Skoro jasno
-0°
Bratislava
Vratko
29.11.2023
Inšpekcia si posvietila na maturity: Školy porušili viaceré zákony, niektoré dokonca nekontrolovali ani doklady
Zdielať na

Inšpekcia si posvietila na maturity: Školy porušili viaceré zákony, niektoré dokonca nekontrolovali ani doklady

BRATISLAVA / V čase letných prázdnin prináša školská inšpekcia výsledky z tohtoročných písomných maturít. S odstupom dvoch rokov, kedy maturity kvôli covidu ani neboli mnohé školy žiaľ, porušili zákon. Maturanti samozrejme o svoje vysvedčenia spätne neprídu ale školy sa musia popasovať s pokarhaním a vykonať nápravu.

Školskí inšpektori vykonali kontroly na 41 gymnáziách a 57 stredných školách. Pochybení je hneď niekoľko. Školy pochybili pozdĺž celého Slovenska. 

Vo viacerých školách bol nahradený riaditeľ komisie

"Zistili sme viacero pochybení. škola neinformovala príslušný úrad o neprítomnosti predsedu maturitnej skúšky alebo predseda nebol prítomný počas celej externej maturitnej skúšky," povedala námestníčka ÚIĆ Adriana Vykydalová. 

Problém bol aj so zvukovým materiálom 

"Školy nedôsledne skontrolovali CD, prišlo k oneskoreniu, hľadali CD nahrávky. Niekde nedodržali podmienky rozdania materiálov. Na jednej škole dokonca nebola overená totožnosť študentov," uviedla Vykydalová. To znamená, že písomnú maturitu za žiaka mohol napísať ktokoľvek.

Školy nezabezpečili samostatnú prácu študentov

"Tak isto nebol zabezpečený zákaz vstupu nepovoleným osobám a na niektorých školách nebola zabezpečená samostatná práca študentov," povedala Vykydalová. 

Štátna školská inšpekcia už každého riaditeľa školy vyzvala k náprave. "Riaditelia škôl musia prijať opatrenia, aby sa v tom ďalšom cykle už tieto nedostatky neopakovali," povedala Vykydalová. "Neprináleží nám komentovať vyjadrenia Štátnej školskej inšpekcie, ktorá je nezávislým orgánom štátnej správy v školstve. V prípade, že sa budú nedostatky opakovať, môže Štátna školská inšpekcia uložiť kontrolovaným subjektom opatrenia podľa ich závažnosti," vyjadrilo sa ministerstvo školstva. "Škola nám v stanovenej lehote musí poslať správu, aké opatrenia na odstránenie nedostatkov prijala a potom tieto opatrenia prídeme skontrolovať," dodala Vykydalová. 

Školy, kde bola vykonaná kontrola: 

 • Gymnázium Slovenská 5, Bardejov 
 • Stredná odborná škola technická, Stará Ľubovňa 
 • Gymnázium Slovenská 5, Bardejov
 • Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa M.R. Štefánika, Trebišov 
 • Stredná odborná škola informatiky a služieb, Dunajská Streda
 • Hotelová akadémia Hlinská 31, Žilina 
 • Arcibiskupské gymnázium Biskupa P. Jantauscha v Trnave 
 • Stredná priemyselná škola, Považská Bystrica 
 • Stredná odborná škola služieb, Prešov
 • Stredná zdravotnícka škola cv. Bazila Veľkého, Prešov
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Humenné
 • Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Košice 
 • Gymnázium Park mládeže 5, Košice
 • Gymnázium - Gimnáziumm Kráľovský Chlmec
 • Súkromné gymnázium FUTURUM, Košice
 • Gymnázium sv. Tomáša Akvínskeho, Košice
 • Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov

Zdroj: Štátna školská inšpekcia 

Súvisiace články

Najčítanejšie správy