Oblačno
26°
Bratislava
Tadeáš
25.6.2024
Eurokomisia vedie tri právne konania voči Slovensku
Zdielať na

Eurokomisia vedie tri právne konania voči Slovensku

Zdroj: noviny.sk

BRUSEL / Európska komisia oznámila, aké právne kroky podniká voči členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva Európskej únie.

Európska komisia vo štvrtok (23. 5.) vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov oznámila, že voči Slovensku v máji vedie tri konania.

Slovensko dostalo formálne upozornenie za nedodržiavanie pravidiel EÚ o dohľade nad bezpečnosťou civilného letectva v oblasti mobility a dopravy. Podľa komisie nespĺňa všetky požiadavky uvedené v nariadeniach z roku 2012. Medzery sa týkajú výcviku personálu, klasifikácie vzdušného priestoru pre používateľov civilného letectva v regiónoch podliehajúcich vojenským obmedzeniam, pravidiel v oblasti riešenia leteckých nehôd a overovania bezpečnostných opatrení uložených leteckým prevádzkovateľom.

Upozornenie aj v digitálnej ekonomike

V oblasti digitálnej ekonomiky dostalo Slovensko spoločne s ďalšími 17 členskými krajinami taktiež formálne upozornenie. Dôvodom je, že neurčilo zodpovedné orgány na implementáciu zákona o správe údajov, prípadne nepreukázalo, že orgány majú splnomocnenie vykonávať úlohy požadované legislatívou EÚ.

Podľa zákona o správe údajov je zdieľanie údajov medzi sektormi a krajinami EÚ uľahčujúce v prospech občanov a podnikov. Zodpovedné orgány majú s účinnosťou od 24. 9. 2023  na starosti registráciu organizácií umožňujúcich dátový altruizmus a musia monitorovať dodržiavania pravidiel zo strany poskytovateľov služieb sprostredkovania údajov.

Dotkla sa tiež rozpočtu

Slovensko a Poľsko dostali v oblasti rozpočtu formálne upozornenia, pretože nedodržiavajú pravidlá zberu tradičných vlastných zdrojov. Komisia už viackrát vyzvala oba štáty, aby stratu tradičných vlastných zdrojov nahradili, a to vrátane zodpovedajúcich úrokov.

Všetky upozornené krajiny majú dva mesiace na to, aby avizované nedostatky vyriešili. V prípade neposkytnutia uspokojivej odpovede EK ako ďalší krok môže vydať odôvodnené stanovisko.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy