Priemerné mzdy sestier od roku 2016 rástli rýchlejšie ako mzdy lekárov

16.06.2019 12:35 Noviny.sk

Priemerné mesačné mzdy zdravotných sestier v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR (MZ) a vyšších územných celkov (VÚC) od roku 2016 rástli rýchlejšie ako lekárske. Kým priemerná mesačná mzda lekára v roku 2016 bola vo výške 2 504 eur, v prvom štvrťroku 2019 dosiahla 2 813 eur, čo je nárast o vyše 12 %. V prípade sestier išlo o nárast z 1 067 eur na 1 284 eur, čo predstavuje asi 20-percentné zvýšenie. Vyplýva to z údajov zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti MZ a vyšších územných celkov, ktoré agentúre SITA poskytlo ministerstvo zdravotníctva. “Zdravotnícke zariadenia iných rezortov a neštátne zdravotnícke zariadenia nemajú spravodajskú povinnosť,” informovalo ministerstvo.

Riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Milan Laurinc pre agentúru SITA uviedol, že komora nemá údaje o priemernej mzde sestier. Disponuje iba údajmi o základnej zložke mzdy. Tá sa pri odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov riadi mzdovým automatom vychádzajúcim zo zákona. Je nižšia ako priemerná, pretože nezohľadňuje nadčasy ani iné príplatky. Mzda sa tiež líši pri odborných spôsobilostiach. Zatiaľ čo sestra alebo pôrodná asistentka bez špecializácie zarobila v roku 2016 takmer 695 eur, v roku 2019 to bolo 849 eur, čo je nárast asi o 22 %. Mzda sestry a pôrodnej asistentky s pokročilou praxou sa podľa Laurinca v uvedených rokoch zvýšila z takmer 824 eur na 1 049 eur, ide o 27-percentné navýšenie.


“I napriek tomu, že garantovaná, nárokovateľná základná zložka mzdy rastie a veríme, že aj naďalej bude, musíme upozorniť na to, že niektorí zamestnávatelia si zvyšujúce náklady na mzdy kompenzujú znižovaním nenárokovateľných zložiek mzdy," povedal Laurinc. Ako príklad uviedol osobné ohodnotenie, motivačný príplatok, zmenný príplatok, rizikový príplatok, či príplatok za zvlášť náročnú prácu na vybraných pracoviskách. Mnohí zamestnávatelia podľa neho stále, i napriek tomu, že je sestier a pôrodných asistentiek nedostatok, nepreplácajú ani nadčasovú prácu.

Slovenská lekárska komora (SLK) nevedela agentúre SITA poskytnúť presné informácie o výškach miezd lekárov. “Mám len všeobecnú informáciu - platy lekárov predstavujú 2,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve a každý rok sa valorizujú,” uviedla komora.

Zdroj: SITA

TV Program

05:05 Noviny TV JOJ
05:40 Krimi
06:15 RANNÉ NOVINY
05:15 NOVÁ ZÁHRADA
06:05 DEDIČSTVO
07:25 Panelák
05:10 Hoď svišťom II.
05:45 POLICAJTI V AKCII
06:40 POLICAJTI V AKCII
05:00 Rybičky Flip a Flap
05:05 Sníček
05:15 Tashiho svet
05:40 Děkan Spanley
07:30 Rodinný víkend
09:25 Zašlá sláva Marca Pease