Zviera nie je vec. Novelu zákona po búrlivej diskusii poslanci schválili

Zviera nie je vec. Novelu zákona po búrlivej diskusii poslanci schválili

BRATISLAVA / Parlament schválil novelu zákona o tom, že zviera už nie je vec. Ide o jeden zo zákonov, ktorý v parlamente vyvolal búrlivé diskusie. Od septembra teda bude na Slovensku zviera zadefinované ako živý tvor. Za schválenie návrhu hlasovalo zo 119 hlasujúcich poslancov 95, jeden bol proti a 23 zákonodarcov sa zdržalo.

 "Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach; to neplatí, ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora," určuje novela, ktorá má podľa agrorezortu predstavovať účinný nástroj na boj proti nelegálnemu obchodovaniu so psami, teda proti takzvaným množiteľom.

Podľa odhadov sa od nás ročne vyvezie do zahraničia 40 až 60 tisíc šteniat z týchto nelegálnych množiarní a ďalším problémom sú túlavé zvieratá. V uliciach slovenských miest a obcí sa údajne potuluje asi 12 tisíc psov bez majiteľa. Aj v prvom aj v druhom prípade by mala pomôcť práve povinná evidencia.  "Tým, že zavedieme povinné čipovanie, pomôže pri odchyte množiteľov, ale aj tulákom a majiteľom, ak sa pes stratí," uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Zefektívni sa aj ochrana práv zvierat najmä pred týraním tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov. Novela upravuje aj farmový chov zvierat a zvyšuje kompetencie štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Najväčší kritik novely zákona o veterinárnej starostlivosti je práve exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon. Veľmi ostro proti nemu vystúpil aj počas rozpravy v parlamente. "Tento návrh zákona považujem za odborné zlyhanie, ale dobrý marketing," uviedol Simon na adresu zákona. Nadšenie z výsledku naopak neskrýva zvieracia ombudsmanka. "To, čo sa prijalo je veľká a dôležitá zmena, o ktorú sme sa snažili posledných 10 rokov. O to je ten pocit radosti silnejší," uviedla zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.

Čipy a prístup veterinárnej služby do obydlia

Novela zavádza povinnosť čipovať šteniatka do 12. týždňa, ak sa predajú alebo darujú pred týmto vekom, čipovanie musí chovateľ urobiť skôr. Povinná identifikácia a registrácia psov a ich držiteľov zabezpečí kompletnú evidenciu psov v Centrálnom registri spoločenských zvierat. V databáze budú jasne zaznačené pohyby psov a zmeny ich vlastníkov. 

Koľko si veterinár môže a nemôže pýtať za čipovanie zvieraťa? Zákon určuje aj výšku maximálneho poplatku. U veterinára nesmiete zaplatiť viac ako 10 eur. A rodiny v hmotnej núdzi, ktoré vlastnia psíka narodeného pred prvým septembrom 2018, za čip nebudú platiť vôbec. 

Povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá budú mať aj obce tak, že ich do nasledujúceho pracovného dňa zaevidujú do Registra odchytených túlavých zvierat, ktorý vytvorí a bude spravovať Štátna veterinárna a potravinová správa. Obce už nebudú mať povinnosť zriadiť útulok alebo karanténnu stanicu, no musia uzatvoriť zmluvu s útulkom alebo karanténnou stanicou vo svojom okolí.

Zefektívni sa aj ochrana práv zvierat najmä pred týraním tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov, ktorí v prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok. Majitelia zvierat budú za nich niesť v prípade napadnutia človeka aj trestnoprávnu zodpovednosť. Novela sa venuje aj zneužívaniu divo žijúcich zvierat v cirkusoch. Ministerstvo pôdohospodárstva vydá novú vyhlášku definujúcu druhy, ktoré nesmú cirkusy využívať na vystúpenia neprirodzené týmto zvieratám.

​Zákon upravuje možnosť vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia. "Je to ústavne prípustné, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa, alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat," uvádza sa v odôvodnení.

Poslankyňa za SNS Eva Antošová predložila počas rokovania pozmeňovací návrh, ktorým sa upravuje oznamovacia povinnosť pre súkromných veterinárov vo vzťahu k obciam v záujme zabezpečenia vzájomnej informovanosti o identifikovaných a registrovaných psoch na území obce v súvislosti s vedením databázy centrálneho registra spoločenských zvierat a evidencie psov vedenej obcou. Poslanci schválili návrhy Antošovej. Podľa nich sa tiež upravuje výška úhrady maximálne na desať eur za trvalé označenie psa.

Tibor Bernaťák zmenu doplnil tak, že za osoby v hmotnej núdzi uhrádza štát, ak majú psa narodeného pred 31. októbrom 2019. Novelou zákona sa tiež upravuje povinnosť obce zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom v prípade, ak bola vlastníkovi zvierat za nesplnenie povinnosti uložená pokuta, ktorú aj zaplatil. Zároveň sa ustanovuje povinnosť obce upozorňovať vlastníkov psov na povinnosť ich trvalého označenia. Podľa schváleného návrhu vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť jeho identifikáciu a registráciu najneskôr do 31. októbra 2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Zákon by mal vstúpiť do platnosti už v septembri tohto roka. Ešte pred tým ho ale musí odklepnúť prezident.

Pozrite si archívnu reportáž.

Zdroj: noviny.sk, SITA

Ďakujeme za vaše názory

TV Program

05:40 Krimi
06:15 RANNÉ NOVINY
08:40 Súdna sieň
05:15 Panelák
06:00 Súdna sieň
06:45 Súdna sieň
05:10 TOP STAR
05:25 Panelák
06:10 Profesionáli III.
05:10 Ferdo Mravec
05:35 Sam a Max
06:00 Marvin, stepujúci koník II.
05:25 Angelika
07:25 Růžový a černý
09:20 Slunce, seno, erotika