Skoro jasno
19°
Bratislava
Viliam
28.5.2022
ENERGETIKA: Na trhu s dodávkami plynu končí ďalší alternatívny dodávateľ
Zdielať na
Noviny.sk

ENERGETIKA: Na trhu s dodávkami plynu končí ďalší alternatívny dodávateľ

BRATISLAVA  - Na trhu s dodávkami zemného plynu končí ďalší alternatívny dodávateľ, spoločnosť Twinlogy. Ako informoval hovorca SPP-distribúcia Milan Vanga, od 21. januára odberateľom skrachovaného dodávateľa bude dočasne zabezpečovať dodávku plynu zákonný dodávateľ poslednej inštancie, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP).

„Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ distribučnej siete oznamuje, že od 21. januára 2022 pre dotknutých 477 odberných miest dôjde k uplatneniu inštitútu dodávateľa poslednej inštancie v zmysle príslušných ustanovení zákona o energetike,“ informoval Vanga.


Uplatnenie inštitútu dodávateľa poslednej inštancie znamená, že po dobu najviac troch mesiacov, počnúc 21. januárom 2022, bude dodávateľom plynu pre dotknutých odberateľov dodávateľ poslednej inštancie, čo je podľa platnej legislatívy SPP. Lehota troch mesiacov poskytuje dotknutým odberateľom čas na uzatvorenie zmluvy o dodávke zemného plynu s dodávateľom podľa ich slobodného výberu. V prípade, že odberateľ v stanovenej lehote neuzatvorí zmluvu o dodávke so žiadnym dodávateľom, dodávka plynu do jeho odberného miesta bude ukončená.

„Upozorňujeme, že ak dodávateľ stratí voči svojím zmluvným odberateľom spôsobilosť plniť predmet zmluvy o dodávke plynu, resp. zmluvy o združenej dodávke plynu, tieto zanikajú dňom straty spôsobilosti dodávateľa dodávať plyn. Dotknutí odberatelia plynu sú povinní uhradiť cenu za dodávku plynu spoločnosti SPP, ako dodávateľovi poslednej inštancie,“ konštatoval Vanga.

Najčítanejšie