Skoro jasno
-7°
Bratislava
Oldrich
3.12.2023
Kraj obnovuje mostné čaty, budú dohliadať na stav takmer 700 mostov
Zdielať na
Noviny.sk

Kraj obnovuje mostné čaty, budú dohliadať na stav takmer 700 mostov

KOŠICE - Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) obnovuje takzvané mostné čaty. Tie boli zrušené v roku 2007. Ich hlavnou úlohou bude kontrolovať a udržiavať stav 700 mostov v kraji. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

„Organizačná zmena v rámci Správy ciest Košického samosprávneho kraja prinesie efektívnejšie fungovanie tejto najväčšej krajskej organizácie. Obnovenie mostných čát, ktorých úlohou by bolo kontrolovať stav mostov v kraji, sme považovali za jednu z priorít, ktorá pomôže lepšie a rýchlejšie reagovať na potreby opráv mostov. Ďalšou pripravovanou organizačnou zmenou je aj obsadenie pozície riaditeľa Správy ciest KSK. Aktuálne je na túto pozíciu vyhlásené výberové konanie, ktoré sa bude konať 16. júna. Rovnako, ako pri ostatných vedúcich pozíciách, aj toto výberové konanie bude formou online vypočutia, čo znamená že bude prístupné širokej verejnosti,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.


Župa taktiež zriadila nové cestmajsterstvo SC KSK Košický Klečenov, ktoré bude zabezpečovať zimnú a letnú údržbu pre túto oblasť. Doteraz túto činnosť pre krajskú správu ciest zabezpečovala Národná diaľničná spoločnosť. Ďalšou zmenou je odbremenenie investičného úseku od administratívnej záťaže. Organizačná zmena prinesie nové oddelenie podporných činností, ktoré bude zastrešovať všetky podporné činnosti v organizácii a bude včlenené pod nový úsek podpory riadenia. V rámci zmeny dôjde aj k presunu oddelenia dopravy na prevádzkový úsek. Cieľom zmien je predovšetkým nastavenie pracovných procesov pre efektívnejšie fungovanie organizácie po nástupe nového riaditeľa Správy ciest KSK.


Organizačné zmeny boli prerokované so zástupcami zamestnancov aj so zamestnancami, ktorých sa priamo týkajú. „Pripravovaná zmena nebude mať negatívny dopad na prebiehajúce práce, ani verejné obstarávania. Pokiaľ ide o pracovné miesta, dôjde len k racionálnemu preskupeniu a usporiadaniu pracovných pozícií. Zmena sa týka aj personálneho oddelenia organizácie, ktoré bolo dlhodobo poddimenzované, vykonajú sa aj nevyhnutné formálne zmeny, napríklad pri pojmovom označení stredísk, ktoré nie sú v súlade so zriaďovacou listinou,“ informovala poverená riaditeľka SC KSK Zuzana Slivenská.

Najčítanejšie