Jasno
21°
Bratislava
Adrián
23.3.2023
Hladné, smädné, zranené, vystrašené
Zdielať na

Hladné, smädné, zranené, vystrašené

Toto je najčastejší status psíkov a mačičiek, ktoré sa k nám dostávajú. Sme občianske združenie Pomáhaj a chráň, ktoré spravuje útulok na východnom Slovensku. Sme Humenské labky a podávame pomocnú labku zvieratkám, ktoré sú v núdzi.

Tinka

Naša karanténna stanica pre psíkov a mačičky sa nachádza v priemyselnom areáli bývalého Agrostavu, ktorý strážila naša prvá Tinka. Presne na tomto mieste, kde je dnes útulok mala svoj koterec. ,,V areáli som našla ako prvú vyhodenú Tinku, neskôr mačičku, potom pribudol aj ďalší vyhodený psík. Pochopila som, že vziať si zvieratko z ulice je ľahké, problém však nastáva, čo s ním urobiť ďalej? Potreba zriadenia útulku sa pre mňa preto stala viac než aktuálna,“ hovorí predsedníčka združenia Pomáhaj a chráň Ľubica Kizáková.

Zanietená milovníčka zvierat, ktorá pracuje ako účtovníčka natrafila na ďalšie ženy, ktoré sa rozhodli tejto problematike aktívne venovať spolu s ňou. „Tinka bola veľmi zanedbaná. Keď ochorela, liečila ju veterinárka Lenka Lisá. Spolu so Stanislavou Rutrichovou a Andreou Havlíčkovou preto pred už takmer šiestimi rokmi založili združenie a neskôr aj útulok,“ pokračuje.

Spravovanie útulku je mimoriadne náročné a útulok Humenské labky sa denne stretáva s mnohými problémami. ,,Psíkovia k nám chodia veľmi často zranené, pohryzené alebo so zlomenými labkami či rôznymi kožnými ochoreniami. Často musím vykonať aj okamžitý chirurgický zákrok, aby psík vôbec prežil.“ hovorí veterinárka Lenka Lisá.

Len za rok 2022 poskytli Humenské labky dočasný domov, pravidelnú stravu a lekársku pomoc 254 psíkom a mačičkám. ,,Aj keď je to všetko veľmi náročné, pri každej záchrane zvieratka cítime jeho pokornú vďaku a bezhraničnú tak čistú lásku, to je na tejto práci to najkrajšie a najnaplňujúcejšie.“ hovorí predsedníčka Ľubica Kizáková.

Humenské labky poskytli pomoc a záchranu už viac ako 750 zvieratkám. Od apríla 2021 pôsobí občianske združenie Pomáhaj a chráň ako sociálny podnik, ktorý zamestnáva znevýhodnené osoby. V rámci svojej pôsobnosti a činnosti sa venuje okrem prevádzky vlastnej karanténnej stanice a útulku aj zákonnému odchytu túlavých zvierat, ktorý poskytuje okolitým obciam z okresov miest Humenné, Snina a Medzilaborce. 

Ako regionálne centrum Slobody zvierat sa tento sociálny podnik aktívne venuje aj projektom, ktoré zlepšujú ochranárske prostredie na Slovensku, od roku 2022 je pravidelným účastníkom stretnutí AWI - Animal Welfare Intergroup EU. 

,,Náš dlhodobý cieľ a víziou je Slovensko bez túlavých zvierat, bez nelegálnych chovov, bez prípadov týrania a zanedbanej starostlivosti, kde trpia zvieratá a sú zneužívané na nelegálny obchod. Na dosiahnutie tejto vízie je potrebná systematická spolupráca úradov, samosprávy, neziskoviek a útulkov, ktoré týmto vyzývam k spolupráci, bohužiaľ niekedy zažívame opak. Veľká vďaka všetkým podporovateľom slovenských útulkov a neziskoviek, bez ktorých by tento sektor neexistoval a náš verejný priestor by bol zahltený svorkami túlavých zvierathovorí projektový manažér sociálneho podniku Tomáš Kizák.

JEDNORAZOVÝ ALEBO PRAVIDELNÝ FINANČNÝ DAR

Naše bankové údaje:
Prima banka:
IBAN: SK34 5600 0000 0089 6855 4001
BIC (SWIFT): 
KOMASK2X

alebo

Slovenská sporiteľňa, a.s.:
IBAN: SK45 0900 0000 0051 3412 3930
BIC (SWIFT): GIBASKBX

VENUJTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

Podporiť činnosť nášho občianskeho združenia môžete aj darovaním 2% z dane.
Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p.
Štefániková 27
066 01 Humenné
IČO: 51044587
DIČ: 2120575600

Predvyplnené tlačivo o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov nájdete tu.

Humenské labky ďakujú z celého srdca všetkým ľuďom, ktorí pochopili, že všetky zvieratká na tejto planéte sú nekonečným zdrojom bezpodmienečnej lásky. A odkazujú, že stále sa máme, my ľudia, od nich veľa čo učiť. :)

Ďakujeme za Vašu pomoc.

Najčítanejšie správy