Mešká vám vlak alebo ho úplne zrušili? Takéto sú vaše práva

31.07.2019 10:00 Noviny.sk Slovensko

Mešká vám vlak alebo ho úplne zrušili? Takéto sú vaše práva

BRATISLAVA / Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme - to je formulka, ktorú pomerne často počujeme na železničnej stanici, keď nám oznamujú, že náš vlak bude meškať. Asi nikoho takáto situácia nepoteší. Aby sme sa však iba nehnevali, železnice ponúkajú cestujúcim možnosť aspoň nejakej kompenzácie.

Cestujúcim Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) prislúchajú rôzne práva podľa druhu dopravy. "Rozdelené sú do troch kategórii: vnútroštátne vlaky, vlaky Intercity a medzinárodné vlaky," informuje hovorca ZSSK Tomáš Kováč. 

VNÚTROŠTÁTNA PREPRAVA

Ak cestujúci plánuje využiť vlak, ktorý mešká 5 a viac minút, ide len po časti trasy alebo vôbec nejde, má viacero práv:

 • ak nechce cestovať: môže v nástupnej, prestupnej alebo nácestnej stanici vrátiť cestovný lístok a zaplatené cestovné (respektíve neprecestovanú časť) dostane späť bez storno poplatku,
 • ak chce v ceste pokračovať: z nástupnej, prestupnej alebo nácestnej stanice cestujúceho prepravíme bez doplatku aj vlakom vyššej kategórie alebo vo vyššej vozňovej triede (vlakmi SC, EC v prípade, že ide o posledné možné spojenie na docestovanie do cieľovej stanice),
 • ak sa chce z cesty vrátiť: z prestupnej alebo nácestnej stanice cestujúceho najbližším vlakom bezplatne prepravíme späť do nástupnej stanice a na jeho žiadosť mu vrátime celé cestovné,
 • ak cestujúci nečakane (bez informácie o dĺžke meškania) uviazol na ceste a nemôžeme ho prepraviť do cieľa v ten istý deň: poskytujeme pomoc s preukázanými výdavkami: o náhrada nákladov na informovanie osôb a náhrada preukázaných nákladov na hotelové ubytovanie do 20 €, o náhrada nákladov na použitie iného verejného dopravného prostriedku, prípadne taxislužby (ak už nie je verejná doprava k dispozícii) do 10 €, o celková suma náhrady nemôže presiahnuť výšku zaplateného cestovného),
 • v prípade meškania vlaku EC alebo SC nad 60 minút: ak si cestujúci kúpil lístok bez vedomosti, že vlak mešká, vraciame sumu zaplateného EC príplatku (1 €), respektíve vo vlaku SC sumu 2 €.

VLAKY INTERCITY

Cestovný poriadok:

 • v prípade meškania vlaku od 60 do 119 minút má cestujúci nárok na vrátenie 25 % z ceny lístka a občerstvenie v cene 1 €,
 • v prípade meškania vlaku 120 minút a viac má cestujúci nárok na vrátenie 50 % z ceny lístka a občerstvenie v cene 2 €,
 • ak cestujúci nemôže docestovať do cieľovej stanice, pretože stratí posledný prípoj, uhradíme dopravu iným dopravným prostriedkom v cene do 10 € alebo náhradu za hotelové ubytovanie do 20 €.

Komfort:

 • ak by teplota na sedenie klesla pod 15 °C alebo stúpla nad 30 °C a nedokážeme zabezpečiť iné miesto na sedenie, má cestujúci nárok na vrátenie 25 % z ceny lístka,
 • ak by nebol zaradený vozeň s miestom cestujúceho a nezabezpečíme mu náhradné miesto na sedenie, má cestujúci nárok na vrátenie celej sumy za lístok,
 • ak má cestujúci lístok do 1. triedy a tento vozeň nie je zaradený, má cestujúci nárok na vrátenie 50 % z ceny lístka.

Vyššie uvedené podmienky platia pre vnútroštátnu prepravu v IC vlakoch. V prípade, že IC vlakom cestujete do Viedne, v prípade meškania vlaku nad 60 minút máte možnosť žiadať odškodné rovnako ako pri iných medzinárodných lístkoch.

