Jasno
17°
Bratislava
Xénia
2.6.2023
Ústava prešla za 22 rokov množstvom zmien, hovorí sa o novej
Zdielať na

Ústava prešla za 22 rokov množstvom zmien, hovorí sa o novej

BRATISLAVA / Štátnym sviatkom si v pondelok na Slovensku pripomíname vznik najdôležitejšieho zákona suverénneho nezávislého štátu - Ústavy. Slovenská národná rada (SNR) ju prijala 1. septembra 1992 na 5. schôdzi.

Zo 134 prítomných poslancov hlasovalo za 114, proti bolo 16 zákonodarcov a štyria sa zdržali. Ústavu slávnostne podpísali 3. septembra 1992 na Bratislavskom hrade vtedajší predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády Vladimír Mečiar.

Preambula a 9 hláv

Ústavu tvorí súhrn základných právnych noriem o spoločenskom zriadení, politickej organizácii a postavení občanov, ktorý zaväzuje všetky orgány a občanov štátu.

Skladá sa z preambuly a deviatich hláv. Upravuje základné práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, sociálne, kultúrne a hospodárske práva, právo na súdnu a právnu ochranu. Ústava tiež určuje trojdelenie moci ako jeden zo základných princípov právneho štátu.

Zmeny

Na jej základe zákonodarnú moc v Slovensku reprezentuje Národná rada, výkonnú moc vláda a prezident a súdnu moc Ústavný súd a nestranné a nezávislé súdy. Jej väčšia časť vstúpila do platnosti 1. januára 1993, teda v deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Ústava za 22 rokov prešla viacerými zmenami. V roku 2012 poslanci napríklad novelou ústavy prišli o trestnoprávnu imunitu. Odvtedy sú nepostihnuteľní len za výroky prednesené v parlamentnej sále a orgánoch Národnej rady a za hlasovanie, a to aj po zániku ich poslaneckého mandátu.

Trestnoprávna imunita

Tento rok práve dnes vstupuje do účinnosti novela ústavy, ktorá definuje manželstvo ako "jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy".

Zavádza takisto plošné previerky spôsobilosti sudcov, na ktoré má dohliadať Súdna rada. Sudcovia tiež prídu o trestnoprávnu imunitu. Parlament takúto novelu ústavy schválil v júni.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy