ÚVZ predstavil nové pravidlá pri nosení rúšok, domácej karanténe, či organizácie hromadných podujatí

29.10.2020 17:59 Noviny.sk Slovensko

ÚVZ predstavil nové pravidlá pri nosení rúšok, domácej karanténe, či organizácie hromadných podujatí

BRATISLAVA / Úrad verejného zdravotníctva vo svojej vyhláške aktualizoval opatrenia týkajuce sa nosenia rúšok, prevádzok a hromadných podujatí, domácej karantény či poskytovateľov zdravotných služieb.

RÚŠKA

Oproti pôvodne platným pravidlám sa vo vyhláške mení nasledovné:

 • Výnimka z riadneho prekrytia horných dýchacích ciest na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy sa po novom týka všetkých osôb so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, nielen žiakov.

 

Termín účinnosti: 30. október 2020

 

 

PREVÁDZKY A HROMADNÉ PODUJATIA

Oproti pôvodne platným pravidlám sa vo vyhláške mení nasledovné:

 • ·         Zákaz organizovania hromadných podujatí v počte viac ako 6 ľudí sa nebude týkať celoplošného antigénového testovania na COVID-19,

 • ·         Hromadné podujatia jednorázovej povahy sa budú môcť konať v počte nad 6 osôb v jednom okamihu, avšak iba za predpokladu, že všetci účastníci budú v čase hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 12 hodína budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania. (doteraz bolo možné sa preukázať aj antigénovým testom certifikovaným na území EÚ nie starším ako 12 hodín). Vysvetlenie: Týmto sprísnením reagujeme na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19. Cieľom je znížiť mobilitu ľudí na nevyhnutné činnosti. Uvedené rozhodnutie môže prispieť k tomu, aby sa obmedzilo zhromažďovanie ľudí na podujatiach, ktoré nie sú nevyhnutné a znesú odklad.
 • ·         Vo vyhláške sa explicitne zdôraznilo, že bez obecenstva sa musia uskutočniť všetky hromadné podujatia športového charakteru

 

Termín účinnosti: 30. október

 

 

KARANTÉNA/CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“

Termín účinnosti: Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

 

 • Každej fyzickej osobe, ktorá obdrží pozitívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní "Spoločná zodpovednosť" sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí, v karanténnom ubytovacom zariadení alebo v inom vhodnom ubytovaní na dobu 10 dní od obdržania výsledku testu. Po dobu v izolácii v domácom prostredí sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

 

Osoba je povinná:

 

 • ·         dodržiavať izoláciu v domácom prostredí, v karanténnom ubytovacom zariadení alebo inom vhodnom ubytovaní,  dodržiavať opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu
 • ·        o výsledku testu informovať telefonicky, mailom, alebo SMS správou svojho ošetrujúceho lekára
 • ·         denne sledovať klinické príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jeden z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu); v prípade objavenia sa príznakov respiračnej infekcie kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,  ktorý určí ďalší postup,
 • ·         denne merať a zaznamenávať telesnú teplotu,
 • ·         dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,
 • ·         dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, resp. objekte určenom na izoláciu,
 • ·         v prípade poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v mieste izolácie alebo ústavnom zdravotníckom zariadení bezodkladne informovať o svojom prenosnom ochorení

 

Izolácia sa ukončuje po desiatich dňoch v prípade, že sa nevyskytli klinické príznaky v posledných 3 dňoch. Ak sa v  priebehu izolácie objaví horúčka, alebo príznaky respiračnej infekcie, osoba je povinná kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup.

 

Izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení sa nevzťahuje na čas spojený s:

a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti,

b) za účelom odberu biologického materiálu na mobilnom odberovom mieste.

 

 

POSKYTOVATELIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A POSKYTOVATELIA VEREJNÝCH A NEVEREJNÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Termín účinnosti: 30. október

 

 • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť sú povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

 • Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

Celé znenie vyhlášky si môžete prečítať v nasledujúcom odkaze.

Zdroj: noviny.sk/TVJOJ

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

06:15 Ranné noviny
08:35 PRESTRETÉ
09:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY
06:15 Súdna sieň
07:30 Panelák IX.
09:00 Kosti IX.
06:45 Policajti v akcii
08:00 Policajti v akcii
09:05 Prvé oddelenie
06:40 Tashiho svet
06:55 Nezvyčajná cesta Nilsa Holgerssona
07:10 SpongeBob v nohaviciach VIII.
05:20 Můj kamarád delfín
07:05 Příšerky z vesmíru
08:40 Bella a Sebastian 3: Přátelé navždy