Zatiahnuté
15°
Bratislava
Norbert
6.6.2023
ZOZNAM: Vybrali 40 škôl, ktoré sa budú učiť po novom
Zdielať na

ZOZNAM: Vybrali 40 škôl, ktoré sa budú učiť po novom

BRATISLAVA / Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam základných škôl, ktoré budú medzi prvými zavádzať nový štátny vzdelávací program od septembra 2023. Do pilotného overovania sa prihlásilo 109 základných škôl, z nich expertný tím vybral pilotnú skupinu 40 škôl. Pre vysoký záujem sa rezort rozhodol v prvom roku zavádzania zapojiť vyšší počet základných škôl, ako sa pôvodne plánovalo. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ SR.

Expertný tím, v ktorom bolo zastúpené ministerstvo školstva a Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), vybral zoznam škôl, ktoré budú od nasledujúceho školského roka učiť žiakov podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Na to, aby bola reforma vzdelávania úspešná, je potrebné postupné zavádzanie zmien do škôl a ich spätné vyhodnocovanie. Riaditelia základných škôl mohli prostredníctvom online formulára na stránke vzdelavanie21.sk prihlásiť svoju školu v čase od 20. februára do 3. marca, túto možnosť využilo 109 základných škôl, 98 z nich prejavilo záujem o zapojenie už od nasledujúceho školského roka 2023/2024.

"Pôvodný cieľ bol nájsť 30 základných škôl, pre vysoký počet kvalitných prihlášok a motivovaných škôl sme sa rozhodli skupinu rozšíriť. Bolo to skutočne náročné rozhodovanie a s tímom sme strávili viacero hodín, aby sme zohľadnili všetky kritériá a vybrali skutočne reprezentatívnu skupinu škôl," povedal dočasne poverený minister školstva Ján Horecký. Počet škôl vstupujúcich do pilotného overovania je limitovaný kapacitnými možnosťami NIVaM a regionálnych centier podpory učiteľov.

Pilotné školy budú môcť využiť úzku spoluprácu s tímom odborníkov z NIVaM a regionálnych centier podpory učiteľov. Získajú metodické a didaktické usmernenie pri tvorbe svojich školských vzdelávacích programov, mentoring a ďalšie vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a manažment školy. "V priebehu apríla pripravujeme širšie stretnutia s vedením vybraných 40 škôl," priblížila Denisa Šukolová z NIVaM.

Cieľom nového kurikula základného vzdelávania je zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre všetkých žiakov. Aj preto sa pri výbere základných škôl kládol vysoký dôraz na rôznorodosť pilotnej skupiny, rovnomerné zastúpenie všetkých krajov a v rámci nich rozloženie do viacerých okresov. Podľa možností krajov sa prihliadalo aj na zastúpenie z miest a menších obcí. Dôležitou podmienkou bolo, aby pri zavádzaní nového štátneho vzdelávacieho programu boli zastúpené aj neplnoorganizované školy, aktuálne tvoria štvrtinu vybraných. V zozname sú aj tri školy s vyučovacím jazykom maďarským, tri s vyšším zastúpením žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ďalším z kritérií bola aj účasť súkromných a cirkevných škôl.

Autori kurikulárnych zmien budú priebežne vyhodnocovať skúsenosti, ktoré prinesie prax v procese postupného zavádzania nového obsahu a foriem základného vzdelávania. Ďalšia registrácia základných škôl, ktorá bude mapovať záujem o vstup do postupného zavádzania štátneho vzdelávacieho programu v školskom roku 2024/2025, bude otvorená na jeseň. MŠVVaŠ očakáva, že do postupného zavádzania vstúpi najmenej ďalších 100 škôl. V roku 2025 by mala byť zapojená už tretina základných škôl na Slovensku. Celoplošne bude nový štátny vzdelávací program zavedený na všetkých školách od školského roka 2026/2027.

Zoznam škôl, ktoré budú od šk. roka 2023/2024 postupne zavádzať nové ŠVP:

Názov školy Mesto/
obec
Typ* Počet žiakov Zriaďovateľ
P N mesto/obec súkromný zriaďovateľ cirkev
Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním Bratislava II 1 0 199 0 1 0
Základná škola Sokolíkova Bratislava IV 1 0 628 1 0 0
Súkromná základná škola Edulienka Bratislava 1 0 148 0 1 0
Základná škola Lozorno 1 0 325 1 0 0
Evanjelická základná škola Palisády, Bratislava 1 0 158 0 0 1
Základná škola Plavecký Štvrtok 1 0 179 1 0 0
Základná škola Trebatice 0 1 48 1 0 0
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď 1 0 584 1 0 0
Základná škola s materskou školou, I. Krasku Trnava 1 0 235 1 0 0
Súkromná základná škola BESST Trnava 1 0 375 0 1 0
Základná škola s VJM – Alapiskola Zlaté Klasy 1 0 173 1 0 0
Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu  Nitrianske Sučany 0 1 50 1 0 0
Základná škola Štefana Závodníka Pružina 1 0 247 1 0 0
Súkromná spojená škola, M. Falešníka Prievidza 1 0 198 0 1 0
Základná škola Skýcov 1 0 92 1 0 0
Základná škola s materskou školou Móra Kóczána s VJM Zlatná na Ostrove 1 0 159 1 0 0
Základná škola, G. Bethlena Nové Zámky 1 0 606 1 0 0
Základná škola Nitra 1 0 852 1 0 0
Základná škola s materskou školou Viliama Záborského Vráble 1 0 233 1 0 0
Základná škola s materskou školou Zubrohlava 1 0 422 1 0 0
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27 Martin 1 0 691 1 0 0
Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga Trstená 1 0 264 0 0 1
Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom 1 0 256 1 0 0
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača Detva 1 0 202 1 0 0
Základná škola s materskou školou Brehy 1 0 162 1 0 0
Spojená škola Pohronská Polhora 1 0 230 1 0 0
Základná škola s materskou školou Badín 1 0 375 1 0 0
Základná škola s VJM  Čakanovce, Radzovce 0 1 50 1 0 0
Súkromná základná škola u Filipa Banská Bystrica 1 0 214 0 1 0
Základná škola s materskou školou Kokava nad Rimavicou 1 0 238 1 0 0
Súkromná základná škola Zaježová Pliešovce 0 1 24 0 1 0
Základná škola Uzovské Pekľany 0 1 64 1 0 0
Základná škola Gaboltov 0 1 44 1 0 0
Základná škola s materskou školou Poloma 0 1 34 1 0 0
Základná škola Rokycany 0 1 73 1 0 0
Súkromná základná škola, Tr. SNP 104 Košice 1 0 150 0 1 0
Základná škola Bystrany 1 0 605 1 0 0
Základná škola s materskou školou Vlachovo Vlachovo 0 1 29 1 0 0
Základná škola, Pionierov 1 Rožňava 1 0 629 1 0 0
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika Budimír 1 0 574 1 0 0
SPOLU 31 9 31 7 2

* Typ školy:

P – plnoorganizovaná

N – neplnoorganizovaná                                                                                                                                   

Zdroj: vzdelavanie21.sk

Súvisiace články

Najčítanejšie správy