Skoro jasno
19°
Bratislava
Viliam
28.5.2022
Záleží mi na rozvoji SAV, tvrdí Lubyová. Vedci ale žiadajú jej odstúpenie
Zdielať na

Záleží mi na rozvoji SAV, tvrdí Lubyová. Vedci ale žiadajú jej odstúpenie

BRATISLAVA / Ministerka školstva Martina Lubyová sa pred novinármi vyjadrila k sporu medzi jej ministerstvom a SAV. Podľa jej slov jej záleží na tom, aby SAV nezanikla, aby fungovala.  

"SAV sa sama obrátila na generálnu prokuratúru, aby rezort školstva registroval jej verejno-výskumné inštitúcie. Ministerstvo sa správa zdržanlivo a stále informuje, že SAV nesplnila podmienky pre vznik VVI. Keď to teraz potvrdila aj generálna prokuratúra, SAV začala tvrdiť, že ministerstvo klame o tom ako GP rozhodla a objavili sa aj vyjadrenia, že prokuratúra nemá čo ministerku diktovať postup. Keď teraz rozhodla generálna prokuratúra v neprospech SAV, tak zrazu nemá právo rozhodovať?" uviedla Lubyová, ktorá si stojí za tým, že SAV nesplnila zákonné podmienky na dodanie dokumentov. 

Pokiaľ sa SAV úplne netransformovala so splnením všetkých zákonných podmienok na verejnú výskumnú inštitúciu, neprešiel na ňu ani majetok, povedala Lubyová s tým, že "prijatie novely zákona o SAV nemôže spôsobiť skryté zoštátnenie, ako sa uvádza v liste od predsedu akadémie Pavla Šajgalíka." SAV predložila zakladacie listiny, ale nie je zapísaná v registri, preto sa organizácie akadémie nachádzajú v právnom stave medzi založením a vznikom. Teraz za ňu koná jej zakladateľ, teda správu majetku v tomto období za svoje organizácie vykonáva akadémia ako zakladateľ, ktorá je sama rozpočtovou organizáciou - oprávneným správcom majetku štátu.

Parlament bude v utorok hlasovať o novele zákona o SAV. Neprijatím novely by podľa Lubyovej pokračovala právna neistota SAV. "Nie je pravda, že pri budúcom vzniku verejných výskumných inštitúcií prestanú platiť všetky pracovné zmluvy. Pracovníci SAV sú tým zavádzaní. Ak rozpočtová/príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú dňom bezprostredne nasledujúcim po dni zrušenia na zriaďovateľa, ak osobitný zákon neustanoví inak," vysvetlila šéfka rezortu školstva, pričom sa odvolala na Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. "Z toho vyplýva, že do dňa zrušenia doterajšieho ústavu akadémie je zamestnávateľom tento ústav a od nasledujúceho dňa akadémia - pracovná zmluva ako taká nezaniká," pokračovala Lubyová.

Podľa Lubyovej ak ministerstvo zastaví registračné konanie, ústavy SAV zostanú vo vákuu. Ústavy síce zmenili právnu formu na verejné výskumné inštitúcie, no žiadne práva ani majetok na ne neprešli, teda plnohodnotne nevznikli. "Je potrebné to riešiť, práve novela ich vracia do východiskovej právnej formy, v rámci ktorej sa môžu vykonať zmeny na právnu formu verejnej výskumnej inštitúcie v súlade s platným zákonom o verejnej výskumnej inštitúcii," uzavrela ministerka školstva.

Tlačovú konferenciu ministerky školstva Martiny Lubyovej sme vysielali NAŽIVO. 

Zamestnanci SAV protestovali pred parlamentom

Iniciatíva Veda chce žiť zorganizovali pochod k budove parlamentu. Zástupcov vedeckej obce prijal aj prezident Andrej Kiska. Časť vedcov vyzvala ministerku Lubyovú, aby odstúpila. 

Ako to bolo? Prokuratúra uviedla veci na pravú mieru

K problému sa vyjadrila aj samotná generálna prokuratúra, podľa ktorej mohol prokurátor preskúmať iba procesný postup ministerstva, a teda to, či nedochádza k prieťahom. Po zistení, že ministerstvo v tejto veci robí prieťahy, vydal upozornenie. "Tým, že ministerstvo školstva nerozhodlo v zákonných lehotách, došlo podľa prokuratúry k neodôvodneným prieťahom v konaní ministerstva, preto nemôže ministerstvo vo veci návrhu SAV pozitívne rozhodnúť," uviedla hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová s tým, že ministerstvo malo SAV buď zaregistrovať alebo pozastaviť konanie. Keďže to ale neurobili v zákonných lehotách, mali by pozastaviť konanie a začať nanovo. Prokuratúra teda skúmala procesnú stránku, no nemohla skúmať vecné rozhodnutie, keďže ministerstvo nerozhodlo. "Prokurátor v štádiu pred meritórnym rozhodnutím vo veci nie je oprávnený skúmať vecnú stránku, teda či orgán verejnej správy vychádzal z dostatočne zisteného skutkového stavu a podkladov," povedala Predajňová.  

