Zatiahnuté
27°
Bratislava
Zuzana
11.8.2022
Prehľad v kauze Lučanský: Toto sú najčastejšie otázky v prípade
Zdielať na
Slovensko

Prehľad v kauze Lučanský: Toto sú najčastejšie otázky v prípade

BRATISLAVA / Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo najčastejšie otázky a odpovede, ktoré objasňujú sled udalostí spred vraždy generála Milana Lučanského. Reaguje tak na šíriace sa dezinformácie. Prečítajte si stručný prehľad.

Prečo nie je zverejnený kamerový záznam z cely?

Kamerový záznam z cely neexistuje a ani nemôže. Zákon nedovoľuje monitorovať obvineného 24 hodín, ak nejde o disciplinárny trest alebo chráneného svedka. To nebol prípad Lučanského. Existujú kamerové záznamy z chodby. Majú ich k dispozícii vyšetrovatelia aj prokuratúra. Na celé vyšetrovanie dohliada generálny prokurátor Maroš Žilinka, tomu dôveruje aj opozícia, ktorá ho s koalíciou volila.

Prečo bol na cele sám?

Obvinený bol v takzvanej kolúznej väzbe. O umiestnení do kolúznej väzby sa rozhoduje, ak prokurátor aj súd dospejú k záveru, že je tu obava, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, alebo bude inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Ak je obvinený v kolúznej väzbe, má umožnený kontakt len so svojím obhajcom. Všetky ostatné kontakty vrátane kontaktu s rodinou môže mať len s povolením prokurátora. Ak k takýmto kontaktom príde, môžu byť monitorované. Je praxou, že ak to podmienky ústavu umožňujú a ide o obvineného, ktorý je vo väzbe z dôvodu kolúznej väzby, umiestňuje sa samostatne. Tak to bolo aj v tomto prípade.

Prečo bol po prvej udalosti z 9.12.2020 hospitalizovaný v Ružomberku?

V súlade s ustanoveniami zákona o výkone väzby „Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave, alebo ak je to potrebné na účely trestného konania, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave alebo v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v inom (civilnom) zdravotníckom zariadení pričom stráženie obvineného vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže.

O poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti v inom zdravotníckom zariadení (ak ju nie je možné poskytnúť v nemocnici Trenčín) rozhoduje príslušný lekár zdravotníckeho zariadenia ústavu, resp. odborný lekár špecializovaného zdravotníckeho zariadenia.

V tomto prípade o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku rozhodol odborný lekár Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.

Nemohla byť udalosť spred dvoch týždňov pokusom o samovraždu?

Môžeme vychádzať len z informácií, ktoré máme k dispozícii. Vychádzame z popisu udalosti priamo od M. Lučanského. Na pokus o samovraždu neukazujú ani lekárske správy.

Môžete vylúčiť, že pána Lučanského 9.12.2020 na cele niekto zbil?

Toto jednoznačne vyvrátili všetky záznamy z uvedenej udalosti. Dňa 15.12.2020 bola vykonaná kontrola nad výkonom väzby v súvislosti so zranením obv. Milana Lučanského v Ústave na výkon väzby Prešov zo dňa 9. decembra 2020 so zameraním na okolnosti vzniku zranenia a následný postup Zboru väzenskej a justičnej stráže v tejto veci. Kontrolu vykonala štvorčlenná kontrolná skupina poverených zamestnancov ministerstva spravodlivosti.

V rámci výkonu kontroly boli vyhodnotené všetky relevantné záznamy z Ústavu na výkon väzby Prešov vrátane kamerového záznamu a ďalšie informácie získané priamo v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne od ošetrujúceho lekára a samotného obv. Milana Lučanského.

Výsledok kontroly potvrdil, že kzraneniu obv. Milana Lučanského došlo bez zavinenia inej osoby. Žiadna z informácií prezentovaná médiami k okolnostiam vzniku poranenia (napadnutie),rozsahu poranení (krvácanie do mozgu, viacnásobná zlomenina nadočnicového oblúka, opakovaná resuscitácia, oko mimo očnej jamky, 11-hodinová operácia) nebola potvrdená, resp. bola vyvrátená.

Členovia kontrolnej skupiny prijali jednomyseľne záver, že zranenie obv. Milana Lučanského nebolo spôsobené inou osobou a že postup Zboru väzenskej a justičnej stráže v tejto súvislosti bol adekvátny a zákonný. Cudzie zavinenie a pochybenie príslušníkov Zboru rovnako vylúčil vo svojom stanovisku aj obhajca pána Lučanského (p. M. Beresecký), tiež dozorový prokurátor ako aj generálny prokurátor.