MEDZINÁRODNÁ PREPRAVA

Ak má cestujúci medzinárodný cestovný doklad a odôvodnene sa očakáva, že vlak bude mať do cieľovej stanice meškanie viac ako 60 minút (61 minút a viac), má na výber viacero možností:

 • ak nechce cestovať: o zriekne sa nástupu cesty v mieste odchodu a cestujúcemu vyplatíme celé zaplatené cestovné, o ak už cestujúci na cestu nastúpil, môže ju prerušiť a vrátime mu neprecestovanú časť cestovného,
 • ak chce pokračovať v ceste: využije cestujúci pre svoju cestu bez príplatku niektorý iný náš vlak, prípadne inú ako pôvodne plánovanú trasu alebo vlaky iných dopravcov uvedených na cestovnom doklade, prípadne povinne miestenkový vlak bez príplatku a zároveň bez nároku na miesto a služby spojené s príplatkom,
 • ak sa chce vrátiť: môže to cestujúci uskutočniť vlakmi dopravcov uvedených na cestovnom doklade do miesta odchodu a vyplatíme mu celé zaplatené cestovné,
 • ak uviazol na ceste a nemôže sa dostať do cieľa cesty v rovnaký deň: má nárok na náhradu nákladov → na informovanie osôb, ako aj na náhradu predpokladaných nákladov na hotelové ubytovanie vo výške maximálne 20 €, o na náhradu nákladov na pokračovanie iným verejným dopravným prostriedkom, prípadne taxíkom do výšky maximálne 10 €.

V prípade meškania nad 60 minút má cestujúci počas cesty nárok na náhradu nákladov na občerstvenie do 1 €, nad 120 minút do 2 €. V prípade, ak cestujúci napriek meškaniu docestuje do svojej cieľovej stanice podľa platnej prepravnej zmluvy, môže žiadať od železničného podniku, u ktorého si zakúpil medzinárodný cestovný doklad, odškodnenie za meškanie vo výške: 25 % ceny cestovného dokladu v prípade meškania od 60 do 119 minút, 50 % ceny cestovného dokladu v prípade meškania 120 minút alebo viac.

Ak ZSSK ponúkne cestujúcemu iné primerané riešenie jeho situácie (napríklad náhradnú autobusovú dopravu), má toto riešenie prednosť pred individuálnym riešením cestujúceho. Prípadná refundácia nákladov vzniknutých na základe individuálneho riešenia môže byť v takomto prípade zamietnutá. Odškodnenie vo výške menej ako 4 € sa nevypláca a nárok na úhradu cestujúcemu nevzniká, pokiaľ bol o možnom meškaní informovaní pred zakúpením cestovného dokladu, prípad dosiahol meškanie z dôvodu pokračovania iným spojom alebo presmerovania v cieľovej stanici menej ako 60 minút.

V lôžkových vozňoch do Českej republiky garantujeme teplotu od 18 do 30 °C. Ak to nedodržíme a do hodiny nenájdeme náhradné kupé, cestujúci má nárok na vrátenie 25 % z ceny lôžkového lístka.

Ako si uplatniť nárok?

Nárok na náhradu škody je potrebné uplatniť čo najskôr, v prípade vnútroštátnych vlakov do 12 mesiacov od uplynutia platnosti cestovného lístka. Návratky alebo náhrady škody je možné uplatniť v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK alebo písomne na adrese Železničná spoločnosť Slovensko. Ak si cestujúci kupoval lístok na Slovensku, nárok si uplatní v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK prostredníctvom žiadosti. Doklady kúpené v Českej republike vybaví česká strana.

Pozrite si predchádzajúci rozhovor o tom, ako postupovať pri meškaní letu:

Zdroj: noviny.sk/ZSSK

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

05:40 Krimi
06:15 RANNÉ NOVINY
08:35 PRESTRETÉ
05:00 KINOSÁLA
05:25 Súdna sieň
06:10 Súdna sieň
05:15 Kutyil s.r.o. II.
05:50 Moja mama varí lepšie ako tvoja
06:50 POLICAJTI V AKCII
05:00 Rybičky Flip a Flap
05:05 Sníček
05:15 Tashiho svet
05:25 Scorpions Forever
07:15 Noc s králem
09:25 To nejsi Ty