Polojasno
19°
Bratislava
Jakub
25.7.2024
Poskytovanie informácií za poplatok. Podľa opozície novela berie občanom právo na informácie
Zdielať na

Poskytovanie informácií za poplatok. Podľa opozície novela berie občanom právo na informácie

Google News Button Sledovať správy

BRATISLAVA / Poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám by sa mohlo spoplatniť. Vyplýva to z novely z dielne SNS, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok 13. júna posunuli do druhého čítania. Novelizáciou sa má podľa predkladateľov zaviesť mechanizmus, ktorý by umožnil povinným osobám efektívnejšie riadiť proces poskytovania informácií a zabezpečiť úhradu nákladov spojených s rozsiahlym vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií.

Poskytovanie informácií v zmysle zákona by sa mohlo spoplatniť

Predkladatelia ozrejmili, že novela by mohla zaviesť možnosť povinných osôb požadovať úhradu nákladov spojených s mimoriadne rozsiahlym vyhľadávaním informácií. "Ak povinná osoba bude za poskytnutie informácie požadovať úhradu, písomne oznámi túto skutočnosť spolu s výškou úhrady žiadateľovi pred poskytnutím informácie. Z oznámenia musí byť zrejmé, na základe akých skutočností a akým spôsobom bola výška úhrady povinnou osobou vyčíslená," píše sa v návrhu.

Argumentujú dlhotrvajúcimi problémami v prípadoch, keď sú povinné osoby zahlcované "častými alebo nadmernými požiadavkami na sprístupnenie informácií". Poukázali na to, že niektoré požiadavky si vyžadujú mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií, čo výrazne zaťažuje administratívne kapacity a zdroje.

Súčasný zákon podľa predkladateľov neobsahuje dostatočne špecifikované mechanizmy, ktoré by umožňovali efektívne riadenie nákladov spojených s vyhľadávaním a poskytovaním informácií. "Povinné osoby sú tak často nútené sprístupňovať informácie bez nároku na úhradu nákladov, čo môže viesť k neefektívnemu využívaniu verejných zdrojov," tvrdia poslanci za SNS.

Uviedli tiež, že koncept možnosti účtovania nákladov za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií navrhli tak, aby chránil povinné osoby pred zneužívaním práva na informácie formou žiadostí, ktoré si vyžadujú neprimerane veľké úsilie a čas na spracovanie. Účinnosť novely v prípade jej schválenia navrhujú od 1. decembra 2024.

Opozícia aj viaceré mimovládne organizácie kritizovali návrh. Berie podľa nich občanom ústavou garantované právo na informácie. Upozornili, že novelizácia výrazne skomplikuje prístup k informáciám, a to aj na regionálnej úrovni. Navrhovali ju stiahnuť z rokovania, viacerí poslanci nevylúčili ani podnet na Ústavný súd SR.

Príspevok za ubytovanie odídenca sa bude poskytovať iba prvých 120 dní

Príspevok za ubytovanie odídencov sa bude po novom poskytovať iba 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území SR. Bez časového obmedzenia by ho mohli čerpať definované zraniteľné skupiny osôb. Nový systém má zabezpečiť väčšiu adresnosť a najmä udržateľnosť podpory na ďalšie obdobia. Vyplýva to z novely zákona o azyle, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

"Súčasný model tejto podpory je poskytovaný širokému okruhu odídencov, čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Taktiež je žiaduce, aby sa odídenci čo najskôr zaradili do bežného života a podieľali sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov," zdôvodnil predkladateľ.

Zraniteľné osoby majú čerpať príspevok bez časového obmedzenia. Návrh takto definuje napríklad člena domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, osobu so závažným zdravotným postihnutím, seniorov 65 a viacročných, dieťa do päť rokov či rodiča alebo fyzickú osobu, ktorá sa stará o dieťa do piatich rokov veku.

Obdobné pravidlá ako pri poskytovaní príspevku majú platiť aj na ubytovanie odídencov v azylových zariadeniach. Okruh zraniteľných osôb je však užší, patrí do neho iba osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov, osamelý rodič, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu a jej dieťa do päť rokov.

