Stredoškoláci budú od septembra navštevovať koncentračné tábory

Stredoškoláci budú od septembra navštevovať koncentračné tábory

BRATISLAVA / V novom školskom roku deti základných a stredných škôl čaká zmena. Ministerstvo školstva vydáva dodatok k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá. Študenti navštívia koncentračné tábory.

V dodatku stojí, že k efektívnej a cielenej prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie odporúča ministerstvo školám: 

Exkurzie do koncentračných táborov a pamätných miest holokaustu

  • Slovenská republika: Múzeum holokaustu v Seredi, Múzeum židovskej kultúry v Bratislave, Múzeum Slovenského národného povstavnia v Banskej Bystrici, Ústav pamäti národa v Bratislave, Pamätník rómskeho holokaustu v Dubnici nad Váhom, Pamätník rómskeho holokaustu v Dunajskej Strede a iné,
  • Poľsko: Koncentračný tábor v Osvienčime-Brezinke a iné,
  • Česká republika: Koncentračný tábor v Terezíne

Návštevy miest a obcí, kde boli postihnutí fašistickými represiáliami Židia, Rómovia a príslušníci ostatných národov, etník, politických a sociálnych skupín:

  • Slovenská republika: Baláže, Čierny Balog, Kalište, Kremnička, Kľak, Ostrý Grúň a iné,
  • Česká republika: Lidice, Ležáky, Brno a iné,

Projekty a súťaže

Realizácia projektov a súťaží zameraných na aktivity, ktoré vyjadrujú postoj žiaka k téme alebo historickej udalosti pod názvom "Kto nepozná svoju históriu, tak sa z nej nepoučí a stále ju opakuje"

  • "Pátranie do minulosti" - životné príbehy obetí holokaustu, fažizmu a nacionalistickej ideológie, rozhovory s ich rodinnými príslušníkmi,
  • umelecké projekty/súťaže s historickým, právnym a hodnototvým zameraním (výtvarné a pod)
  • literárne projekty/súťaže s historickým, právnym a hodnotovým zameraním (eseje, spomienkové denníky a pod)

Organizovanie besied s pamätníkmi faistického prenasledovania a teroru, resp. s ich rodinnými príslušníkmi.

Lepšie raz vidieť

"Tá emócia je naozaj veľmi silná v tom pozitívnom slova zmysle. To znamená, že študenti sú otrasení, sú zaskočení, až šokovaní, čo tam vidia a čo počujú. Ako sa hovorí, raz vidieť je určite lepšie ako niekoľkokrát počuť," povedal učiteľ Tomáš Slezák.

Študenti ešte dlho po návšteve prežívajú zmiešané pocity a emócie. Učiteľ dáva žiakom priestor na vyjadrenie pocitov napísaním eseje, alebo úvahy. 

"Cesta autobusom naspäť je niečo, čo si vždy s kolegami kývame hlavou, že to dopadlo naozaj dobre, lebo v tom autobuse je absolútne hrobové ticho a študenti to spracúvajú. Je veľmi dôležité nielen pripraviť študentov pred tou návštevou, ale takisto pracovať s emóciou potom," hovorí Slezák.

Zdroj: noviny.sk

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

05:40 Krimi
06:15 Ranné noviny
08:35 Bez servítky
05:10 Súdna sieň
05:55 Moja mama varí lepšie ako tvoja
07:15 Moja mama varí lepšie ako tvoja
05:30 Policajti v akcii
06:25 Prvé oddelenie
06:40 Prvé oddelenie
05:05 Zabi nudu! II.
05:10 Tashiho svet
05:25 Pat a Mat
06:45 Vánoční okouzlení
08:20 Já, kocour
10:05 Slunce, seno, erotika