Jasno
-1°
Bratislava
Vanda
7.2.2023
Vodíkové technológie ako dvojsečná zbraň?
Zdielať na

Vodíkové technológie ako dvojsečná zbraň?

SVET A SLOVENSKO / Energiám, ktoré za sebou nechávajú uhlíkovú stopu už odzváňa. Jednou z ciest má byť aj vodík. V polovici 21. storočia by mal pokryť štvrtinu spotreby svetovej energie. Vodík však nemusí byť až taký zelený, ako sa na prvý pohľad zdá. Envirovedci upozornili na to, že môže nepriamo vyprodukovať viac skleníkových plynov, ako keby sme ho vôbec nepoužívali.

Eso v rukáve, no naozaj je tomu tak? 

V súboji so skleníkovými plynmi sa pre svet v najbližších desaťročiach stal hlavným esom v rukáve vodík. No podľa niektorých amerických environmentálnych vedcov sa z esa ľahko môže stať hotová katastrofa. Vedecký pracovník organizácie Environmental Defense Fund Steve Hamburg upozorňuje na to, že vodík je nepriamy skleníkový plyn, ktorý je v okamihu svojho uvoľnenia až 200-krát účinnejší, ako oxid uhličitý. Po zmiešaní s metánom vzniká troposférický ozón a vodná para.

"Reagoval by s kyslíkom a vodná para je tiež jeden zo skleníkových plynov, ale vzhľadom k množstvu výparov, vodných pár, ktoré sú v atmosfére, je to absolútne zanedbateľné," vysvetlil chemickú reakciu vodíku chemik Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity Pavel Fellner. 

Na čo musia myslieť výrobcovia áut?

Závisí to od toho, v akom množstve bude vodík unikať pri výrobe a distribúcii a, samozrejme, v prípade vodíkových áut, aj pri tankovaní. "Tam vidím iný problém, kto niekedy videl vodík vybuchnúť, tak by vedel, o čom rozprávam," uviedol Fellner. Slovenskí konštruktéri vodíkového auta a autobusu na bezpečnosť a možný únik vodíka mysleli.

Vodík by mal byť bezpečný

"Uskladňujeme vodík v takzvaných v metalhydridových zliatinách, kde je nízky tlak. Vodík sa zmenou teploty uskladní a s inou teplotou sa potom expanduje a používa," povedal Jozef Živčák zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity Košice. Ubezpečujú nás, že únik vodíka z týchto áut nehrozí a ani nepriame skleníkové plyny. "Hovorí sa o zelenom vodíku, ktorý my hlásame, že ho budeme produkovať a budeme ho inštalovať do systémov," doplnil Živčák. 

Ktorý chemický prvok uspokojí dopyt po energii?

Vodík ako zdroj energie má do roku 2050 pokrývať jednu štvrtinu svetového dopytu po energii. A to už nie je málo. Pri takomto objeme riziko úniku už nemusí byť zanedbateľné, a rovnako aj obrovské množstvo energie potrebnej na jeho výrobu. "Pred 50-70 rokmi sa vodík vyrábal z uhlia," poznamenal Fellner. Dnes sa vyrába dvoma spôsobmi. Jeden spôsob, takzvanou elektrolýzou, ktorý je ale extrémne drahý a druhý, spracovaním metánu. "Reakciou metánu s vodnou parou pri vysokých teplotách a vyšších tlakoch," povedal Fellner. 

Daň za vysokú teplotu

Vysokú teplotu dosahujú spaľovaním metánu, ktorý ale produkuje skleníkový plyn oxid uhličitý. "Z toho hľadiska to nie je 100% čisté, ale samozrejme výsledok je oveľa čistejší," tvrdil Fellner. Zo všetkých známych technológií výroby vodíka sa ako najekologickejšie javí tá, ktorá využíva ako zdroj metán, teda zemný plyn.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy