Slovákom ubudne administratívna záťaž: Týchto 21 výpisov a potvrdení už nebudete musieť predkladať úradom

24.07.2021 13:40 Noviny.sk Slovensko
Slovákom ubudne administratívna záťaž: Týchto 21 výpisov a potvrdení už nebudete musieť predkladať úradom Zdroj: SITA
BRATISLAVA / Od začiatku budúceho roku sa opäť zníži počet dokumentov, ktoré budú musieť občania alebo podnikatelia osobne predkladať úradom v papierovej podobe. Poslanci totiž v sobotu definitívne schválili novelu zákona proti byrokracii. Štát týmto spôsobom pokračuje v znižovaní administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy.

"Návrhom zákona sa rozširuje rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už občania a podnikatelia nebudú musieť orgánom verejnej moci v jednotlivých konaniach ako aj pri bežnej úradnej komunikácii predkladať v listinnej podobe. Zároveň sa odbúravaním administratívnej záťaže a zjednodušovaním procesov obmedzuje možnosť vzniku korupcie," objasňuje rezort v dôvodovej správe k novele. V poradí tretia vlna znižovania administratívnej záťaže vypúšťa povinnosť predkladať orgánom verejnej moci 21 výpisov a potvrdení.

Konkrétne zrušené potvrdenia a výpisy:

1. kópia rodného listu

2. kópia sobášneho listu

3. kópia úmrtného listu

4. potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania 

5. potvrdenie o pobyte

6. potvrdenie o pridelení IČO

7. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat

8. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz

9. výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb

10. výpis z registra sociálnych podnikov

11. potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

12. vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov

13. výpis z registra / zoznamu advokátov

14. výpis z centrálneho registra exekúcií

15. potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi

16. doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie

17. hlásenia vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu (elektronizácia Hlásenia o narodení a Hlásenia o úmrtí)

18. žiadosti a potvrdenia vzťahujúce sa k Príspevku pri narodení dieťaťa (Proaktívny príspevok)

19. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom

20. údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %

21. potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia

Novela ruší povinnosť predkladať orgánom verejnej moci kópiu rodného, sobášneho ako aj úmrtného listu či potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania. Podobne už nebude treba na úrady nosiť potvrdenie o pobyte, o pridelení IČO, ale ani výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat alebo potvrdenie o tom, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze ani na neho nie je vyhlásený konkurz. Rovnako už nebude nutné fyzicky odovzdávať výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb, z registra sociálnych podnikov a potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Zmeny sa dotknú aj vybraného okruhu právoplatných rozhodnutí súdov, ďalej výpisu z registra a zoznamu advokátov, či z centrálneho registra exekúcií. V papierovej podobe už nebude potrebné predkladať ani potvrdenie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie a údaje vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu obsiahnuté vo vybraných informačných systémoch a registroch rezortu zdravotníctva. Obdobne to bude aj pri potvrdení o poberaní osobitného príspevku baníkom, potvrdení o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a údajoch potrebných na zápis do registra prijímateľov dvoch percent daní.

"Chcem sa poďakovať poslancom za podporu. Veľmi ma tiež teší, že zákon podporila aj celá opozícia. Obmedzovanie byrokracie je dobré pre ľudí aj pre firmy a s podporou parlamentu v tom budem pokračovať aj ďalej, povedala ministerka informatizácie Veronika Remišová. 

Schválenou novelou zákona sa okrem iného skompletizuje odstránenie všetkých potvrdení a výpisov ako príloh predkladaných záujemcami o zákazky v rámci procesu verejného obstarávania, respektíve vyžadovaných pri rôznych žiadostiach o financovania zo štátneho rozpočtu, eurofondov alebo pri žiadostiach o dotácie a granty. Zákon bude účinný až po podpise prezidentkou. Účinnosť zákona parlament schválil od 1. januára 2022.

Zdroj: noviny.sk/sita/mirrisr

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

14:50 Prázdniny
16:00 Naši
16:45 Naši
14:10 Králi zrubov
15:15 Moja mama varí lepšie ako tvoja
16:25 Moja mama varí lepšie ako tvoja
14:40 Prvé oddelenie II.
15:05 FBI
16:00 Stratené duše II.
14:55 Sníček a Dúhalka
15:10 Strážca vesmíru Roger
15:25 Máša a medveď I.
14:45 Gagarin
16:50 Rodinka
18:35 Paříž počká