Zatiahnuté
Bratislava
Bohumil, Bohumila
3.3.2024
Termín parlamentných volieb 2020 je známy, Danko ho oznámil na facebooku
Zdielať na

Termín parlamentných volieb 2020 je známy, Danko ho oznámil na facebooku

Google News Button Sledovať správy

BRATISLAVA / Termín parlamentných volieb v roku 2020 je známy. Termín oznámil predseda parlamentu Andrej Danko.

"Vážené občianky, vážení občania, dovoľte, aby som vám oznámil, že tak ako sme avizovali, dnešného dňa, 4.11, som podpísal vyhlásenie volieb, ktoré sa budú konať 29. februára 2020," uviedol Andrej Danko vo videu. 

"Zajtrajším dňom začne politická kampaň. Preto vyzývam všetky politické strany a politických lídrov k férovej politickej súťaži," apeluje na politické subjekty Andrej Danko. 

"Želám vám, všetkým občanom a občiankam, zástupcom národnostných menšín, aby ste mali šťastnú ruku pri výbere strán a politických lídrov. 29. februára 2020 sa bude rozhodovať o ďalších štyroch rokoch Slovenska. Žijeme v ťažkej dobre plnej neoverených informácií. O to viac si želám, aby ste mali objektívne informácie, ktoré zodpovedne vyhodnotíte. Váš hlas môže rozhodnúť o tom, akú pozíciu bude mať Slovensko ďalšie štyri roky. Rozhodujte zodpovedne, ale hlavne vás prosím, nedovoľte, aby váš hlas 29. februára prepadol," dodal Danko vo videu na facebooku. 

Voliči budú môcť odovzdať svoj hlas vybranej politickej strane alebo koalícii od 7:00 do 22:00.

Danko zároveň určil lehotu pre starostov obcí a primátorov miest na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností. Dátum stanovil na 29. november. Šéf parlamentu vyslovil želanie, aby starostovia a primátori pri určovaní volebných miestností prihliadali v prvom rade na záujem voličov a dostupnosť volebných miestností aj pre občanov so zdravotným znevýhodnením. Politickým stranám a koalíciám, ktorých kandidačné listiny budú zaregistrované, určil lehotu na delegovanie člena a náhradníka do okresnej a do okrskovej komisie do 8. januára 2020.

Voľby do národnej rady sa po druhý raz riadia novou volebnou legislatívou, zákonom o podmienkach výkonu volebného práva a zákonom o volebnej kampani. Do pravidiel platných v ostatných voľbách v marci 2016 však zasiahli najmä dve nedávne novelizácie. Tie upravujú financovanie kampane a predlžujú moratórium na volebné prieskumy. Volebnú kampaň môžu politické subjekty podľa zákona začať dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnia v Zbierke zákonov SR, čo má byť v utorok 5. novembra.

Kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb. Vysielanie politickej reklamy je povolené len 21 dní predo dňom konania volieb, pričom sa musí skončiť 48 hodín predo dňom konania volieb. Volebné prieskumy sa môžu zverejňovať kratšie, ako je to v prípade politickej reklamy a diskusií. Podľa stále platnej legislatívy sa nesmú zverejňovať 14 dní pred voľbami. Parlament však 28. októbra schválil pozmeňujúci návrh koaličných poslancov za Smer-SD, ktorým sa moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky predĺži zo 14 na 50 dní. Novelu ešte môže parlamentu vrátiť prezidentka Zuzana Čaputová. Viaceré strany avizovali, že novelu napadnú na Ústavnom súde SR.

Popri vysielaní venovanom voľbám sa verejnosť najčastejšie s kampaňou stretáva na plagátových a bilbordových plochách. Volebné plagáty sa môžu vyvesovať tam, kde to určia obce. Na kampaň môžu strany a koalície vynaložiť maximálne tri milióny eur s DPH, a to cez transparentný účet. Na kampani sa môžu zúčastniť aj tretie strany, tie sa musia registrovať na ministerstve vnútra. Podľa novely volebnej legislatívy, ktorú parlament schválil v júni v skrátenom legislatívnom konaní, však strana môže počas jedného volebného obdobia prijať najviac 3,5 milióna eur z darov, pôžičiek a úverov. Limit nezasahuje do príspevkov od štátu. Porušenie jednotlivých pravidiel vedenie kampane i vysielania politickej reklamy sa pokutuje.

Politické strany, hnutia alebo koalície strán, ktoré sa chcú uchádzať o hlasy voličov, musia kandidačné listiny s najviac 150 kandidátmi podať najneskôr 1. decembra. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa, teda v nedeľu 1. decembra o 24:00, vyplýva to z informácií zverejnených na webstránke ministerstva vnútra. Stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry, alebo odvolať kandidáta je možné 48 hodín pred začiatkom volieb, teda 27. februára 2020 do 7:00. S kandidačnou listinou musia politické strany, hnutia alebo koalície predložiť aj potvrdenie o zaplatení volebnej kaucie 17-tisíc eur. Kauciu vráti ministerstvo vnútra strane alebo koalícii, ktorú nezaregistruje, a zo zaregistrovaných tým, čo získajú vo voľbách aspoň dve percentá platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.

Voliť môžu slovenskí občania, ktorí v deň volieb dovŕšia 18 rokov. Hlasovať v parlamentných voľbách sa dá aj mimo miesta trvalého bydliska, a to na hlasovací preukaz. Platí, že pri parlamentných voľbách sa dá hlasovať aj zo zahraničia, a to poštou. Týka sa to občanov SR s trvalým pobytom v zahraničí a voličov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí budú počas volieb v zahraničí. Obe skupiny voličov musia požiadať písomne alebo elektronicky o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštou musia voliči s trvalým pobytom v zahraničí doručiť ministerstvu vnútra a voliči, čo majú trvalý pobyt v SR obci, kde majú trvalý pobyt. Žiadosti by mali poslať poštou alebo elektronicky tak, aby ich úrady dostali najneskôr 10. januára. Na vybavenie hlasovacích preukazov je lehota dlhšia, končí sa až 10. februára. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

O hlasy voličov sa môžu uchádzať občania SR, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 21 rokov veku a majú trvalý pobyt na Slovensku. Prekážkou práva byť volený za poslanca NR SR je výkon trestu odňatia slobody; právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy