Zatiahnuté
17°
Bratislava
Zdenka
23.9.2023
Slovenské národné povstanie vníma pozitívne až 85 percent Slovákov
Zdielať na
Noviny.sk

Slovenské národné povstanie vníma pozitívne až 85 percent Slovákov

Slováci hodnotia Slovenské národné povstanie (SNP) veľmi pozitívne. Až 85 percent dospelých obyvateľov Slovenska si myslí, že „SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí“. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho výskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktorý agentúre SITA poskytol Ján Bartoš. Zber údajov realizovala agentúra FOCUS v dňoch 13. až 24. júla formou osobného dopytovania na vzorke 1 025 respondentov starších ako 18 rokov.


Podľa IVO výsledky výskumu ukazujú, že interpretácia SNP ako protifašistického povstania v historickom vedomí slovenskej spoločnosti jednoznačne dominuje. Na druhej strane, pozitívne hodnotenie slovenského vojnového štátu, jeho politických predstaviteľov či bagatelizovanie jeho zločinov nemá u širokej verejnosti takmer žiadnu oporu. S výrokom, že „SNP bolo povstaním proti vlastnému štátu, a preto ho treba hodnotiť negatívne“ súhlasí podľa výskumu IVO iba deväť percent opýtaných. Pozitívne hodnotenie SNP pritom prevláda vo všetkých vekových i vzdelanostných kategóriách. Relatívne najmenšiu kladnú odozvu (77 percent) má povstanie medzi najmladšími respondentmi vo veku 18 až 24 rokov, avšak nie na úkor negatívneho hodnotenia, ale odpovedí „neviem“ alebo „nemám názor“. Medzi vysokoškolsky vzdelanými Slovákmi sa našlo najviac respondentov, ktorí sú na SNP hrdí (88 percent) a zároveň ho najčastejšie hodnotia negatívne (11 percent).

Aj medzi voličmi politických strán je kladné hodnotenie SNP očividné. Nadpriemerne pozitívne hodnotenie možno badať medzi priaznivcami SNS, KDH, OĽaNO, SaS i Smer-SD. V prospech SNP sa vyjadrilo aj 74 percent voličov Ľudovej strany Naše Slovensko, a to i napriek tomu, že predstavitelia tejto strany prezentujú opačné názory, a napríklad predseda strany Marian Kotleba označil SNP za „boľševický puč“. Výsledky výskumu však dokumentujú, že voliči Kotlebovej strany takýto negatívny pohľad na povstanie nenasledujú. Paradoxne vyznieva, že voliči Slovenskej národnej strany a Mostu-Híd sú na SNP hrdí a zároveň ho považujú za povstanie proti vlastnému štátu a hodnotia ho tak negatívne. Ján Bartoš z Inštitútu pre verejné otázky pre agentúru SITA potvrdil, že „respondenti hodnotili dva samostatné výroky a reagovali na ne nezávisle, súčet kladných odpovedí „súhlasím“ môže byť preto vyšší ako 100 percent“.

Tabuľka 1: V auguste uplynie 73 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania. Názory na túto historickú udalosť sa rozchádzajú. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi (poradie výrokov bolo náhodné): A. SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí. B. SNP bolo povstaním proti vlastnému štátu, a preto ho treba hodnotiť negatívne.

SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí SNP bolo povstaním proti vlastnému štátu, a preto ho treba hodnotiť negatívne
rozhodne súhlasí 46% 2%
skôr súhlasí 39% 7%
súhlasí 85% 9%
skôr nesúhlasí 7% 30%
rozhodne nesúhlasí 2% 51%
nesúhlasí 9% 81%
nevie 6% 10%

Tabuľka 2: SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí - % odpovedí rozhodne súhlasí + skôr súhlasí podľa veku a vzdelania

SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí SNP bolo povstaním proti vlastnému štátu, a preto ho treba hodnotiť negatívne
vek 18-24 rokov 77% 8%
25-34 rokov 84% 9%
35-44 rokov 86% 10%
45-54 rokov 88% 10%
55-64 rokov 90% 8%
65 a viac rokov 85% 10%
vzdelanie základné 80% 8%
stredné bez maturity 86% 9%
stredné s maturitou 86% 9%
vysokoškolské 88% 11%

Tabuľka 3: SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí - % odpovedí rozhodne súhlasí + skôr súhlasí podľa straníckych preferencií

SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí (súhlasné odpovede) SNP bolo povstaním proti vlastnému štátu, a preto ho treba hodnotiť negatívne (súhlasné odpovede)
SNS 94% 10%
KDH 91% 7%
OĽaNO 91% 8%
SaS 90% 7%
Smer-SD 90% 9%
priemer SR 85% 9%
Most-Híd 83% 19%
Sme rodina 82% 11%
ĽSNS 74% 16%

Najčítanejšie