Azylové zariadenie by mal odídenec opustiť, ak mu zaniklo dočasné útočisko, uplynulo obdobie na ubytovanie, ak mu ministerstvo oznámilo jeho premiestnenie do iného azylového zariadenia, alebo ak závažným spôsobom porušil vnútorný poriadok azylového zariadenia.

Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť na 200 eur

Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť zo sumy 79,67 eura na 200 eur. Vyplýva to z novely zákona o príspevku na pohreb, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Do parlamentu ju predložila skupina poslancov za koaličnú SNS, ktorá návrh odôvodňuje potrebou zohľadniť súčasné ekonomické podmienky a zabezpečiť dostatočnú finančnú podporu pre pozostalých.

"Od poslednej úpravy výšky príspevku na pohreb v roku 2007 došlo k výraznému nárastu životných nákladov vrátane cien pohrebných služieb, čo spôsobilo, že aktuálna suma príspevku je nedostatočná na pokrytie nákladov spojených s pohrebom. Navrhovaná úprava zákona zvyšuje príspevok na pohreb zo sumy 79,67 eura na 200 eur, čím reflektuje infláciu a zmeny cien pohrebných služieb za posledných 17 rokov," uviedli predkladatelia.

Zvýšenie príspevku by podľa nich malo prispieť k sociálnej spravodlivosti a mal by viesť k zmierneniu finančného zaťaženia rodín po strate blízkej osoby. Novela by mohla byť v prípade schválenia účinná od 1. januára 2025.

Poslanec Kotlár nahradil ministerku 

Splnomocnenec vlády pre vyšetrovanie manažmentu pandémie obsadil kreslo ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. Iba na dnes, dočasne a bez jej vedomia, počas tradičnej hodiny otázok v parlamente. Či už šlo o náhodu alebo premyslený krok poslanca parlamentu, porušil tým iba zasadací poriadok. Podľa jeho opozičného kolegu však tento obrázok skvele ilustruje, aký vplyv má Peter Kotlár na kľúčové otázky v zdravotníctve. Najmä kontroverzné rozhodnutie Slovenska dištancovať sa ako jediní na svete od aktualizovaných medzinárodných zdravotníckych predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie.

Pre niekoho možno malichernosť, no pre pozorovateľa politiky zaujímavá náhoda, keďže iba nedávno vyvolalo pobúrenie zdravotníckych expertov i opozície rozhodnutie ministerstva dištancovať sa ako jediní na svete od spoločného postupu WHO. Poslanec a hviezda dezinfoscény ani neskrýva, že je to jeho zásluhou a že ministerke on vysvetlil ako to s pandemickými pravidlami naozaj je a aj ju presvedčil.

Svetovo vskutku unikátny pohľad Petra Kotlára na krok WHO nezdieľajú napríklad profesijné organizácie lekárov, ktoré naopak označili postoj Slovenska za ohrozujúci zdravie jeho obyvateľov. S dištancom ktorý Slovensko zvolilo chcel počas hodiny otázok konfrontovať Zuzanu Dolinkovú poslanec Ondrej Dostál, no neprišla. Aj on si však všimol, že na jej mieste sedel práve poslanec Kotlár.

Hoc sediac na jej mieste, poslancovi Kotlárovi neumožňuje rokovací poriadok zastúpiť ministerku aj za rečníckym pultom. To môžu iba skutoční členovia vlády, v tomto prípade stranícka kolegyňa z Hlasu Denisa Saková. Tá poslancov ubezpečila, že Slovensko zostáva súčasťou WHO. Či postoj k prijatým dokumentom ešte Slovensko prehodnotí sme sa nedozvedeli.

Dodajme, že ak by si poslanec Kotlár a s ním aj strana SNS začali nárokovať kreslo miniisterky zdravotníctva aj natrvalo, nebolo by to v koalícii úplné nóvum. Andrej Danko si už takto v rozpore s koaličnou zmluvou, žiada miesto predsedu parlamentu. Hlasovanie sa odkladá odkládá a Slovensko zostáva bez druhého najvyššieho ústavného činiteľa.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy