Zatiahnuté, dažďové prehánky
14°
Bratislava
Vieroslava
30.3.2023
Vláda schválila bič pre plagiátorov. Pochybný titul môže odobrať rektor
Zdielať na

Vláda schválila bič pre plagiátorov. Pochybný titul môže odobrať rektor

BRATISLAVA / Vládny kabinet odsúhlasil návrh zákona koaličných poslancov na odnímanie vysokoškolských titulov. Z predloženého materiálu vyplýva, že odnímanie vysokoškolských titulov by sa zverilo do pôsobnosti školy pod princípom „kto udeľuje, ten odníma“.

O neplatnosti štátnej skúšky by tak po novom rozhodoval rektor univerzity v prípade, ak absolvent záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval, alebo úmyselne neoprávnene použil časť inej práce, či ju skopíroval celú, a takto získal výhodu, ktorá mu dopomohla k ukončeniu štúdia. Tiež vtedy, ak bude absolvent právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul.

Návrh novely zákona je inšpirovaný českým vysokoškolským zákonom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uviedlo, že podstatné je, že rozhodovanie sa zveruje do rúk rektora až na základe stanoviska komisie. Rozdielom oproti českému modelu je aj to, že namiesto jedného akademika by mal byť v komisii prítomný aj právnik. Podobný prístup navrhujú predkladatelia aj v pri druhostupňovom rozhodovaní, kde v tomto prípade má ísť o kolektívne rozhodovanie "odvolacej" komisie. Účinnosť zákona sa navrhuje na začiatok roku 2021. V parlamente je návrh momentálne v druhom čítaní.

Ministerstvo obrany SR malo k návrhu koaličných poslancov zásadnú pripomienku, a to doplniť nový bod s tým, že ministerstvo nebude v tomto prípade fungovať ako odvolací orgán. Podľa platného znenia zákona o vysokých školách MO SR plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní. Ako rezort obrany ďalej vysvetlil, navrhovaná zmena je potrebná z dôvodu zabezpečenia jednoznačnosti právnej úpravy, keďže v opačnom prípade by nebolo možné jednoznačne určiť kto je odvolacím orgánom pre konanie vo vzťahu k rozhodnutiu rektora vojenskej vysokej školy.

Takto sa premiér Matovič vyjadroval k pochybnostiam o svojej diplomovej práci:

Súvisiace články

Najčítanejšie správy