Oblačno
22°
Bratislava
Iľja
20.7.2024
AGRO: Poľovná zver spôsobila za posledné roky škodu vo výške viac ako 72 miliónov eur
Zdielať na
Noviny.sk

AGRO: Poľovná zver spôsobila za posledné roky škodu vo výške viac ako 72 miliónov eur

BRATISLAVA - Poľovná zver spôsobila za posledné roky škodu vo výške viac ako 72 miliónov eur. Ide o škody, ktoré nahlásili členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Komora preto nalieha na správne nastavený zákon o poľovníctve, ktorý sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Informovala o tom hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v tlačovej správe.

„Osiate plochy sa za posledných 20 rokov znižujú a najväčšie škody zverou vznikajú predovšetkým v členitých terénoch na menších parcelách. Likvidácia úrody premnoženou zverou spôsobuje veľké škody najmä poľnohospodárskym podnikom so živočíšnou výrobou. Dopestujú menej plodín a teda vyrobia aj menej objemových krmovín pre zvieratá,“ uviedol podpredseda SPPK Miroslav Štefček. Za minulý rok eviduje SPPK poškodené plodiny na takmer 87 hektároch poľnohospodárskej pôdy, pričom výška nahlásených škôd dosiahla hodnotu necelých 26 miliónov eur. Holéciová upozorňuje na to, že mnoho pestovateľov informácie neposkytuje a tak uvedená suma nezodpovedá reálnym škodám.


Premnožená poľovná zver spôsobila najväčšie škody v regiónoch Levice, Veľký Krtíš, Nitra, Senica a Bratislava. V rámci plodín bola najviac poškodená kukurica, pšenica ozimná a repka ozimná. Zver však ničí aj vinohrady či ovocie a zeleninu. Realitou premnoženej zveri sú diviaky pri električkových tratiach, na detských ihriskách, zvyšujúci sa počet napadnutí medveďom či autonehody spôsobené stretom so zverou.

SPPK vytvorila pracovnú skupinu k príprave zákona o poľovníctve. Do medzirezortného pripomienkového konania poslala 54 zásadných pripomienok. Medzi nimi spomína, že zo zákona by mal užívateľ poľovného revíru (poľovník, poľovnícke združenie) zodpovedať za škody spôsobené nesprávnym užívaním poľovného revíru. Pre poľovnícke organizácie má zasa zákon zaviesť pravidlo zodpovedať spoločne a nerozdielne. Zo zákona by mal užívateľ poľovného revíru (poľovník, poľovnícke združenie) povinnosť uhradiť škodu spôsobenú zverou presahujúcu 3 percentá očakávanej úrody na príslušnej parcele. Zákonom by sa tak zaviedla objektívna zodpovednosť pre užívateľa poľovného revíru. A tiež, že užívateľ poľovného revíru (poľovník, poľovnícke združenie) by mal mať zo zákona povinnosť vytvoriť fond na krytie škôd spôsobených zverou.


„Našou najzásadnejšou pripomienkou je zapracovať do zákona objektívnu zodpovednosť za vzniknuté škody na poľnohospodárskych plodinách. Pokiaľ zákon nebude riešiť otázku škôd a náhrady za ne, tak celý schvaľovací proces a nový zákon bude len pro-forma. Nechceme tým nič iné, len to, aby sa počty zveri vrátili do obdobia rokov 2008 až 2009, kedy zver v lesoch a na poliach nespôsobovala abnormálne škody na plodinách,“ uviedol predseda Poľnohospodárskeho družstva Badín a člen pracovnej skupiny k zákonu o poľovníctve Mojmír Haško.

Najčítanejšie