Skoro jasno
33°
Bratislava
Leonard
16.8.2022
Ako vznikol penzión, ktorý vlastní rodina sudcu Trubana. O dotácii sudca vypovedal aj na NAKA
Zdielať na

Ako vznikol penzión, ktorý vlastní rodina sudcu Trubana. O dotácii sudca vypovedal aj na NAKA

BRATISLAVA / Predseda Súdnej rady Ján Mazák sa už vyjadril, že dotácia pre penzión sudcovej rodiny, Michala Trubana, skončila v ich rodinnom majetku. Je tu ale podozrenie, že bola vybavovaná. Lobovať mal advokát Gajan, ktorého polícia tiež stíha v kauze Dobytkár.

"Vyrušuje nás to, že ako sudca Michal Truban vyhodnotil už známe skutočnosti, najmä to že dostal nenávratný finančný príspevok do svojho majetku, a že tento príspevok podľa svedka - spolupracujúcej osoby, bol vybavovaný protekčne. To ma veľmi vyrušuje ako to vyhodnotil," vyjadril sa Ján Mazáz, predseda Súdnej rady. Trubanov nadriadený Ján Hrubala ešte nie je vo svojom pátraní po motíve Trubanovho konania na konci, aby vedel povedať, že podá podnet na disciplinárne stíhanie sudcu. Na otázku TV JOJ ako tento prípad vníma v postavení predsedu Špecializovaného trestného súdu odpovedal: "Akceptujem nezávislosť súdneho rozhodovania. Pokiaľ nie je sudcovi preukázaný zlý úmysel, budem brániť nezávislosť každého sudcu. Samozrejme, ak sa zlý úmysel preukáže, situácia sa výrazne mení."

Truban na NAKA

A v tomto preukazovaní úmyslu Hrubala pokračuje aj vlastnou investigatívnou činnosťou v spolupráci s kompetentnými orgánmi. Čo konkrétne tým má namysli, nešpecifikoval. Je ale zrejmé, že sa zaujíma o finančné aj majetkové pomery sudcu. Pre portál Noviny.sk potvrdil, že už je oboznámený aj s obsahom policajného výsluchu, ktorému sa sudca Michal Truban podrobil na NAKA dňa 21.7.2020.

"Áno, obsah z tohto výsluchu mi je známy tak, ako aj obsah z výsluchu pána Trubana pred osobitnou komisiou Súdnej rady," vyhlásil Hrubala. 

Výsluch sudcu Trubana na NAKA

TV JOJ už informovala, že získala časť z výsluchu sudcu Michala Trubana, ktorému sa podrobil na Národnej kriminálnej agentúre v súvislosti s agrokauzou Dobytkár. Výsluch sa uskutočnil 21. júla tohto roka a sudcovi položil vyšetrovateľ len pár otázok. Tie sa týkali už spomínanej 28- tisícovej agrodotácie z PPA, o ktorú Trubanova dcéra požiadala v roku 2015. K jej vyplateniu došlo až v roku 2018.

Prečo išiel sudca, ktorý rozhodoval o väzbe Bödöra pár dní po súdnom konaní na výsluch? Jeden z obvinených v agrokauze uviedol polícii, že údajne niečo vie o tom, ako Trubanovci dostali dotáciu. Údajne protekčne. O dotácii pre penzión vypovedal polícii korunný svedok. 

Aby sme boli konkrétni, obvineným a súčasne aj korunným svedkom v kauze Dobytkár je niekdajší funkcionár PPA Marek Kodada. Ten polícii na výsluchu v máji tvrdil, že Trubanovcom pomohol vybaviť dotáciu na Pôdohospodárskej platobnej agentúre údajne advokát Ján Gajan. Ten mal podľa Kodadu tlačiť na šéfa agrobanky Juraja Kožucha, aby dotáciu vyplatili. Obaja sú obvinení.

Michal Truban Súdnej rade opísal, že hoci o ňom obvinený v agrokauze polícii v takom zmysle vypovedal, táto skutočnosť vraj nebola spôsobilá vzbudiť jeho pochybnosť pri rozhodovaní o väzbe Bödöra a ďalšieho obvineného. Prečo? Tieto osoby neboli stíhané za korupciu v kauze Dobytkár, ale za pranie špinavých peňazí.

"Čo sa týka zaujatosti pre pomer k veci zdôrazňujem teda, že nie som zákonným sudcom pre prejednanie veci v kauze Dobytkár, teda po podaní obžaloby, ale som rozhodoval ako sudca pre prípravné konanie o väzbe vyššie uvedených obvinených. Bödöra a Kubu pozn. red./," vyjadril sa Truban. 

Obsah výpovedi Trubana na NAKA:

Podľa zistení spravodajského portálu TV JOJ  Noviny.sk svoj výsluch pred vyšetrovateľom začal sudca Truban tým, že o podmienkach za ktorých bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z PPA jeho dcére, nič nevie. To si mala jeho dcéra riešiť po vlastnej línii. Následne polícii vysvetlil ako sa s manželkou dostal k budove budúceho penziónu.

"Prestavba obecnej budovy na penzión bol nápad môjho otca..," opisoval Truban. 