Prečo nemohol telefonovať a nemal povolené návštevy?

Podľa zákona o výkone väzby, každý obvinený je pri prijímaní do väzby poučený o svojich právach a povinnostiach.

Obvinený, ktorý je v kolúznej väzbe, môže prijať návštevu iba po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu. Aj o týchto skutočnostiach týkajúcich sa možnosti telefonovania a prijímania návštev je obvinený poučený pri nástupe do väzby.

page2image5018688

Obvinený v kolúznej väzbe môže telefonovať iba po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť pri telefonovaní.

Rovnako to bolo aj v prípade pána M. Lučanského. Pri prijímaní do väzby bol poučený o svojich právach a povinnostiach, vrátane možnosti požiadať OČTK o súhlas telefonovať a prijímať návštevy. Poučenie pán Lučanský podpísal, pričom pri nástupe do väzby nevyužil možnosť požiadať o súhlas telefonovať a prijímať návštevy. V čase jeho hospitalizácie v nemocnici v Trenčíne bol pán Lučanský iniciatívne zo strany Zboru opätovne upozornený na možnosť požiadať o takýto súhlas. Pán Lučanský sa na základe toho rozhodol požiadať OČTK, aby mu bolo umožnené telefonovať s manželkou. Odpoveď OČTK (NAKA) na jeho žiadosť bola doručená do ústavu v Prešove 31.12.2020 s tým, že OČTK neudelili tento súhlas.

Prečo bol v ÚVV v Prešove?

Uvedenú otázku je potrebné smerovať na prokuratúru a súd. Avšak nie je to nič nezvyčajné. Prokuratúra sa vždy snaží o taktické umiestnenie do väzníc, aby spolu jednotliví obvinení nemohli komunikovať. Na takéto rozhodnutie má prokurátor plné právo.

Nedalo sa samovražde zabrániť? Koľko samovrážd sa stane vo väznici ročne?

Ak sa niekto naozaj rozhodne spáchať samovraždu, je ťažké tomu zabrániť. Uplynulý rok sa k 29.12.2020 pokúsilo spáchať samovraždu 41 odsúdených a obvinených. Z toho boli dokonané tri pokusy. V prešovskej väznici, kde bol aj pán M. Lučanský, zaznamenali osem pokusov o samovraždu, ani jedna nebola dokonaná. V roku 2019 ZVJS eviduje 27 pokusov o samovraždu a štyri samovraždy dokonané.

Čítali ste vyjadrenia manželky pána Lučanského? Údajne nesmela odokryť svojho manžela v nemocnici, lebo inak sa jej „po zuby ozbrojení ochrankári” zo ZVJS vyhrážali, že jej viac nedovolia, aby pri ňom bola. Čo na to hovoríte?


Tieto informácie už dementoval Zbor väzenskej a justičnej stráže. Podľa vyjadrení Zboru manželka pána M. Lučanského po celý čas jej návštevy v nemocnici sedela pri jeho lôžku a hladkala ho po ruke, nepokúšala sa ho odokryť a ani o takúto možnosť nežiadala príslušníkov ZVJS. Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže vykonávajú len stráženie hospitalizovaného obvineného a nerozhodujú o tom, aké úkony sa s obvineným budú vykonávať počas jeho hospitalizácie v nemocnici. O tejtoskutočnosti môže rozhodnúť len ošetrujúci lekár zdravotníckeho zariadenia. Zbor väzenskej a justičnej stráže odmietol tvrdenia p. Lučanskej o údajnom vyhrážaní sa jej osobe.

Manželka pána Lučanského tvrdí, že mu poslali do väznice televízor, hodinky, list a nič z toho nedostal. Čo hovoríte na tieto jej tvrdenia?


Pán Lučanský mal televízor na cele odo dňa 22.12.2020. Ku korešpondencii možno povedať, že ústav Prešov eviduje 4 ks korešpondencie od p. Lučanskej, ktoré boli do ústavu doručené po lustrácii OČTK dňa 31.12.2020. Táto korešpondencia bude vydaná manželke p. Lučanského spolu s ostatnými vecami, ktoré si príde prevziať. Čo sa týka balíkov, p. Lučanskému nebol doručený žiadny balík a ani o žiadny balík nežiadal.

Súvisiace články

Najčítanejšie