Oblačno
16°
Bratislava
Ela
24.5.2024
Obchodné reťazce zavádzajú opatrenia pre znižovanie dopadov klimatickej krízy
Zdielať na
Noviny.sk

Obchodné reťazce zavádzajú opatrenia pre znižovanie dopadov klimatickej krízy

Odvrátenie klimatickej krízy podľa odborníkov súvisí do veľkej miery s odpadovým hospodárstvom, dopravou, správaním spotrebiteľov, energetickou efektivitou, znižovaním produkcie emisií či nakladaním s potravinami. Obchodné reťazce predstavujú odvetvie, v ktorom nachádzajú prienik všetky uvádzané faktory. Agentúra SITA preto oslovila najväčšie obchodné reťazce na Slovensku s cieľom zistiť, aké opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia vykonávajú a aké opatrenia plánujú zaviesť v budúcnosti.

Všetky oslovené obchodné reťazce – Tesco, Kaufland, Billa, Lidl a Coop Jednota poskytujú svojim zákazníkom možnosť zakúpenia permanentných tašiek, ktoré je možné používať dlhodobo. Prispievajú tak k znižovaniu používania jednorazových igelitových tašiek, ktoré sú neekologické a doba ich rozkladu vo voľnej prírode je približne tisíc rokov.


Jeden z hlavných problémov v oblasti životného prostredia predstavuje produkcia emisií skleníkových plynov, hlavne oxidu uhličitého (CO2). Spoločnosť Billa deklaruje, že do roku 2022 vďaka rekonštrukcii kotolní či využívaniu odpadového tepla z chladiacich zariadení zníži vo svojich predajniach produkciu emisií CO2 o 30 percent. V novších predajniach už aktuálne využíva chladiace vitríny s takouto emisnou úsporou. Spoločnosť Lidl používa na výrobu elektrickej energie v siedmych svojich prevádzkach solárne panely, vďaka čomu zabránil vypusteniu približne 40 ton emisií do ovzdušia. Tesco uvádza, že vďaka úsiliu znižovať potravinový odpad v priebehu dvoch rokov odľahčilo životné prostredie o vyše 16-tisíc ton emisií CO2. Od roku 2013 stavia Kaufland všetky svoje obchody s rekuperáciou – spôsobom vetrania budov so spätným získavaním tepla. Používanie tejto technológie zabezpečuje úsporu takmer 1 700 ton emisií CO2 ročne.

Využívanie rekuperácie prináša aj úsporu v spotrebe elektrickej energie. Kaufland tak ročne usporí 8,1 milióna kilowatthodín elektriny. Zníženie spotreby elektrickej energie o 20 percent chcú zavádzaním nových technológií dosiahnuť Billa a Coop Jednota. LED osvetlenie vo svojich predajniach využívajú alebo plánujú využívať všetky oslovené spoločnosti. Billa, Tesco a Lidl zároveň uvádzajú, že ich predajne využívajú elektrickú energiu výlučne z obnoviteľných zdrojov.

Na znižovaní dopadu prepravy tovarov na životné prostredie dbajú Tesco a Lidl. Tesco uviedlo, že všetky prepravy tovarov plánuje tak, aby boli čo najefektívnejšie a čo najmenej zaťažovali životné prostredie. Rovnaký prístup k preprave tovarov volí aj Lidl, ktorý zároveň uviedol, že na prepravu tovarov používa výlučne kamióny s kombinovaným pohonom na stlačený a skvapalnený zemný plyn, ktoré neprodukujú takmer žiadne emisie.

Oblasť elektromobility podporujú Lidl a Billa. Lidl vybudoval pred dvojicou svojich predajní nabíjacie stanice pre elektromobily, jednu stanicu zriadil aj pred svojim logistickým centrom v Seredi. Billa buduje nabíjacie stanice pre elektromobily od roku 2016. Aktuálne disponuje deviatimi stanicami, ktoré sú umiestnené pri predajniach reťazca. Zároveň zakúpila dva elektromobily, ktoré sú k dispozícií zamestnancom centrály.

Lid, Billa, Tesco a Kaufland uvádzajú, že sa intenzívne zaoberajú otázkou obalov, ktoré používajú na svojich produktoch, prípadne produktoch svojich privátnych značiek. Tesco a Lidl chcú do roku 2025 dosiahnuť stopercentnú recyklovateľnosť všetkých používaných obalov. Znižovanie využívania plastov a väčšiu recyklovateľnosť používaných obalov chce dosiahnuť aj Kaufland. Billa uvádza, že zmeny v oblasti obalovej politiky oznámi v blízkej budúcnosti. Coop Jednota zatiaľ informácie o zmenách týkajúcich sa obalov neposkytla. Zároveň však avizuje, že v druhej polovici roku predstaví ďalšie opatrenia týkajúce sa ochrany životného prostredia. Je teda pravdepodobné, že opatrenia budú súvisieť aj obalovou politikou.

Organizácia spojených národov (OSN) zaväzuje obchodné reťazce, aby do roku 2030 znížili množstvo vyprodukovaného potravinového odpadu o 50 percent. Zároveň obchodné reťazce zaväzuje k tomu, počas najbližšej dekády zapojili do darovania potravín všetky svoje prevádzky. Spoločnosť Tesco uviedla, že oba záväzky naplnila už v roku 2019, keď množstvo potravinového odpadu znížila o viac ako 50 percent a zároveň do darovania potravín zapojila všetkých 150 prevádzok na území Slovenska.

Najčítanejšie