o potvrdenia o očkovaní alebo negatívnom výsledku testu na papieri alebo v mobile. Preukazovať sa možno aj digitálnym Covid preukazom EÚ, ktorý obsahuje QR kód.

Bude štát vydávať čítačky QR kódov?

Na overenie Covid preukazu EÚ nebudú potrebné špeciálne zariadenia. Postačí nainštalovať si na smartfón oficiálnu aplikáciu. 

Čo ak zákazník odmietne predložiť potvrdenie?

Povinnosťou prevádzky je vpustiť do svojich priestorov len tie osoby, ktoré spĺňajú podmienky vybraného režimu. Ak zákazník nepredloží príslušné potvrdenie a napriek tomu ho dovnútra vpustíte, vystavujete sa v prípade kontroly riziku pokuty.

Môžem si od zákazníka žiadať občiansky preukaz, aby som si overil, či je jeho potvrdenie skutočne vydané na jeho osobu?

Vyhláška neudeľuje prevádzkam oprávnenie pýtať si doklady totožnosti a nahliadať do nich. Návštevníci však môžu predložiť preukaz totožnosti dobrovoľne. Ak odmietnu, na čo majú právo, prevádzka nemá povinnosť ich vpustiť do svojich priestorov.

Ak zákazník predloží potvrdenie a pri kontrole políciou sa zistí, že bolo falošné alebo vydané pre inú osobu, dostane pokutu prevádzka?

Nie. Prevádzka dodržala postup vyžadovaný vyhláškou a neporušila ju.

Týka sa režim základ/OTP/zaočkovaní aj zamestnancov prevádzok?

Nie, týka sa iba zákazníkov prevádzok. Zamestnanci musia dodržiavať protipandemické opatrenia stanovené vo vyhláške - prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia plôch a podobne. 

Zoznam prevádzok, ktoré môžu fungovať aj v čiernom okrese 

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne - iba procedúry na základe návrhu lekára indikované zo zdravotných dôvodov,
 • prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovištom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
 • predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín,
 • predajne drogérie,
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať,
 • zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku, výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení,
 • predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby, 
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,
 • knižnice, 
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív, 
 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
 • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na výdaj tachografických kariet,
 • prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení, 
 • taxislužby pri dodržaní podmienok 
 • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • prevádzky kľúčových služieb, 
 • zberné dvory, 
 • obchodné domy pri dodržaní podmienok,
 • služby dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia,
 • predajne obuvi a oblečenia,
 • predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,
 • prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,
 • nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín za dodržania podmienok,
 • zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,
 • iné prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP alebo osobám výlučne plne očkovaným

Manuály sú zverejnené na webovej stránke ÚVZ 

Súvisiace články

Najčítanejšie správy