Jasno
-3°
Bratislava
Vanda
7.2.2023
Voľby budú podľa nových pravidiel, toto sú najzásadnejšie zmeny
Zdielať na
Slovensko

Voľby budú podľa nových pravidiel, toto sú najzásadnejšie zmeny

BRATISLAVA / V sobotu 5. marca, čakajú Slovensko deviate parlamentné voľby od nežnej revolúcie v roku 1989. Zároveň ide o prvé voľby, ktoré sa budú riadiť novou volebnou legislatívou schválenou Národnou radou SR v roku 2014.

Rozhodnúť o zložení NR SR môže približne 4,4 milióna voličov. Na predchádzajúcich parlamentných voľbách, ktoré sa konali 10. marca 2012, sa z celkového počtu 4 392 451 oprávnených voličov zúčastnilo 2 596 443 ľudí, čo znamená 59,11-percentnú účasť.

68 tisíc prvovoličov

Počty voličov sa však odvtedy mohli mierne zmeniť. Do volebného výsledku môžu zasiahnuť aj tí, čo majú po prvý raz v živote právo rozhodnúť o obsadení 150 poslaneckých kresiel parlamentu. Počet prvovoličov, pre ktorých to budú vôbec prvé voľby, je približne 68-tisíc.

Tých, čo môžu po prvý raz využiť svoje voličské právo v parlamentných voľbách, je približne 196-tisíc. Informoval o tom hovorca Štatistického úradu SR Marián Jánošík s tým, že ide o údaje z demografickej štatistiky. Ako dodal, štatistický úrad tradične urobí tri skúšky spracovania volebných výsledkov, dve vo februári a záverečnú v marci.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa riadia novou volebnou legislatívou, zákonom o podmienkach výkonu volebného práva a zákonom o volebnej kampani. Spolu 23 politických subjektov, ktoré sa uchádzajú o hlasy voličov, mohlo po novom začať volebnú kampaň dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnili v Zbierke zákonov SR, teda 12. novembra 2015.

Volebná kampaň sa skončí 48 hodín pred dňom konania volieb, čo bude 3. marca o 7:00. Politická reklama sa v médiách môže vysielať od 13. februára do 3. marca. Posledné volebné prieskumy sa dajú zverejniť 19. februára, 14 dní pred voľbami a v deň volieb až do skončenia hlasovania je zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov zakázané.

Pozor na pokutu

Nový zákon o volebnej kampani určil politickým stranám a hnutiam limit na kampaň tri milióny eur vrátane DPH. Prostriedky na kampaň musia viesť na osobitnom transparentnom účte. Novinkou taktiež je, že voliči si po hlasovaní nesmú nechať nepoužité hlasovacie lístky.

Ak by si ich nechali, bol by to priestupok, za ktorý je pokuta 33 eur. Viac v analýze Novín o 17:

Voličov musí o konaní volieb informovať obec, ktorá doručí najneskôr do 9. februára do každej domácnosti oznámenie o čase, mieste a spôsobe hlasovania.

V obciach, kde je možné v úradnom styku používanie jazykov národnostných menšín, sa na základe zákona o používaní jazykov národnostných menšín posielajú volebné oznámenia aj v jazyku národnostnej menšiny. Voliť sa dá iba s občianskym preukazom. Pas sa na hlasovanie použiť nedá, nie je v ňom totiž uvedené trvalé bydlisko.

Hlasovanie poštou

Ak voliči požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu a v deň volieb ho ešte nebudú mať, stačí, ak okrskovej volebnej komisii predložia žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z polície.

Právo voliť do NR SR má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov. Voliť sa dá aj mimo trvalého bydliska. Na hlasovanie v ľubovoľnej volebnej miestnosti si treba vopred vybaviť hlasovací preukaz. Hlasovať o budúcom zložení parlamentu môžu aj občania SR s trvalým pobytom v zahraničí a tí občania SR, čo budú v čase volieb v zahraničí, a to poštou. Túto možnosť využilo v porovnaní s rokom 2012 trikrát viac Slovákov.

Najčítanejšie