Jasno
24°
Bratislava
Levoslav
2.10.2023
V marci prebehlo Testovanie 9. Pozrite sa, ako dopadli deviataci
Zdielať na

V marci prebehlo Testovanie 9. Pozrite sa, ako dopadli deviataci

SLOVENSKO / Takmer 59 percent zo slovenčiny a niečo málo nad 55-timi percentami z matematiky. To sú výsledky žiakov v Testovaní 9, ktoré už má ministerstvo školstva.

V riadnom termíne písalo testy takmer 45-tisíc žiakov. Rezort podotkol, že výsledky poukazujú na veľké regionálne rozdiely na úrovni okresov a naznačujú tiež vplyv socioekonomickej situácie žiaka na jeho študijné výsledky.

Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry boli žiaci z okresov Bratislava I – s úspešnosťou 68 percent. Tá istá skupina skórovala aj v matematike – dosiahli úspešnosť takmer 69,5 percenta.

Deviataci a žiaci štvrtého ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a prvého ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy, ktorí 22. a 23. marca absolvovali celoslovenské Testovanie 9, dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry priemerne 58,7 percentnú úspešnosť. V matematike vyplnili žiaci testy v priemere na 55,1 percenta. Vyplýva to z výsledkov, o ktorých v utorok TASR informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Koľko žiakov písalo testy z jazykov?

V riadnom termíne písalo testy spolu 44 936 žiakov, z nich bolo 42 354 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 547 žiakov
s vyučovacím jazykom maďarským, 12 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským a 23 žiakov s vyučovacím jazykom iným. Na náhradnom termíne sa zúčastnilo 330 žiakov. Testovaných bolo v riadnom termíne aj 4 385 žiakov so zdravotným znevýhodnením. "Aj v tomto roku výsledky poukazujú na veľké regionálne rozdiely na úrovni okresov a signalizujú významný vplyv socioekonomického statusu žiaka na jeho výsledky," uviedli z rezortu školstva.

Ako dopadli testy z matematiky?

Test z matematiky riešilo 44 831 žiakov, pričom dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 55,1 percenta. Na základných školách písalo test z matematiky 40 280 žiakov s priemernou úspešnosťou 53,4 percenta. Vo výsledkoch žiakov základných škôl z matematiky sú medzi krajmi navzájom výsledky porovnateľné, mierne vecne významne lepšie výsledky v porovnaní s priemerom základných škôl dosiahli len žiaci Bratislavského kraja s priemernou úspešnosťou 59,1 percenta. Na ostatných, teda stredných školách, písalo test z matematiky spolu 4 551 žiakov s priemernou úspešnosťou 70 percent. Mierne vecne významne lepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja s úspešnosťou 74,2 percenta a najslabšie výsledky, na úrovni strednej miery významnosti, dosiahli žiaci Banskobystrického kraja s priemernou úspešnosťou 63,3 percenta.

Rozdiely v regiónoch

Regionálne rozdiely vo výkone žiakov z matematiky sa preukázali aj na úrovni okresov. Najúspešnejší v matematike boli žiaci z okresu Bratislava I, ktorí dosiahli úspešnosť 69,3 percenta, ich výsledky sú lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky horšie ako celoslovenský priemer sú v okresoch Rimavská Sobota a Gelnica.

Úspešnosť testu zo slovenského jazyka

Zo slovenského jazyka a literatúry písalo test 42 383 žiakov na 1 506 školách. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 58,7 percenta. Na základných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 37 892 žiakov s priemernou úspešnosťou 57,3 percenta. V teste zo slovenského jazyka a literatúry sú výsledky žiakov základných škôl vo všetkých krajoch porovnateľné na úrovni celoslovenského priemeru, medzi krajmi nie sú významné rozdiely. Na stredných školách písalo test 4 491 žiakov s priemernou úspešnosťou 70,7 percenta. "Výsledky žiakov stredných škôl zo slovenského jazyka a literatúry sú medzi krajmi navzájom porovnateľné, mierne horšie výsledky v porovnaní s priemerom stredných škôl dosiahli iba žiaci Košického kraja s priemernou úspešnosťou 67,3 percenta," vyplýva z výsledkov testovania.

Ktorí boli najúspešnejší zo slovenského jazyka?

Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry boli žiaci z okresov Bratislava I (úspešnosť 68 percent). Výsledky horšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch Gelnica, Kežmarok, Rimavská Sobota, Sabinov, Trebišov, Košice-okolie, Revúca, Rožňava, Svidník, Lučenec a Levoča.

Z maďarského jazyka a literatúry písalo test 2 542 žiakov na 139 školách s priemerom 60,6 percenta. Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry absolvovalo 2 538 žiakov zo 139 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Žiaci dosiahli priemerne 59,4 percenta. Na jednej základnej škole písalo test z ukrajinského jazyka a literatúry 12 žiakov. Priemerná úspešnosť bola 53,8 percenta.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy