Polojasno
19°
Bratislava
Dušan
26.5.2022
Obvinená Monika Jankovská vyhlásila vo väznici hladovku. Uviedla tri dôvody
Zdielať na

Obvinená Monika Jankovská vyhlásila vo väznici hladovku. Uviedla tri dôvody

BANSKÁ BYSTRICA / Bývalá štátna tajomníčka ministerstva vnútra Monika Jankovská, ktorá čelí od stredy ďalšiemu obvineniu v súvislosti s kauzou trenčianskeho baru Fatima, v sobotu ráno vyhlásila protestnú hladovku.

Podľa informácií TV JOJ sa k tomuto kroku rozhodla Monika Jankovská v sobotu ráno. Informáciu ako prvý priniesol portál topky.sk. Oznámiť to mala listom riaditeľovi banskobystrickej väznice. 

"Ústav Banská Bystrica aktuálne eviduje jeden prípad vyhlásenia hladovky väznenou osobou. V tejto súvislosti zároveň uvádzame, že Zbor väzenskej a justičnej stráže je oprávnený poskytovať konkrétne informácie o väznených osobách len zákonom stanoveným orgánom a inštitúciám v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh. Vzhľadom k tomu, že nedisponujeme súhlasom dotknutej osoby, nie sme oprávnení Vám poskytnúť požadované bližšie informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby," potvrdila Katarína Nováková zo Zboru väzenskej a justičnej stráže. 

Dôvody hladovky

Rozhodnutie Jankovskej došlo po obvinení v kauze trenčianskeho baru Fatima. Pre TV JOJ informáciu potvrdil aj jej advokát a uviedol aj dôvody, na základe ktorých sa Jankovská rozhodla zahájiť hladovku.

"Všetky tri dôvody majú spoločné jedno: rôzne a trvajúce porušovania mojich základných práv a slobôd. Dôvod prvý: nezákonný postup a rozhodnutie vyšetrovateľa Policajného Zboru JUDr.Petra Juhása týkajúce sa môjho obvinenia v kauze Fatima. Dôvod druhý: neustále porušovanie viacerých mojich základných práv a slobôd najvyššími ústavnými činiteľmi v trestnom konaní vedenom proti mojej osobe. Dôvod tretí: šikanózne a nezákonné zasahovanie Ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej do môjho práva na slobodnú voľbu obhajcu a spôsobu, akým túto obhajobu mnou zvolená obhajkyňa vedie," uviedla Jankovská. 

"Moja klientka si uvedomuje, že hladovka je krajným riešením a presne preto sa k takémuto kroku odhodlala. Uvedomuje si aj to, že ak sa nezastaví včas, privodí následky smrti. Už samotná väzba je pre ňu nesmierne náročná. Rozhodla sa preto z vlastnej vôle podstúpiť túto tortúru, pretože je presvedčená o tom, že sa nemôže domôcť zákonnosti. Nie je to namierené proti podmienkam výkonu väzby v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica. Rešpektuje všetky úkony v trestnom konaní, dobrovoľne sa im podriaďuje, ale má pocit, že viac ako právo tu prevážil tlak verejnej mienky a snaha podriadiť všetko tomu, aby bola exemplárne potrestaná. Jej základné práva ale pritom nemôžu byť porušované. Hladovka je jej osobným protestom. Ale je tiež aktom zúfalstva," uviedol obhajca Moniky Jankovskej Peter Erdös. 

Aký je ďalší postup? 

Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej nesie štát zodpovednosť aj za zdravie takejto osoby. Vo všeobecnosti platí, že v súlade s Poriadkom výkonu väzby ak obvinený vyhlási hladovku, do 24 hodín sa o tom informuje lekár, ktorý rozhodne o spôsobe dohľadu nad zdravotným stavom obvineného.

Obvinený podstúpi po vyhlásení hladovky lekárske vyšetrenie, pričom lekár poučí väznenú osobu o rizikách hladovky. "Kontrola zdravotného stavu sa vykonáva s prihliadnutím na zdravotný stav väznenej osoby, najmenej však raz za tri dni. Ak hladovka trvá viac ako 72 hodín, riaditeľ ústavu oznámi túto skutočnosť prokurátorovi, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave, príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu a obvinenému sa poskytne potrebná zdravotná starostlivosť. Ak hladovka trvá viac ako sedem dní, kontrola zdravotného stavu sa vykoná každý deň," vysvetľuje Nováková s tým, že v prípade potreby je na návrh lekára takáto osoba umiestená na lôžkovú časť zdravotníckeho zariadenia v ústave. Ak by došlo k zhoršeniu zdravotného stavu väznenej osoby z dôvodu držania hladovky, je takáto osoba eskortovaná do Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.

Pozrite si súvisiacu reportáž o obvinení Moniky Jankovskej: 

Súvisiace články

Najčítanejšie