Polojasno
21°
Bratislava
Iveta
27.5.2024
Ministerstvo zdravotníctva vybralo najlepších lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov. Toto sú oni
Zdielať na

Ministerstvo zdravotníctva vybralo najlepších lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov. Toto sú oni

BRATISLAVA / Na pôde ministerstva zdravotníctva prvýkrát odovzdali lekárom, sestrám a iným zdravotným pracovníkom cenu ministerky. Tých najlepších vyberala odborná porota.

Z rúk ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej si ocenenie prevzali tí najlepší lekári a zdravotné sestry. O výbere rozhodovali nemocnice a zdravotnícke odborové združenia. "Bola to spontánna myšlienka a akcia. Ak si to ďalší ministri po mne preberú a budú v tom chcieť pokračovať, nás to bude len tešiť," vyjadrila sa ministerka. Kategórie na ocenenie boli tri: najlepší lekár, zdravotná sestra a iní zdravotnícky personál. 

Najlepší lekári

Prvým oceneným v kategórií lekár sa stal doktor Andrej Klepanec. Nominovala ho Fakultná nemocnica Trnava a je primárom Rádiologickej kliniky. Počas jeho pôsobenia boli do klinickej praxe zavedené početné miniinvazívne intervenčné rádiologické výkony. Čím sa podarilo kliniku zaradiť medzi vedúce pracoviská v tejto oblasti.  "Pochádzam z lekárskej rodiny takže som bol v tom lekárskom kruhu každý deň. Formovalo sa to od dectva," vyjadril sa. V nemocnici vybudovali najväčšie Centrum na endovaskulárnu liečbu pre pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou v krajine. Pod vedením doktora Klepanca a v spolupráci s ďalšími jeho kolegami sa Fakultná nemocnica Trnava stala najväčším pracoviskom zaoberajúcim sa endovaskulárnou liečbou pacientov s dialyzačnými cievnymi prístupmi.

Druhým oceneným doktorom bol Daniel Pinďák. Docenta nominoval Národný onkologický ústav v Bratislave. Je prednostom Kliniky chirurgickej onkológie. Docent Daniel Pinďák je špičkový chirurg, ktorý sa venuje najmä jednej z najzákernejších foriem rakoviny - karcinómu pankreasu. Zavádza najnovšie poznatky vedy v chirurgickej liečbe. V tejto, ako aj v iných oblastiach je pracovisko špičkové v rámci celej krajiny. Podieľa sa aj na výučbe študentov.

Na treťom mieste v kategórií lekár skončil Ondrej Bobík. Doktora nominoval Výbor spolku lekárov Trebišov Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Od roku 1985 zastáva funkciu primára kožného oddelenia v regióne s vysokým výskytom pohlavne prenosných ochorení. Napriek dôchodkovému veku naďalej obetavo pracuje v nemocnici a s jeho pomocou v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove sa podarilo opakovane zvládnuť epidemiologickú situáciu nákazy syfilisu v trebišovskom okrese. Je jedným zo zakladateľov Spolku lekárov v Trebišove. Má atestáciu z dermatológie I. a II. stupňa a ďalšie postgraduálne školenia.

Najlepšie zdravotné sestry

Prvou ocenenou v kategórií zdravotná sestra bola Renáta Pavlíková. Nominovala ju nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante. V nemocnici pracuje už takmer 34 rokov. Popri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti dokáže v pacientoch vzbudiť optimizmus a denne im ako zmenová sestra Oddelenia chirurgie a urológie dodáva potrebnú energiu pre uzdravenie. Pavlíková je podľa nemocnice výnimočná najmä svojimi praktickými zručnosťami. Popri tom je skromná, pokorná, v kolektíve mimoriadne obľúbená a vždy pripravená pomôcť. Spomedzi zamestnancov nemocnice vyniká i tým, že počas svojej profesionálnej kariéry nebola takmer nikdy pracovne neschopná. Nemocnica pokladá sestru Renátu Pavlíkovú za poctivého, obetavého a profesionálne erudovaného zdravotníckeho pracovníka, ktorý môže byť vo svojej profesii príkladom pre terajšie i budúce generácie. 

Druhou ocenenou sa stala Helena Závodská. Nominovala ju Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch. Od roku 1973 pracuje na centrálnych operačných sálach ako špecialistka v inštrumentovaní. Svoju prácu plní podľa nemocnice precízne, pozorne, svedomite a spoľahlivo. Má zmysel pre tímovú spoluprácu a efektívnu komunikáciu v operačnom tíme. Svojím profesionálnym prístupom, odbornosťou a skúsenosťami formuluje a rozvíja vedomosti, nadanie, intuíciu, talent a praktické zručnosti svojím mladým kolegom a kolegyniam.

Treťou ocenenou v kategórií zdravotná sestra bola Tereza Lengyelová. Nominovala ju magisterka Elena Červeňáková, diplomovaná sestra z Univerzitnej nemocnice  L. Pasteura v Košiciach. Tereza Lengyelová má za sebou viac ako 50 rokov praxe.  V roku 1995 založila Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Tereza v Košiciach, ktorej je riaditeľkou a odbornou garantkou. Pracuje v nej aj ako sestra a ošetruje pacientov v domácom prostredí. Magistra, ktorá ju nominovala, u nej vyzdvihuje vysokú erudovanosť, aktívny prístup a zanietenosť v práci pre pacientov v prirodzenom domácom prostredí. Je podľa nej čestná, spravodlivá, úprimná, spoľahlivá a zručná. Po odbornej stránke vedie kolegyne k pracovitosti a čestnosti. Aktívne sa snaží pristupovať k zmenám týkajúcich sa sestier pracujúcich v tomto odbore a tiež implementovať možnosti vzdelávania na pracovisku. Do svojho prejavu vkladá svoje srdce a snaží sa žiť podľa príslovia: „Slová presviedčajú, príklady priťahujú.“ "Mám ešte jednu túžbu kým žijem, aby skutočne postavenie sestier sa na Slovensku zmenilo," vyjadrila sa. 

Najlepší iný zdravotnícky pracovník

Na prvom mieste bola Mária Knapková. Doktorku Knapkovú nominovala Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici. Od roku 1989 pracuje na Skríningovom centre novorodencov. Celú svoju profesionálnu kariéru zasvätila novorodeneckému skríningu, od zdokonaľovania diagnostiky jednotlivých vrodených ochorení, cez rozširovanie spektra skrínovaných ochorení. Jej ďalším prínosom je, že všetky získané vedomosti pri skríningu sa snaží prenášať do klinickej praxe komunikáciou s ošetrujúcimi lekármi, ale aj samotnými rodičmi pacientov. Svojim odborným prístupom a zavedením nových skríningových vyšetrení sa celému tímu Skríningového centra pod jej vedením podarilo včas odhaliť stovky až tisíce novorodencov, kde bolo možné nasadiť adekvátnu liečbu a predísť tak trvalému poškodeniu detských pacientov. 

Ďalšou ocenenou sa stala Dana Kuricová, ktorú nominovala Fakultná nemocnica v Žiline, kde pracuje 24 rokov. Je sanitárkou na urgentnom príjme. Jej obdivuhodná vitalita často prekvapí i mladšie kolegyne a kolegov. Práca na urgentnom príjme je veľmi náročná, stretáva sa s ťažkými a predovšetkým neočakávanými životnými osudmi pacientov a ich rodinných príslušníkov. V rámci kolektívu prináša veľkú motiváciu a ženie dopredu nových kolegov a mladú generáciu, pre ktorou je inšpiráciou. Ocenenie a poďakovanie si zaslúži za ľudský rozmer, ktorý vnáša na tak náročné oddelenie, akým je urgentný príjem.

Napokon skončila ocenená ako tretia aj  Emma Janíčková, ktorá pracuje ako fyzioterapeutka a nominovala ju špecializovaná rehabilitačná nemocnica v Dunajskej Lužnej Tetis RDC prostredníctvom výzvy cez Asociáciu nemocníc Slovenska na svojich členov. Emma Janíčková zasvätila celý svoj profesionálny život (teda viac ako 40 rokov) práci s hendikepovaným dieťaťom na detašovanom pracovisku v Dunajskej Lužnej, neskôr Špecializovanej rehabilitačnej nemocnici v Dunajskej Lužnej. Vďaka jej vedomostiam, skúsenostiam a obrovskej charizme dostalo množstvo najmä predčasne narodených detí a detí s detskou mozgovou obrnou nádej na kvalitný život, napriek nepriaznivému štartu do života. Patrí k tým šťastlivcom, ktorí mali možnosť učiť sa metodiku reflexnej lokomócie priamo od uznávaného neurológa, Prof. MUDr. Václava Vojtu a jeho najbližších spolupracovníkov.  Svoje vedomosti a skúsenosti odovzdáva na pracovisku mladším kolegom. 

"Je to pre nich prestíž. Dostali plaketu, diplom a finančnú odmenu v hodnote 1000 eur," uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. 

Nekrič na sestru a lekárov, napíš ministerstvu. Pozrite si reportáž o novej kampani:

Súvisiace články