Jasno
17°
Bratislava
Vratislav
18.6.2024
Známky na vysvedčení: Čo všetko zohľadňujú učitelia pri hodnotení?
Zdielať na

Známky na vysvedčení: Čo všetko zohľadňujú učitelia pri hodnotení?

SLOVENSKO / Kým pre nás je jún mesiac ako každý iný, pre žiakov znamená obdobie skúšania a písomiek. Každá škola má svoj vlastný termín klasifikačnej porady. Školská inšpekcia v tomto čase zaznamenáva aj prvé sťažnosti rodičov - napríklad na nízky počet známok.

Pre deti je to často záverečná žatva známok, pre učiteľov niekedy náročné rozhodovanie, no a pre školskú inšpekciu zasa žatva sťažností od rodičov.

"Niekedy sú v práve školy, niekedy sú v práve rodičia. U nás to vychádza tak 50 na 50," uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková.
Dieťa, rodič a učiteľ by už teraz mali vedieť odhadnúť známku na vysvedčení. Odráža totiž celý posledný polrok, nie posledné 2-3 týždne.

Nie vždy to tak ale je. Spor ohľadom nefér ohodnotenia môžu niekedy vyriešiť komisionálne skúšky, sú ale aj sťažnosti na nízky počet známok, z ktorých sa finálna známka uzatvára. "Zákonný zástupca žiaka, ktorý nie je spokojný s hodnotením žiaka na vysvedčení, môže do troch pracovných dní požiadať o preskúšanie. Minimálny počet známok neexistuje, keďže každá škola si upravuje kritéria hodnotenia vo svojom školskom vzdelávacom programe," informovala hovorkyňa odboru predprimárneho vzdelávania Michaela Polonyová.

Zohľadňuje sa všetko

Rodič sa teda nevie oprieť o počet známok, ten nie je stanovený, len o kritériá, ktorá má každá škola vo svojom školskom vzdelávacom programe. Napríklad inú váhu môže mať známka z písomky a inú známka za referát.

A ani na aritmetický priemer sa nespoliehajte. Učiteľ môže zohľadniť všetko, napríklad aj aktivitu. "To, čo žiaci nedokázali ukázať svojim učiteľom doteraz, tak v tom poslednom týždni to už nedokážu. Samé jednotky neznamenajú najlepší a najšťastnejší život," zakončuje riaditeľka ZŠ Ostredková Erika Drgoňová.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy