COOP Jednota Slovensko: Zameranie na slovenskú produkciu vyplýva z našej podstaty

COOP Jednota Slovensko: Zameranie na slovenskú produkciu vyplýva z našej podstaty Zdroj: SITA
Mnohí spotrebitelia si uvedomujú, že ak chcú mať istotu kvality potravín, je dobré sa zamerať na domácu produkciu. Dopyt po slovenských produktoch vzrastá aj v súvislosti s uvedomením si dopadu na našu ekonomiku.  Jednoducho, podpora domácej produkcie je jedna z významných tém, ktorými obchodníci i štátne orgány oslovujú zákazníkov. Pozhovárali sme sa o nej s generálnym riaditeľom najstaršieho domáceho obchodného systému COOP Jednoty Slovensko Jánom Bilinským.

Ako je to s problematikou predaja slovenských výrobkov v rámci COOP Jednoty Slovensko?

COOP Jednota Slovensko je tradičným dlhoročným podporovateľom domácej produkcie. Naše výstupy z maloobchodných pokladníc hovoria o tom, že reálne máme takmer 70 -percentný podiel predaja slovenských výrobkov za celý systém spotrebných družstiev, pričom niektoré COOP Jednoty dosahujú podiel až 74 percent. V súčasnosti máme 253 celoslovenských zmluvných dodávateľov. Z toho je viac ako 50 percent dodávateľov, ktorí vyrábajú na Slovensku, resp. distribuujú slovenské potraviny.

Ako vnímate vyhlásenia niektorých iných obchodných reťazcov o zvyšovaní podielu slovenskej produkcie na ich predaji?

Niektoré maloobchodné reťazce s podielom predaja slovenskej produkcie 15 až 40 percent sľubujú zvýšiť podiel slovenských výrobkov o 20 až 30 percent. Tieto prísľuby vnímame pozitívne. Žiaľ, my toto našim zákazníkom sľúbiť nemôžeme, keďže tieto parametre už dlhodobo spĺňame. Keby sme mali realizovať takýto prísľub, museli by sa na Slovensku pestovať aj banány. Často vídame aj prestrihávanie pások pri regáloch so slovenskou produkciou za účasti štátnych predstaviteľov. Ani toto nemôžeme robiť, pretože by sme museli mašľami previazať celé naše predajne.

Je reálne uspokojiť požiadavky všetkých slovenských dodávateľov?

V skutočnosti nie je možné vyskladať sortiment v predajni len z produktov slovenských výrobcov. Pri definovaní sortimentnej skladby musíme klásť dôraz aj na pestrosť a možnosť výberu pre našich zákazníkov, ktorí sú nároční a radi sa sami rozhodujú, čo pri svojom nákupe uprednostnia. Napriek tomu, že v niektorých sortimentných oblastiach máme mimoriadne vysoký podiel slovenskej ponuky - v kategóriách ako mlieko (100 %), chlieb (99 %), pečivo (98 %), chladená hydina (96 %), hygienický papier (97 %) či čaj (90 %) - nevieme a nemôžeme uspokojiť všetkých slovenských výrobcov a dodávateľov. Je to vzhľadom na sortimentnú a množstevnú nadprodukciu voči našim predajným kapacitám a možnostiam.


V minulom roku spustilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR projekt na podporu malých a stredných regionálnych producentov potravín Chcem dodávať. Ako sa na túto iniciatívu pozeráte?

Oceňujeme aktivitu ministerstva na podporu regionálnych producentov a na zvýšenie sebestačnosti v potravinách. COOP Jednota dlhodobo spolupracuje na centrálnej a regionálnej úrovni so slovenskými producentami. Regionálna úroveň je dôležitá hlavne pre menších slovenských výrobcov, ktorých kapacity a logistika sú nepostačujúce pre celý systém. V našom systéme spolupracujeme s viac ako 600 regionálnymi slovenskými dodávateľmi na lokálnej úrovni. Ide hlavne o malé poľnohospodárske farmy, živnostníkov v oblasti cukrárenského a potravinárskeho priemyslu, regionálne pekárne a lokálnych mäsiarov. Sme slovenský maloobchodný systém s dlhou históriou a zo samotnej našej podstaty vyplýva zameranie na slovenskú produkciu. Robíme to prirodzene, bez nátlaku a iniciatív.


Pripravuje sa novelizácia zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorou sa má dosiahnuť zvýšenie predaja domácej produkcie. Aký je váš postoj k návrhu novely?

Slovenských výrobcov potravín sme podporovali ponukou v našich predajniach aj v čase, keď neexistovala takáto verejná objednávka a udržiavali sme s nimi korektné obchodné vzťahy. S niektorými ustanoveniami novely zákona nie sme stotožnení a nazdávame sa, že môžu mať opačný efekt. Komunikácia s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prebieha, no argumenty iných hráčov sú asi presvedčivejšie a silnejšie. Naše logické a objektívne pripomienky o možnom poškodení slovenských reťazcov, ktoré majú najvyšší podiel a dopad na slovenskú produkciu, zatiaľ nie sú akceptované. Slovenské maloobchodné reťazce, ktoré dlhodobo pôsobia na domácom trhu, musia v rámci novely realizovať komplikované systémové zmeny. COOP Jednota Slovensko predstavuje tradičnú formu družstevného maloobchodného predaja, prevádzkuje 2 200 predajní nielen v mestách ale aj často aj vo veľmi malých obciach, čím je daný aj náš vysoký spoločenský a sociálny význam na vnútornom trhu.  


Ako budete reagovať ak napriek vašej snahe prejdú navrhované zákonné normy?

S akýmkoľvek znením novelizovaného zákona sa vysporiadame, budeme ho rešpektovať a postupovať v jeho intenciách.


Aké riešenie by v tejto situácii pomohlo?

Momentálne prebiehajú rokovania s jednotlivými subjektmi len na individuálnej báze. Na to, aby si mohlo ministerstvo vytvoriť objektívny pohľad na celú problematiku, by bolo podľa môjho názoru osožné usporiadať okrúhly rokovací stôl, za ktorý by si sadli predstavitelia ministerstva spoločne so zástupcami dodávateľov, reťazcov i domácich výrobcov a spracovateľov združených v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore a Potravinárskej komore Slovenska.

Zdroj: SITA

Ďakujeme za vaše názory

TV Program

05:05 Noviny TV JOJ
05:50 Krimi
06:15 RANNÉ NOVINY
05:05 Dobrá manželka VII.
05:50 IQ TAXI
06:15 Súdna sieň
05:20 Panelák
06:05 TIPOS INFO
06:15 Kutyil s.r.o. II.
05:20 Sam a Max
05:40 Príšerky zo skúmavky
06:00 Marvin, stepujúci koník II.
05:45 Let’s Dance: Revolution
07:35 Zlatý holky
09:30 Belmondo