Zatiahnuté
Bratislava
Ambróz
7.12.2023
Odhlášky a prihlášky v Sociálnej poisťovni sú minulosťou. Vyrieši to za vás štát
Zdielať na

Odhlášky a prihlášky v Sociálnej poisťovni sú minulosťou. Vyrieši to za vás štát

Archívna reportáž

BRATISLAVA / Štát priniesol od nového roka zjednodušenie pre tých, za ktorých má platiť dôchodkové poistenie štát. Oznamovacia povinnosť sa preniesla na orgány verejnej moci, ktoré poznajú sociálny status dotknutých osôb.

Osoby, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa od začiatku tohto roka odbremenili od podávania prihlášky a odhlášky v Sociálnej poisťovni. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára tohto roka. Ide o rodičov, ktorí sa starajú o dieťa do šiestich rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku, o poberateľov príspevku na opatrovanie a o ľudí, ktorí vykonávajú osobnú asistenciu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne.

Oznamovacia povinnosť pri vzniku platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom sa preniesla na orgány verejnej moci, ktoré z titulu výkonu svojej pôsobnosti majú vedomosť o sociálnom statuse dotknutého okruhu osôb. Povinné dôchodkové poistenie a povinnosť štátu platiť poistné pri rodičoch starajúcich sa o dieťa nastane od okamihu priznania rodičovského príspevku úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Priznanie rodičovského príspevku Sociálnej poisťovni oznámi Ústredie práce a sociálnych vecí. "Fyzická osoba, ktorá nemá nárok na rodičovský príspevok, a chce aby štát za ňu platil poistné na dôchodkové poistenie, naďalej musí podať prihlášku na dôchodkové poistenie z tohto dôvodu sama," tvrdí rezort práce.

Dôchodkové poistenie štátom pre rodičov, ktoré sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku dieťaťa, vznikne odo dňa potreby riadnej starostlivosti o takéto dieťa po dovŕšení šiestich rokov jeho veku. "Vznik potreby bude Sociálna poisťovňa zisťovať vo vlastnom informačnom systéme z lekárskej posudkovej činnosti," uvádza ministerstvo. V prípade opatrovateľov a osobných asistentov dôchodkové poistenie štátom vznikne odo dňa priznania peňažného príspevku na opatrovanie úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo od uzatvorenia zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Rodičom, za ktorých štát platí poistné na dôchodkové poistenie na základe podania prihlášky, bude môcť vzniknúť dôchodkové poistenie už od splnenia zákonom stanovených podmienok. Ide o rodičov, ktorí nedostávajú rodičovský príspevok, ale starajú sa o dieťa do šiestich rokov. "V praxi to znamená, že u týchto osôb sa zruší obmedzenie spätného podania prihlášky na dôchodkové poistenie na tzv. platenie poistného štátom," informuje ministerstvo práce a sociálnych vecí. Prihlasovať sa tak bude dať nielen odo dňa podania prihlášky, ale aj za obdobie pred podaním prihlášky, najskôr od splnenia podmienok na platenie poistného štátom.

Ak rodič starajúci a o dieťa do šiestich rokov prestane byť poistencom štátu vzhľadom na to, že mu vznikne povinné dôchodkové poistenie ako zamestnancovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, poistencom štátu sa bez podania prihlášky opäť stane po tom, ako prestane pracovať ako zamestnanec alebo ako SZČO. "Predíde sa situáciám, ktoré v súčasnosti nastávajú v praxi, že z dôvodu opomenutia opätovného podania prihlášky na platenie poistného na dôchodkové poistenie štátom z toho istého dôvodu prichádzajú starajúce sa osoby o obdobie dôchodkového poistenia, aj o platby do druhého dôchodkového piliera," dodáva ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Pozrite si archívnu reportáž o zvýšení poistného:

Súvisiace články

Najčítanejšie správy