Oblačno
Bratislava
Blažej
3.2.2023
Po sovietskej armáde zostalo 33 ekologických záťaží, deväť ešte treba sanovať
Zdielať na
Noviny.sk

Po sovietskej armáde zostalo 33 ekologických záťaží, deväť ešte treba sanovať

Až dodnes sa vykonávajú sanačné práce na odstránenie starých ekologických záťaží, ktoré na Slovensku zanechali okupačné sovietske vojská v priestoroch, kde pôsobili. Ide najmä o znečistenie podzemných vôd a pôdy ropnými uhľovodíkmi, chlorovanými uhľovodíkmi, bifenylmi, ťažkými kovmi a ďalšími toxickými látkami. Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie ministerstva životného prostredia, na Slovensku je v súvislosti so sovietskou armádou registrovaných 33 environmentálnych záťaží. Z nich je 24 už sanovaných a deväť ešte treba dosanovať.

V minulom Operačnom programe Kvalita životného prostredia MŽP podporilo sanáciu siedmich lokalít – Ivachnová, Sliač, dve lokality v Lesti, Rimavská Sobota, Komárno a Nemšová. „V rámci aktuálneho Operačného programu Kvalita životného prostredia sme na environrezorte pripravili na sanáciu ďalšiu lokalitu Sliač – produktovod. Projekt bol už schválený a v súčasnosti prebiehajú sanačné práce,“ informoval odbor komunikácie. V súčasnosti je už produktovod v celej dĺžke odstránený a terén, cez ktorý viedol, zrekultivovaný. V jeho bezprostrednom okolí odstránili aj kontaminované zeminy. Sanuje sa v jeho širšom okolí mimo areálu Letiska Sliač.

Na ďalšej lokalite Sliač – letecké kasárne je ako povinná osoba určené Ministerstvo obrany SR, ktoré má zabezpečiť sanáciu tejto environmentálnej záťaže. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa geologických prác. Výsledky monitoringu podzemných vôd v bývalých leteckých kasárňach na Slieči vykazujú nadlimitné znečistenie, niekde až 100-násobne vyššie než povolený limit. Sanáciu je nutné vykonať aj vo vojenskom areáli v Komárne na juhovýchodnom cípe mesta neďaleko sútoku Váhu a Dunaja. Prieskumné práce lokalizovali potenciálne zdroje kontaminácie, ktorými boli sklady pohonných látok nezabezpečené proti prípadnej havárii, ako aj miesta uloženia opotrebovaných olejov, ktoré sa ukázali najintenzívnejšími zdrojmi znečistenia. V bezprostrednom okolí väčšiny týchto zdrojov zistili kontamináciu horninového prostredia a sekundárne znečistenie podzemných vôd. Sanovať sa v budúcnosti budú aj bývalé sovietske vojenské areály Rimavská Sobota, Častkovce, Nové Zámky, Jelšava či Ružomberok.

Vojská Varšavskej zmluvy vstúpili do bývalého Československa pred 50 rokmi – 21. augusta 1968. Invázia znamenala nasledovnú vojenskú okupáciu celej republiky sovietskymi vojakmi. Na operácii sa zúčastnilo asi pol milióna vojakov a okolo 6 000 tankov. V Československu 23 rokov zostalo vyše 73-tisíc vojakov, 18-tisíc dôstojníkov, 44-tisíc príbuzných, 1120 tankov, 103 lietadiel, 173 vrtuľníkov a ďalšia technika. Dohodu o odsune sovietskych vojsk podpísali 26. februára 1990 v Moskve generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a prvý predseda Najvyššieho sovietu ZSSR Michail Gorbačov s prezidentom ČSSR Václavom Havlom. Zo Slovenska začali odchádzať sovietske jednotky 1. júna 1990, poslední sovietski vojaci odišli 22. decembra 1990. Z Českej republiky sa odsun sovietskej armády skončil 25. júna 1991, o dva dni neskôr odišiel ako posledný aj jej veliteľ - generálplukovník Eduard Vorobjov.

Najčítanejšie