"Po vyhodnotení skutkového stavu a jeho konfrontácii s platnou právnou úpravou z dôvodu uplynutia lehôt podľa špeciálnej právnej úpravy a nerozhodnutia ministerstva školstva podľa názoru prokuratúry dochádza k neodôvodneným prieťahom v konaní ministerstva, nakoľko po uplynutí lehôt už vo veci návrhu ministerstvo nemôže pozitívne rozhodnúť," uviedla Andrea Predajňová a dodáva: "Upozornenie prokurátora má iba charakter návrhu či odporúčania a nie je povinnosťou pre ministerstvo školstva."

SAV adresuje ministerstvu výzvu

SAV po detailnom vysvetlení veci zo strany generálnej prokuratúry vyzvalo ministerstvo, aby prerušili registračné konanie, zdôvodnili pochybenia  a určili 30 dňovú lehotu na ich odstránenie. "Vyzývame ministerstvo školstva, aby bezodkladne prestalo porušovať práva SAV a jej zamestnancov. To znamená, aby konalo v zmysle návrhu generálnej prokuratúry a vydalo rozhodnutie o prerušení registračných konaní. V tomto rozhodnutí musí v zmysle zákona určiť najmenej 30-dňovú lehotu na odstránenie nedostatkov a identifikovať nedostatky, ktoré považuje za dôvod prerušenia registračného konania," uviedla hovorkyňa SAV Monika Hucáková. 

Novelu nakoniec schválili

Parlament napokon po rokovaní opätovne schválil novelu zákona o vysokých školách, ktorú prezident Andrej Kiska vrátil na prerokovanie. Prezident vrátil novelu vysokoškolského zákona v častiach súvisiacich so zákonom o kvalite vysokoškolského vzdelávania a Slovenskej akadémii vied. V prípade SAV prezident Kiska namietal, že dochádza k ohrozeniu transformácie akadémie, keďže schválený zákon spôsobí pre zmätočnosť a nesystémovosť len chaos a právnu neistotu. Prezident Andrej Kiska vyzval vládu a ministerstvo školstva, aby ukončili chaos v prípade Slovenskej akadémie vied (SAV). Povedal to po stretnutí so slovenskými vedcami Kiska, podľa ktorého by vedci mali mať právnu istotu a podmienky pre svoju prácu. "Aby sme sa nedostali do štádia, že sa ešte skomplikuje naše, aj tak slabé, čerpanie eurofondov. Aby sme si všetci uvedomili, že moderné Slovensko je Slovensko, kde veda má svoje miesto," povedal Kiska. Podľa neho je moderná veda základným pilierom ekonomiky.

Opozičná poslankyňa NR SR Veronika Remišová dnes upozornila, že ministerstvo školstva chce zákonom nasilu transformovať rozpočtové a príspevkové organizácie SAV na príspevkové organizácie. "Takýto postup je nepochopiteľný a prináša výskumníkom SAV iba obrovskú byrokraciu a neistotu, kto ich vlastne zamestnáva a či dostanú výplaty. Zmätok spôsobený ministerstvom školstva okrem toho ohrozuje vedecké projekty a vedcom berie posledné zvyšky nádeje, že postavenie vedy na Slovensku sa raz zlepší," povedala s tým, že novela zákona o SAV bola vložená ako "prílepka" do zákona o vysokých školách. "Rokovací poriadok prílepky zakazuje. Schválenie novely prinesie SAV problémy, obrovskú byrokraciu, právnu neistotu, nebudú vedieť, kto ich zamestnáva," vysvetlila opozičná poslankyňa.

Novelou sa podľa ministerstva školstva zvýši napríklad otvorenosť vysokoškolského systému a zjednoduší sa tiež tvorba a úprava študijných programov. Okrem toho sa zavádza nový typ študijného programu - interdisciplinárne štúdiá. Tento typ bakalárskeho študijného programu umožňuje vysokým školám novú formu organizácie štúdia a študentom umožňuje vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov, pričom majú možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní.

Tento typ študijného programu je vhodný aj na uskutočňovanie konceptu vzdelávania označovaného ako liberálne štúdiá. Cieľom novely je okrem iného aj zmena systému pre komplexné hodnotenie výskumu na vysokých školách. Podľa zákona hodnotenie zabezpečí ministerstvo, ktoré za týmto účelom zriadi odborný panel hodnotiteľov.
  

Súvisiace články

Najčítanejšie