Jasno
15°
Bratislava
Estera
12.4.2024
Vláda stiahla návrh novely o ochrane oznamovateľov, zákon idú prerobiť
Zdielať na

Vláda stiahla návrh novely o ochrane oznamovateľov, zákon idú prerobiť

Google News Button Sledovať správy

BRATISLAVA / Vláda schválila návrh ministra vnútra a stiahla z parlamentu novelu zákona o ochrane oznamovateľov. Zmeny chcela koalícia pôvodne expresne presadiť v Národnej rade v súvislosti s udelenou ochranou pre takzvaných čurillovcov, ktorých minister vnútra postavil mimo služby. Podľa koaličných poslancov sa s vyšetrovateľmi vysporiadali súdy a so zákonom už netreba tlačiť na pílu. Minister vidí pre jeho odloženie iný dôvod. Podľa opozície je jedným z cieľov koalície skôr pokoj pre ich prezidentského kandidáta.

Vláda stiahla návrh zákona o ochrane oznamovateľov. Pred schválením by mal prejsť odbornou diskusiou

Vláda v stredu (21. 2.) vzala späť návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Argumentuje zmenou skutkových okolností a situácie, na ktoré návrh reagoval. Naďalej trvá na zámere novely, plánuje ju predložiť v riadnom legislatívnom procese spolu s ďalšími zmenami. O návrhu mal rokovať parlament na aktuálnej schôdzi.

"Predmetný vládny návrh zákona spolu s predmetným návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie boli schválené vládou Slovenskej republiky 6. decembra 2023, pričom reagovali na pretrvávajúce problémy spojené s nadmerným využívaním, respektíve zneužívaním inštitútu chráneného oznamovateľa," pripomenul predkladateľ.

Z pôvodného návrhu vyplývalo, že ochrana pre oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti by sa už nemala poskytovať príslušníkom Policajného zboru SR. V súvislosti s poskytnutím ochrany v rámci trestného konania sa v novele navrhuje zaviesť možnosť preskúmať rozhodnutia prokurátora o udelení ochrany zamestnancovi na žiadosť zamestnávateľa.

Zabezpečenie eurovolieb má stáť takmer 14 miliónov eur

Zabezpečenie júnových volieb do Európskeho parlamentu (EP) má vyjsť na takmer 14 miliónov eur. Vyplýva to z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do EP, ktorý v stredu schválila vláda. Z rozpočtu Ministerstva vnútra SR pôjde 11 739 985 eur a z rozpočtu Štatistického úradu SR 2 248 000 eur.

Ministerstvo vnútra využije peniaze najmä na mzdy a odmeny členom volebných komisií, na tlač hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív, na zabezpečenie činnosti volebných komisií, ako aj na vybavenie volebných miestností. Z vyhradeného balíka pôjdu peniaze aj na ochranu verejného poriadku v deň konania volieb, na výdavky spojené s prevádzkou a nevyhnutnou úpravou volebných miestností a na elektronické komunikačné spojenie volebných komisií. Peniaze pre štatistický úrad zahŕňajú výdavky súvisiace so spracovaním výsledkov volieb.

Voľby do EP sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do eurovolieb najneskôr 10. marca.

Čerpanie starých eurofondov je na úrovni 92,52 %

Z celkovej alokácie 14,50 miliardy eur starých eurofondov je vyčerpaných 13,42 miliardy eur. Predstavuje to 92,52 percent. Z Programu Slovensko 2021 - 2027 bolo sprístupnených 2,54 miliardy eur z celkovej alokácie 12,59 miliardy eur, čo predstavuje 20,16 percent. Vyplýva to z informatívneho materiálu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorý vláda v stredu zobrala na vedomie.

Zo starých eurofondov zostáva najneskôr do marca tohto roka vyčerpať ešte 1,08 miliardy eur. Z toho 490,23 milióna eur pôjde na riešenie energokrízy, ďalších 61,45 milióna eur na podporu utečencov z Ukrajiny a 532,39 milióna eur na realizáciu zazmluvnených projektov. "Z celkovej alokácie na programové obdobie 2014 - 2020 sprístupnili riadiace orgány v 852 výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov k 9. februáru 2024 finančné prostriedky vo výške 23,18 miliardy eur. Predstavuje to 160,29 percent z celkovej alokácie," uviedol predkladateľ.

Z dostupnej alokácie 339,56 milióna eur bolo vo výzvach a vyzvaniach iniciatívy FAST-CARE sprístupnených 353,72 milióna eur (104,17 percent), zazmluvnených 347,75 milióna eur (102,41 percent) a vyplatených 277,81 milióna eur (81,82 percent). V rámci iniciatívy SAFE bolo z dostupnej alokácie 1,03 miliardy eur sprístupnených 990,32 milióna eur (95,80 percent), zazmluvnených 990,32 milióna eur (95,80 percent) a vyčerpaných 500,08 milióna eur (48,38 percent).

V rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 žiadatelia predložili na posúdenie 570 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zatiaľ z nich bolo schválených 456 žiadostí. Zazmluvnených bolo 251 projektov v hodnote 949,43 milióna eur, čo predstavuje 7,54 % z celkovej alokácie. Zálohové platby pre prijímateľov boli poskytnuté vo výške 127,13 milióna eur, čo predstavuje približne jedno percento z celkovej alokácie.

Dočasné útočisko sa bude na Slovensku poskytovať do 4. marca 2025

Dočasné útočisko sa bude na Slovensku poskytovať do 4. marca 2025. Ide o formálne predĺženie v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie. Slovenská republika začala s poskytovaním dočasného útočiska po vypuknutí vojny na Ukrajine a s tým súvisiacim prílevom veľkého množstva osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom do krajín Európskej únie ako jeden z prvých európskych štátov. Neskôr sa zjednotilo poskytovanie dočasného útočiska vrátane jeho časového rámca s poskytovaním dočasnej ochrany podľa vykonávacieho rozhodnutia Rady Európskej únie.

Príspevky za ubytovanie odídenca sa znížia

Vláda ich bude poskytovať do 30. júna. V prípade poskytnutia ubytovania v bytoch a rodinných domoch sa výška príspevku na ubytovanie odídenca upraví na päť eur za jednu noc. "Dôvodom tejto úpravy je zrovnoprávnenie výšky poskytnutého príspevku bez ohľadu na vek ubytovaných, najmä s ohľadom na zraniteľnosť osôb, ktoré nedovŕšili vek 15 rokov, a pre ktoré je zabezpečenie ubytovania prioritou," priblížila vláda.

Nariadenie taktiež určuje aj maximálnu výšku príspevku, ktorú je možné vyplatiť za poskytovanie ubytovania v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie podľa počtu miestností. V prípade jednej obytnej miestnosti bude maximálna výška 390 eur. Za dve izby bude vyplatených najviac 540 eur. Za tri miestnosti vyplatí štát maximálne 720 eur a za štyri a viac izieb 900 eur.

V nebytových priestoroch slúžiacich na krátkodobé ubytovanie sa podľa materiálu príspevok zníži z 12 na desať eur za noc ubytovania odídenca nad 15 rokov. V prípade odídencov do 15 rokov bude príspevok znížený zo šesť eur na päť eur za noc.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy