Pandémia v najsmutnejšej štatistike: Mortalita vo februári oproti minulým rokom výrazne vzrástla

Pandémia v najsmutnejšej štatistike: Mortalita vo februári oproti minulým rokom výrazne vzrástla

BRATISLAVA / Druhá vlna pandémie sa odráža v jednej z najsmutnejších štatistík - teda v počte úmrtí, ktoré sa aj vo februári výrazne zvýšili. Ako v utorok uviedol Štatistický úrad SR, počas druhého mesiaca tohto roka zomrelo u nás 7 555 ľudí. Čo je o 59 percent viac ako v predchádzajúcich piatich rokoch.

Najvyšší rast úmrtí v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zaznamenali v Trnavskom kraji. Tento rok vo februári v ňom zomrelo o vyše 90 percent viac ľudí ako po minulé roky. Vyplýva to z predbežných údajov o počtoch zomretých vo februári 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).

Vyššiu mieru úmrtnosti zaznamenal ŠÚ SR aj v Nitrianskom kraji, a to 86,4 percenta voči priemeru. Avšak v porovnaní s januárom 2021 v tomto kraji klesla nadúmrtnosť o 71 percentuálnych bodov. Tretím krajom s vysokým nárastom zomretých bol Košický kraj. Tam sa prejavil aj najvýraznejší rozdiel v prípade mesačného negatívneho skoku, ktorý nárastol o 13 percentuálnych bodov na 77,5 percenta. Rast Banskobystrického a Bratislavského kraja bol nad úrovňou 50 percent. Žilinský kraj rovnako ako v januári dosiahol najnižší rast počtu zomretých, a to s výrazným poklesom dynamiky zo 41 percent na 15 percent.

Aj tento mesiac zásadne ovplyvnila počty zomretých v SR druhá vlna pandémie koronavírusu. V súhrne za druhý mesiac roka zomrelo na Slovensku 7 555 ľudí, čo je o 58,6 percenta viac ako bol priemer tohto mesiaca za posledných päť rokov. Dynamika rastu počtu zomretých oproti januáru spomalila. V januári dosahovala nadúmrtnosť 75 percent a v decembri 2021 to bolo 60 percent.

Riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická podotkla, že aj keď bola na celoslovenskej úrovni februárová nadúmrtnosť nižšia ako v januári, je potrebné si počkať, ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších mesiacoch. „Celkové počty zomretých v porovnaní s predošlými rokmi sú základnými vstupmi pre analýzy o vplyve COVID-19 na spoločnosť, neskôr sa doplnia ešte o štruktúry o príčinách úmrtí,“ spresnila.

Dáta o počtoch úmrtí vo februári podľa ŠÚ SR potvrdili zvýšenú nadúmrtnosť vo vekovej skupine do 64 rokov, a to o 43 percent. „Zatiaľ čo v iných vekových kategóriách nadúmrtnosť vo februári klesla, v skupine ľudí do 65 rokov sa udržala na januárovej výške,“ poukázala Podmanická. Naďalej však platí, že nadúmrtnosť sa evidujú najmä v skupine seniorov, teda ľudí vo veku 65 a viac rokov. Podobne ako predošlé dva mesiace aj vo februári tvorili osoby z tejto kategórie osem z desiatich úmrtí. Počas februára zomrelo spolu takmer šesťtisíc seniorov, čo predstavuje oproti predošlým rokom nárast o 64 percent. ŠÚ SR doplnil, že aj vo februári 2021 bola najhoršia situácia v kategórii mladších seniorov, teda tých vo veku 65 - 74 rokov. Nárast zomretých v tejto skupine síce spomalil, no oproti päťročnému priemeru zomrelo takmer dvojnásobne viac ľudí ako predošlé roky.

Štatistické dáta o zomretých spracúva ŠÚ SR z doručených formulárov „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“, v ktorých sú uvedené základné informácie o zomretom, vrátane príčin smrti. Formuláre poskytuje po skončení každého mesiaca približne tisíc matrík v SR, ktoré majú dáta o zomretých z takmer tritisíc miest a obcí SR.

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ/sita

Najnovšie na JOJ.SK

Odporúčame

TV Program

19:30 Noviny TV JOJ
20:25 Šport
20:30 Najlepšie počasie
19:30 Profesionáli II.
20:30 Vojna o planétu opíc
23:35 Bezpečný prístav
19:00 Kosti IV.
20:10 C.S.I.: Kriminálka New York III.
21:00 C.S.I.: Kriminálka New York III.
19:35 SpongeBob v nohaviciach IX.
20:00 Z rozprávky do rozprávky
20:05 Macko Uško
18:15 Tajemství úspěchu
20:15 Kšeftaři
21:50 Plán útěku 2