Skoro jasno
Bratislava
Veronika
4.2.2023
Výstavbou obchvatu D4 R7 porušujú zákon, tvrdia starostovia. Ťažbu štrkopiesku označujú za nelegálnu
Zdielať na

Výstavbou obchvatu D4 R7 porušujú zákon, tvrdia starostovia. Ťažbu štrkopiesku označujú za nelegálnu

BRATISLAVA / Obchvat Bratislavy D4 R7, ktorý je vo výstavbe má zdá sa poriadne trhliny. Španieli, ktorí vyhrali tender s najlacnejšou ponukou a to 1,7 miliardy eur , porušujú podľa starostov obcí na Žitnom ostrove zákon. V katastri viacerých obcí podľa nich ťažia štrkopiesok bez patričných povolení.

Na ťažobné práce upozornili obyvatelia koncom júna starostu Dunajskej Lužnej a začiatkom júla starostu obce Tomášov. "Nás prekvapilo , že vôbec v našom katastri takéto práce boli začaté," vyjadril sa starosta obce Tomášov István Pomichal. "Obec nemala žiadne vedomosti o tom, že by sa tam malo ťažiť, o to skôr, že nebolo vydané žiadne územné rozhodnutie" povedal starosta Dunajskej Lužnej Štefan Jurčík. 

Starostovia sa obrátili aj na políciu. "Vec je evidovaná ako podozrenie z trestného činu neoprávneného uskutočňovania stavby," vyjadril sa hovorca polície Michal Szeiff. Vsúvislosti s výstavbou obchvatu Bratislavy a údajnej nelegálnej ťažby štrkopiesku už koná aj Obvodný Banský úrad v Bratislave. Ten po prijatí podania požiadal o súčinnosť viaceré obce. "Miestne a vecne príslušný Obvodný banský úrad Bratislava v tejto veci koná.Taktiež sa v tejto súvislosti na Hlavný banský úrad obrátilo aj Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave," vyjadril sa Hlavný banský úrad.  

Medzitým zakročil v obciach aj príslušný stavebný úrad. Ten vydal rozhodnutie o okamžitom zastavení ťažby. "Je mojou povinnosťou konať. Konal som v medziach zákona," povedal starosta Jurčík.  Aj napriek rozhodnutiu Stavebného úradu v Dunajskej Lužnej o zastavení - podľa starostu nelegálnej ťažby štrkopiesku, sa počas návštevy TV JOJ ťažilo a ťaží aj naďalej. 

Vyjadrenie zodpovednej firmy

Na otázky reportérky Ivety Krupovej či má staviteľ povolenie, respektíve, či vie o tom, že ťaží bez platného povolenia, sa firma D4R7 odvoláva na spoločnosť, ktorá pre ňu mala sprostredkovať pozemky, patričné zmluvy, a teda aj povolenia. "Uvedená spoločnosť na základe predmetnej zmluvy dodáva materiál pre D4R7. Predmetná zmluva je jednou zo zmlúv , ktorú D4R7 Construction s.r.o. uzatvorila s miestnymi spoločnosťami, ktoré v rámci projektu poskytujú služby a dodávajú výrobky v súlade s lokálnymi požiadavkami," uviedol vo svojom stanovisku koncesionár projektu D4R7. 

Podarilo sa nám aj  skontaktovať s konateľom spoločnosti, ktorá má pre konzorcium riešiť zmluvy a patričné povolenia na ťažbu. "Nemám znalosti v tejto problematike. K tomu sa musí vyjadriť D4R7. A za našu stranu Vám poviem, že my sme v procese vybavovania povolení a na tých pracujeme," povedal Daniel Dénes, jeen z konateľľo  Visonary Fields s.r.o.

Opieranie sa o Okresný úrad

Firma sa pri komunikácii s nahnevanými starostami opiera o rozhodnutie Okresného úradu odboru výstavby v Bratislave, ktorý ťažbu povolil. Na to má však právo len v prípade, ak obec nemá schválený územný plán, a aj to len dočasne. "Môžeme potvrdiť, že ministerstvo dopravy a výstavby zrušilo rozhodnutie príslušného okresného úradu. Aktuálny stav je, že táto ťažba je v rozpore s vydaným rozhodnutím ministerstva," vysvetlila hovorkyňa Karolína Ducká.

Situácia v katastri Tomášov

Potom ako stavebný úrad zistil, že sa odkrylo 60 centimetrov zeminy na takmer 4 hektároch bez povolenia, úrad vydal rozhodnutie o zastavení činnosti. Nateraz sa tu teda ťažiť nezačalo.Obvodný Banský úrad v Bratislave nemá námietky k ťažbe v prípade, ak bude plocha riešená ako dočasná stavba a teda tzv. zemník pre výstavbu diaľnice. Čo znamená, že sa nesmie narušiť spodná voda a jama sa dá do pôvodného stavu. "A my ako obec chceme k tomu záruky. Keď všetky záruky budu a budu k tomu povolenia, tak pravdepodobne tá ťažba bude pokračovať," vyhlásil starosta Pomichal. 

Starosta Tomášova má však s ťažbou štrku a tzv. zemníkom zlé skúsenosti. Z minulosti je známa kauza, ktorú riešila aj NAKA. Po vyťažení štrku sa totiž jamy naviezla kontaminovaná zemina z dimitrovky.

Pozrite si archívnu reportáž o ťažbe dreva v zakázanej oblasti: 

Súvisiace články

Najčítanejšie