Skoro jasno
Bratislava
Marcel
20.4.2024
Akreditačná komisia rozhodla: Tieto študíjne odbory môžu byť zrušené
Zdielať na

Akreditačná komisia rozhodla: Tieto študíjne odbory môžu byť zrušené

V roku 2018 získala FIIT významnú akreditáciu

BRATISLAVA / Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) pozastavila 20 študijných programov a v piatich prípadoch vysokých škôl odňala práva na vymenovanie docentov a profesorov. Informoval o tom dnes na tlačovej konferencii predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.

Agentúra rozhodovala o 168 študijných programoch a o právach pre 21 vysokých škôl uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania. Pri hodnotení boli použité nové postupy, no školy boli posudzované podľa pôvodných predpisov účinných do 31. októbra 2018.

Redhammer chce upokojiť študentov, že by vybraný študijný program, ktorý má pozastavenú akreditáciu, nemohli absolvovať. Ako ďalej vysvetlil pozastavenie študijného programu po novom znamená, že v študijnom programe sa pokračovať môže, no vysoká škola v ňom nesmie udeľovať tituly a uskutočňovať štátne záverečné skúšky. Pozastavené odbory boli rôzne, od spoločenských až po technické. Vysoké školy budú mať rok na nápravu. Pri 148 študijných programoch agentúra udelila akreditáciu bez časového obmedzenia. No aj pri týchto programoch majú vysoké školy povinnosť zosúladiť ich s novými štandardami, ktoré sú platné od 1. septembra 2020. Od tohto termínu majú vysoké školy dva roky na zosúladenie. Pri právach robiť habilitačné a inauguračné konanie, teda vymenovať docentov a profesorov, bolo toto právo v piatich prípadoch odobraté. V týchto prípadoch sa zastavujú aj začaté konania. Redhammer povedal, že ide o jedno z najtvrdších rozhodnutí.

Medzi častými pochybeniami vysokých škôl bolo, že navrhovaní garanti neboli odborníkmi presne v odbore študijného programu. Ďalšou skupinou nedostatkov bola aj nízka možnosť garantov reálne sa angažovať na vysokej škole pre plný pracovný úväzok alebo pre vedúcu pozíciu na zahraničnej inštitúcii. Podľa starých kritérií takýto súbeh zamestnaní nebol prípustný. Problémom bolo, že garanti nemali dostatočnú vedeckú tvorivú činnosť, respektíve nedostatočné medzinárodné uznanie výsledkov ich tvorivej činnosti.

SAAVŠ je verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Bola zriadená minulý rok a nahradila činnosť doterajšej Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR pri posudzovaní žiadostí vysokých škôl.

Zoznam pozastavených habilitácií:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta  - odbor virológ

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - odbor pomocné vedy historické

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie - odbor masmediálne štúdiá

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta - odbor slovenské dejiny

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - odbor veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

Zoznam študijnych odborov zverejníme po dodaní SAAVŠ

Súvisiace články

Najčítanejšie správy