Košice sa chcú uchádzať o titul Európske hlavné zelené mesto v roku 2023

16.08.2019 09:29 Noviny.sk

Mesto Košice má záujem stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023. Toto ocenenie sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia. V tlačovej správe o tom informoval Magistrát mesta Košice.


Prvým krokom pred podaním kandidatúry bolo úvodné predstavenie tejto myšlienky a časového postupu pred podaním záväznej prihlášky 50 zástupcom odbornej verejnosti, univerzít, ale aj významných zamestnávateľov v Košiciach. Predstavitelia vedenia mesta prezentovali na stretnutí aj ambicióznu Zelenú víziu mesta Košice do roku 2030. Je v nej viacero cieľov, pri splnení ktorých by sa mesto stalo lídrom v oblasti starostlivosti o životné prostredie, kvalite ovzdušia, nakladania s odpadmi, ochrany vodných zdrojov, znižovaním rôznych druhov emisií a podpore zelených riešení.

Viceprimátor Marcel Gibóda skonštatoval, že titul Európskeho hlavného zeleného mesta nie je hlavným cieľom, omnoho dôležitejšia bude cesta, po ktorej sa mesto v najbližšom čase vydá. V tejto súvislosti pripomenul, že mesto bude musieť vytvoriť a aktualizovať rôzne verejné politiky mesta ako napríklad protihlukové mapy alebo nízko emisné zóny.

Primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka potešilo, že presadzovanie zelených riešení v prospech všetkých Košičanov a kandidatúra na Európskeho hlavné zelené mesto si na stretnutí získalo plnú podporu zúčastnených. "Otázka klimatických zmien je dnes svetovou témou číslo jedna. Je len na nás, aké mesto, krajinu, či planétu necháme ďalším generáciám. Ja túto tému beriem s plnou vážnosťou a som presvedčený, že Slovensko v zelených témach zaostáva a to ma mrzí. Jednou z mojich priorít je, aby sa Košice stali akýmsi príkladom pre celé Slovensko. Máme teraz jedinečnú šancu, aby sme sa stali Európskym hlavným zeleným mestom v roku 2023," uviedol Polaček.

Vedenie mesta prezentovalo aj časový plán podania prihlášky do súťaže o Európske hlavné zelené mesto v roku 2023. Po predchádzajúcich konzultáciách sa má v novembri tohto roka uskutočniť úvodné stretnutie 12 pracovných skupín k jednotlivým indikátorom projektu. Na jar budúceho roku sa budú prezentovať a zosúlaďovať koncepty jednotlivých zámerov projektu. V júni sa k nim uskutoční verejná diskusia. Konečná verzia projektu by po zapracovaní všetkých pripomienok mala byť zverejnená v septembri 2020. O mesiac nato mesto Košice zašle prihlášku aj s uceleným projektom, s ktorým sa chce uchádzať o titul Európske hlavné zelené mesto.

"Účasť v súťaži o Európskeho hlavné zelené mesto berieme aj ako záväzok trvalo sa usilovať o zlepšenie životného prostredia v našom meste. Privítame každého, kto nám pomôže k tomu, aby Košice vytvorili taký projekt, ktorý bude mať šancu na úspech a Košičania by po jeho realizácii žili v ekologicky udržateľnom meste," dodal Gibóda.

Zdroj: SITA

TV Program

21:40 Inkognito
23:00 Dizajnérske duo Nate a Jeremiah I.
00:00 Dom snov do 100 dní
20:30 Tiesňová linka
22:35 Baby na ťahu
00:35 Profesionáli VIII.
21:55 9-1-1 III.
22:55 Stratené duše V.
23:55 Stratené duše V.
22:10 Kúzlovanie
22:25 Rev a motoroví miláčikovia I.
22:45 Požiarnik Sam VIII.
22:10 Noční lovec
23:55 Proxima
01:40 Strážce spravedlnosti II.