Stredoškoláci budú od septembra navštevovať koncentračné tábory

Stredoškoláci budú od septembra navštevovať koncentračné tábory

BRATISLAVA / V novom školskom roku deti základných a stredných škôl čaká zmena. Ministerstvo školstva vydáva dodatok k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá. Študenti navštívia koncentračné tábory.

V dodatku stojí, že k efektívnej a cielenej prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie odporúča ministerstvo školám: 

Exkurzie do koncentračných táborov a pamätných miest holokaustu

  • Slovenská republika: Múzeum holokaustu v Seredi, Múzeum židovskej kultúry v Bratislave, Múzeum Slovenského národného povstavnia v Banskej Bystrici, Ústav pamäti národa v Bratislave, Pamätník rómskeho holokaustu v Dubnici nad Váhom, Pamätník rómskeho holokaustu v Dunajskej Strede a iné,
  • Poľsko: Koncentračný tábor v Osvienčime-Brezinke a iné,
  • Česká republika: Koncentračný tábor v Terezíne

Návštevy miest a obcí, kde boli postihnutí fašistickými represiáliami Židia, Rómovia a príslušníci ostatných národov, etník, politických a sociálnych skupín:

  • Slovenská republika: Baláže, Čierny Balog, Kalište, Kremnička, Kľak, Ostrý Grúň a iné,
  • Česká republika: Lidice, Ležáky, Brno a iné,

Projekty a súťaže

Realizácia projektov a súťaží zameraných na aktivity, ktoré vyjadrujú postoj žiaka k téme alebo historickej udalosti pod názvom "Kto nepozná svoju históriu, tak sa z nej nepoučí a stále ju opakuje"

  • "Pátranie do minulosti" - životné príbehy obetí holokaustu, fažizmu a nacionalistickej ideológie, rozhovory s ich rodinnými príslušníkmi,
  • umelecké projekty/súťaže s historickým, právnym a hodnototvým zameraním (výtvarné a pod)
  • literárne projekty/súťaže s historickým, právnym a hodnotovým zameraním (eseje, spomienkové denníky a pod)

Organizovanie besied s pamätníkmi faistického prenasledovania a teroru, resp. s ich rodinnými príslušníkmi.

Lepšie raz vidieť

"Tá emócia je naozaj veľmi silná v tom pozitívnom slova zmysle. To znamená, že študenti sú otrasení, sú zaskočení, až šokovaní, čo tam vidia a čo počujú. Ako sa hovorí, raz vidieť je určite lepšie ako niekoľkokrát počuť," povedal učiteľ Tomáš Slezák.

Študenti ešte dlho po návšteve prežívajú zmiešané pocity a emócie. Učiteľ dáva žiakom priestor na vyjadrenie pocitov napísaním eseje, alebo úvahy. 

"Cesta autobusom naspäť je niečo, čo si vždy s kolegami kývame hlavou, že to dopadlo naozaj dobre, lebo v tom autobuse je absolútne hrobové ticho a študenti to spracúvajú. Je veľmi dôležité nielen pripraviť študentov pred tou návštevou, ale takisto pracovať s emóciou potom," hovorí Slezák.

Zdroj: noviny.sk

Prečítajte si tiež

Ďakujeme za vaše názory

TV Program

15:50 NOVÁ ZÁHRADA
16:50 NA CHALUPE
17:50 NOVÉ BÝVANIE
15:10 Opatrovateľky v akcii
17:20 Dom za všetky peniaze
19:20 Simpsonovci XXVIII.
15:50 INKOGNITO
16:55 INKOGNITO
18:05 Amerika má talent XII.
16:05 Malý Elvis a priatelia
16:35 Sníček
16:50 Emka to vie - Pozor drogy!
14:55 Tygří oči
16:40 Láska na tři roky
18:30 Říše hraček