Sudca ďalej opisuje, ako v minulosti s manželkou kúpil od obce starú budovu miestnej ubytovne. Pôvodne mali zámer budovu zrekonštruovať. Vtedy im pomáhal Trubanou otec. Manželia si vzali na rekonštrukciu úver z banky. Suma 435 000 tisíc ich následne zaťažila splátkami natoľko, že už dokončenie penziónu nezvládali. V tom čase prejavila záujem prevádzkovať penzión ich dcéra. Aby získala peniaze na dokončenie, začala sa obzerať o možnosti získania štátnych či európskych subvencií. Tak našla výzvu Pôdohospodárskej platobnej agentúry na poskytnutie podpory. V agrobannke /PPA/ požiadala o dotáciu v roku 2015. A úspešne.

Zmluvu podpísali obe strany 3.3.2016. Podporu v sume 28 tisíc eur však od Pôdohospodárskej platobnej agentúry dostala až po dvojročných ťahaniciach. Predchádzali tomu urgencie od Trubanovej dcéry k agentúre, aby úradníci vykonali potrebné kontroly a plnili zmluvu. Agentúra sa vyplateniu dotácie zdráhala a nakoniec chcela od zmluvy odstúpiť. To Trubanovu dcéru hnevalo, lebo splnila všetky podmienky na získanie podpory. Mladá právnička sa nechcela ľahko odbiť. Preto agentúre nakoniec pohrozila súdnou žalobou. Až na to vraj PPA reagovala. "Vyjadrila s konaním PPA nesúhlas lebo splnila všetky podmienky. Naštudovala si judikatúru a povedala mi, že podá na PPA žalobu."

Vyšetrovateľ sa po Trubanovom vysvetlení pozadia vzniku penziónu, pýtal už priamo na projekt Altmayer, ktorý financovala PPA. Názov projektu Investície do doplnkových činností - penzión Altmayer**** bol agrobankou schválený a dotácia 28 970 eur išla z výzvy s názvom Investície spojené s vidieckym cestovným ruchom.

Kontakty Trubana

Vyšetrovateľ sa sudcu ďalej pýtal, či v súvislosti s projektom prišiel do styku s obvinenými, pracovníkmi PPA alebo inými osobami. "Ani osobne ani telefonicky. Ohľadom projektu veci riešila len moja dcéra, ja som ohľadom toho nikdy s nikým nejednal," ozrejmil na výsluchu. 

Sudcu Trubana s obvinenými spojili spoločné poľovačky. Vyšetrovateľa ale zaujímalo aj to, čo sa Truban pozná s niektorými z obvinených. Pri tejto otázke už sudca záporne odpovedať nemohol. Ak ho s obvinenými niečo predsa len spája, je to jeho koníček. Poľovníctvo.

Polícia pre miliónové kšefty s agrodotáciami obvinila okrem vysokých úradníkov agentúry aj finančníka Martina Kvietika a rovno aj riaditeľa PPA Juraja Kožucha. Okrem nich aj advokáta, ktorý údajne pre Trubanovcov mal lobovať, podľa svedka Kodadu za dotáciu na penzión. "Pokiaľ ide o obvinené osoby, tak z nich poznám len Ing. Kvietika. Viem o koho ide, jedná sa o poľovníka. Niekoľko rokov dozadu ma s ním niekto zoznámil. Na Svätohubertských dňoch. Zúčastnil som sa ako poľovník. Odvtedy som s ním nebol v kontakte," priblížil Truban na výsluchu. 

Na meno advokáta Gajana sa vyšetrovateľ už sudcu spýtal priamo otázkou: "Uveďte či poznáte osobu Ján Gajan, odkiaľ, stretávate sa, a ak áno, v akej súvislosti?

Sudca vyšetrovateľovi odpovedal, že sa s Gajanom pozná, že je advokát a tiež poľovník. Spoznal ho rovnako ako Kvietika na Svätohubertských dňoch a dlhšie s ním v kontakte nie je. Taktiež vyšetrovateľovi povedal, že nemá žiadnu vedomosť o tom, že by v prípade projektu jeho dcéry boli sľúbené, ponúkané alebo vyžadované akékoľvek nenáležité finančné či iné výhody. Či už z jednej alebo z druhej strany. A že sa o žiadosti jeho dcéry o dotáciu nerozprával ani s Gajanom, ani s inou osobou nerozprával.

Michala Trubana len nedávno vo funkcii predsedu Špecializovaného trestného súdu nahradil dlhoročný trestný sudca Ján Hrubala. Obaja sa poznajú. Hrubala je teraz v pozícií jeho nadriadeného. Ak Truban zlyhal tým, že sa úmyselne nevylúčil pre zaujatosť v rozhodovaní o väzbe obvinených z prania špinavých peňazí, a prípad súvisí s korupčnou kauzou PPA, podá podnet na disciplinárne stíhanie Michala Trubana. Ešte rozhodnutý nie je.

Na otázku TV JOJ či je dôvod pre sudcu zamýšľať sa nad vylúčením sa z konania v tom prípade, ak niekto z rodiny čerpá úver komerčnej banky., odpovedal: "Mal by sa na tom zamyslieť a takúto dilemu riešiť. V prípade, že je takáto situácia, skôr sa prikláňam k vylúčeniu a strany konania oboznámiť s tým, prečo sa vylúčil," uzavrel Hrubala. 

Súvisiace články

Najčítanejšie