Fázy očkovania: Prioritne sa na rad dostanú chorí aj učitelia

20.01.2021 14:41 Noviny.sk Slovensko

Fázy očkovania: Prioritne sa na rad dostanú chorí aj učitelia

Archívne video
embed kód
BRATISLAVA / Očkovacia stratégia už má reálnejšie kontúry. Od stredy 20. januára sa v niektorých okresoch môžu prihlásiť aj seniori nad 85 rokov. Na sociálnej sieti o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Zverejnená stratégia obsahuje 11 fáz do ktorých spadajú rôzne skupiny ľudí. Do siedmej fázy očkovania sa prioritne dostávajú učitelia nad 55 rokov, v deviatej už bez rozdielu veku. Všetci očkovaní musia byť objednaní na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému uverejneného na stránke www.korona.gov.sk.

Vždy do ďalšej fázy sa môžu zapojiť aj ľudia z tej predchádzajúcej. 

Prvá fáza

 • zdravotnícki pracovníci
 • študenti zdravotníckeho, lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom
 • zamestnanci zariadenia sociálnych služieb
 • terénni sociálni pracovníci
 • zamestnanci obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici
 • zamestnanci nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom
 • osoba, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb
 • zamestnanci mobilného odberového miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou

Výnimku však platí v prípade ak sa niekto na očkovanie nedostaví. V tom prípade môže dávky očkovacej látky, v počte v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať prioritne osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť alebo osobám so závažnými ochoreniami ako sú onkologickí pacienti alebo osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19. Takisto do prvej fázy spadajú seniori v DSS, pacientmi s hemodyalízou, osoby absolvujúce chemoterapiu, imobilní ležiaci pacienti.

Druhá fáza

 • do očkovania sa pridávajú obyvatelia od 85 rokov 

Tretia fáza 

 • do očkovania sa pridávajú obyvatelia od 75 rokov 

Štvrtá fáza

 • do očkovania sa pridávajú osoby od 65 rokov 

Piata fáza

V piatej fáze sa stále môžu očkovať ľudia, ktorí patria do prvej až štvrtej fázy. Zapojiť do očkovania sa môžu ale aj pacienti, ktorí sa liečia na nasledujúce choroby:

 • onkologický pacient v štádiu liečby ochorenia
 • pacient s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia
 • pacient s transplantáciou solídnych orgánov
 • pacient s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT)
 • pacient s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D
 • pacient v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo pacient, ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom
 • pacient so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
 • pacient s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV)
 • pacient po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami
 • pacient so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštričkných ochorení srdca
 • pacient s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou  ochorenia na minimálne dvoch orgánoch
 • pacient s HIV v štádiu AIDS/late presenter
 • pacient s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5ml/s)
 • pacient s extrémnou obezitou - BMI vyšší ako 35
 • pacient so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných)
 • pacient s cirhózou pečene
 • pacient so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný vyžadujúci substitučnú liečbu,
 • pacient so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 • pacient so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné
 • pacient s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
 • pacient so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
 • pacient so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 • pacient so závažným priebehom infekčných ochorení (napr.tuberkulóza).

Šiesta fáza

Do šiestej fázy patria pacienti, ktorí:

 • pacient s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
 • pacient s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
 • pacient s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
 • pacient s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
 • pacient s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
 • pacient liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
 • pacient s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 • pacient s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu,
 • pacient s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
 • pacient HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
 • pacient s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
 • pacient s obezitou – BMI vyšší ako 30,
 • pacient so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
 • pacient s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
 • pacient so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
 • pacient so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 • pacient so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
 • pacient so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

Siedma fáza 

 • učitelia od 55 rokov

Ôsma fáza

 • osoby s vekom najmenej 55 rokov

Deviata fáza

 • učitelia

Desiata fáza 

 • osoby od 45 rokov 

Jedenásta fáza

 • osoby od 18 rokov 

V každej fáze sa môžu očkovať osoby z tej predchádzajúcej a musia byť objednané v centrálnom objednávkovom systéme.

Očkovacie centrá síce postupne pribúdajú napriek tomu ako ako prví dostanú na rad seniori nad 85 rokov v regiónoch, kde je menší záujem aj zdravotníkov. Prečo je to tak, minister nevie definovať - zrejme by pomohla aj masívna kampaň, ktorú plánujú rozbehnúť v najbližších dňoch. "Minulý  týždeň mala  Bratislava 1,62% populácie zaočkovanej, respektíve bratislavský  región, tie ostatné regióny na Slovensku bolo menej. Myslím si, že je to aj  tou skladbou populácie," uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

"Pre mňa ako lekára je rozhodujúce zaočkovať tých najrizikovejších, to nám vyprázdni nemocnice a zachráni životy. Tú kritickú  infraštruktúru nepovažujeme za až  tak dôležitú očkovať," uviedol lekár  a člen krízového  štábu Peter  Visolajský.

Nielen v Košiciach sa aj v stredu opakovala situácia, že neprišli na očkovanie prihlásení ľudia.  Nie všase vedia vakcíny dostatočne využiť  a uschovať. Podľa ministerstva zdravotníctva majú takto postupovať. "Najskôr zavakcinovať pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v nemocnici a môžu byť očkovaní, častokrát  sú to práve tí chronicky chorí, starší. Je možné potom zaočkovať pacientov, ktorí  majú buď jednu z tých diagnóz, ktoré sme tam vyšpecifikovali eventuálne diagnózu  po ktorej zváži lekár, že je naozaj diagnóza, ktorá môže mať závažný priebeh ochorenia  Covid-19, alebo ľudia nad 65 rokov," dodáva Krajčí.

Podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva  sa tak dostávame v niektorých regiónoch do 2 fázy, kedy očkujeme ľudí nad 85 rokov. Ešte máme 9  fáz a do tej prvej sa dostali napríklad aj duchovní. Nádejou ale ostáva schválenie vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, ktorá by  mala prísť v najbližších dňoch.

Zdroj: noviny.sk/ministerstvo zdravotníctva

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

19:30 Noviny TV JOJ
20:25 Šport
20:30 Najlepšie počasie
18:35 Stratené duše III.
19:40 Profesionáli III.
20:30 Všetko čo mám rád
19:30 Prvé oddelenie
20:10 Vražedné Miami
21:00 Dr. House VIII.
19:35 Arthur a Minimojovia
20:00 Z rozprávky do rozprávky
20:10 Macko Uško
18:25 Kolo zázraků
20:15 Šachový princ
22:10 Safe