Jasno
Bratislava
Agáta
5.2.2023
Slovensko si udržalo tempo rastu vďaka domácej spotrebe
Zdielať na

Slovensko si udržalo tempo rastu vďaka domácej spotrebe

BRATISLAVA / Slovenská ekonomika v treťom štvrťroku vzrástla o 2,4 percenta. V medzikvartálnom porovnaní oproti druhému tvrťroku vzrástla o 0,6 percenta. V absolútnom vyjadrení dosiahol hrubý domáci produkt 19,846 miliardy eur. Slovensko si udržiava medzikvartálny rast.

Z údajov Štatistického úradu vyplýva, že dynamika slovenského hospodárstva v treťom štvrťroku mierne spomalila. Ekonomika krajiny v období od začiatku júla do konca septembra stúpla v stálych cenách o 2,4 percenta, kým v druhom kvartáli vzrástol podľa revidovaných čísel hrubý domáci produkt o 2,6 percenta a v prvom kvartáli o 2,3 percenta.

Na medziročnej báze sa však rast hospodárstva v treťom štvrťroku zrýchlil o 0,9 percentuálneho bodu a udržal si rast aj v medzikvartálnom porovnaní. Oproti druhému štvrťroku hrubý domáci produkt po sezónnom očistení reálne stúpol o 0,6 percenta.

Vyššia tvorba hrubého kapitálu

V nominálnom vyjadrení sa na Slovensku v treťom štvrťroku vyprodukoval hrubý domáci produkt v objeme 19,846 miliárd eur, čo v bežných cenách predstavovalo nárast o 2,3 percenta.

Rast slovenského hospodárstva pritom naďalej ťahá aj domáci dopyt, ktorý medziročne stúpol o 2,8 percenta. Zahraničný dopyt sa zvýšil o 1,6 percenta. V domácom dopyte dominovali predovšetkým investície.

Pozrite si priloženú reportáž Michala Rybanského:

"Rozhodujúcim faktorom rastu domáceho dopytu bola vyššia tvorba hrubého kapitálu o 5,3 percenta, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 7,7 percent," píše v správe Štatistický úrad.

Za celé prvé tri štvrťroky tohto roka sa tak v slovenskom hospodárstve vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 55,942 miliárd eur. V bežných cenách to predstavovalo medziročný nárast o 2 percenta. V stálych cenách sa tempo medziročného rastu hospodárstva zrýchlilo o 1,2 percentuálneho bodu na 2,4 percenta.

Súvisiace články

Najčítanejšie