Skoro jasno
-1°
Bratislava
Vratko
29.11.2023
Koronavírus naprieč krajmi. V Bratislave zatvárajú školy, v Žiline zatiaľ nie
Zdielať na

Koronavírus naprieč krajmi. V Bratislave zatvárajú školy, v Žiline zatiaľ nie

Informácie po tlačovej konferencii Matúša Valla

SLOVENSKO / Bratislava v spolupráci s mestskými časťami prerušila prevádzku v základných školách na päť dní. Na pondelkovom brífingu o tom informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo. S koronavírusom sa bojujú aj ostatné samosprávne kraje.

"Od zajtra (utorka 10. marca) prerušujeme prevádzku na päť dní," povedal primátor. Opatrenie prijal primátor hlavného mesta po dohode s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom a starostami mestských častí.

Na základe výsledkov stretnutia so starostami bratislavských mestských častí dohodli spoločný postup aj pre základné a materské školy. "Od utorka bude v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí preventívne prerušené vyučovanie na päť dní. Rovnako budú zatvorené aj centrá voľného času a základné umelecké školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti," uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla v tlačovej správe. Ďalší postup bude závisieť od pokynov zo strany kompetentných orgánov, na ktoré sa mesto obracia. "Odporúčame aj ostatným prevádzkovateľom, aby pristúpili k rovnakému kroku," doplnil Bubla.

Magistrát hlavného mesta v rámci prevencie minulý týždeň zrušil verejné podujatia organizované mestom, kde sa očakáva väčší počet účastníkov, dezinfikuje všetky vozidlá MHD, zrušilo návštevy v zariadeniach pre seniorov, zatvorilo kultúrne inštitúcie – mestskú galériu, múzeum, knižnicu, vydalo pokyn na zatvorenie športových zariadení STaRZ a pokyn na zatvorenie ZOO, prijalo opatrenia na zníženie priameho kontaktu medzi zamestnancami klientských centier. Vláda zakázala návštevy v zdravotníckych zariadeniach, pozastavila odlety a prílety z Talianska a zaviedla kontroly na hraničných priechodoch do Bratislavy. Bratislavský samosprávny kraj sa rozhodol prerušiť vyučovanie na všetkých stredných školách, ktorých je zriaďovateľom.

Pre verejnosť nie je otvorená ani zoologická záhrada, dokonca svoje predstavenia ruší aj Slovenské národné divadlo. 

"Zoologická záhrada v Bratislave sa na základe rozhodnutia jej zriaďovateľa - Hlavného mesta SR Bratislava od dnešného dňa 9. marca zatvára pre verejnosť a zároveň sa rušia všetky podujatia až do odvolania," informuje ZOO Bratislava na svojej webovej stránke. Ide o preventívne opatrenia súvisiace so zamedzením šírenia koronavírusu.

V Bratislave teda platia tieto pravidlá: 

  • Sprísnenie preventívnych opatrení
  • Prerušenie vyučovania na stredných školách v kraji
  • Zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb
  • Zrušenie kultúrnych podujatí
  • Dôsledná dezinfekcia prímestských autobusov
  • Obmedzenia osobného kontaktu na úrade BSK
  • prerušenie výučby na základných a materských školách v pôsobnosti mesta

Svadby za sprísneného režimu

Trnava zatvára od utorka do konca týždňa jasle, materské a základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Počas prerušenia školskej dochádzky odporúča samospráva rodičom obmedziť pohyb detí mimo domácností a zvážiť ich účasť na mimoškolských aktivitách. Po zasadnutí krízového štábu mesta o tom informovala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová. Dodala, že zabezpečená je dezinfekcia škôl a školských zariadení.

Mesto Trnava tiež ruší všetky kultúrne a športové podujatia, ktoré má vo svojej kompetencii a ktoré sa mali konať v mestských priestoroch. "Verejnosti dôrazne odporúčame vyhýbať sa miestam s predpokladanou vyššou koncentráciou osôb. Usporiadatelia spoločenských podujatí by ich organizáciu minimálne počas marca mali dôkladne zvážiť. Rovnako občanom odporúčame navštevovať priestory mestskej polikliniky len v nevyhnutných prípadoch a na čo najkratší čas. Nájomcov v poliklinike sme vyzvali, aby dodržiavali usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva SR a sprísnili hygienické opatrenia,“ povedal v súvislosti s preventívnymi opatreniami primátor Trnavy Peter Bročka.

Do odvolania boli zrušené stretnutia výborov mestských častí, ako aj stretnutia k participatívnemu rozpočtu mesta. Svadby naplánované na radnici sa budú konať za sprísneného hygienického režimu, uvítania do života sú až do odvolania zrušené.

V Trnave doteraz nebol evidovaný ani jeden prípad ochorenia COVID-19, preto podľa primátora Bročku nie je žiadny dôvod na paniku. Treba sa však podľa neho správať zodpovedne a byť pripravený na prípadné komplikácie.

Zatvorenie stredných škôl od utorka zatiaľ do konca týždňa už oznámil aj Trnavský samosprávny kraj, Trnavská univerzita v Trnave oznámila prerušenie kontaktnej výučby na najbližšie dva týždne. Platia aj ďalšie preventívne opatrenia, ako dezinfekcia priestorov škôl, autobusov alebo zákaz návštev v zariadeniach pre seniorov.

Zákaz až do odvolania

"Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR platí od 7. 3. 2020 zákaz návštev vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb až do odvolania. Tie sa od minulého týždňa riadia sprísneným hygienicko-epidemiologickým režimom. Na zabránenie šírenia koronavírusu Odbor sociálnych vecí Úradu NSK obmedzuje kontakt s verejnosťou na nevyhnutnú mieru. Všetka agenda odboru bude od 9. 3. 2020  riešená s verejnosťou telefonickým, e-mailovým kontaktom a poštou," píše sa na stránke Nitrianského samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj po zasadnutí krízového štábu prijal opatrenia smerujúce ku spomaleniu šírenia koronavírusu. Krízový štáb odsúhlasil uzatvorenie všetkých kultúrnych inštitúcií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti od dnešného dňa až do odvolania. Ide o knižnice, múzeá, galérie, divadlá, osvetové strediská a podobne. Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková, všetky plánované stretnutia s počtom účastníkov vyšším ako 10 sú až do odvolania zrušené. Výučbu na všetkých stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prerušia okamžite po zistení prvého potvrdeného prípadu koronavírusu v Banskobystrickom kraji.

Preventívne opatrenia navrhol a odsúhlasil krízový štáb kraja, ktorý bude až do odvolania zasadať každý deň v ranných hodinách a vyhodnocovať aktuálnu situáciu. "K týmto opatreniam sme pristúpili nie preto, aby sme šírili paniku, ale preto, aby sa šírenie koronavírusu na Slovensku spomalilo. Z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie vieme, že približne 10 percent pacientov s koronavírusom si vyžaduje akútnu zdravotnú starostlivosť. Preventívne opatrenia krivku nárastu počtu ochorení spomalia,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Denná dezinfekcia autobusov

Zamestnanci všetkých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorí boli v posledných 10 dňoch na akejkoľvek zahraničnej ceste, majú povinnosť zostať najbližších sedem dní v domácej karanténe. Rovnako tí študenti stredných škôl, ktorí boli za posledných desať dní v zahraničí, dostanú usmernenie nenavštevovať školu počas siedmich dní a zdržiavať sa doma.

Vo všetkých budovách, kde sídlia krajské inštitúcie, bude prebiehať zvýšená sanitácia. Kraj tiež objedná u autobusových dopravcov pravidelnú dennú dezinfekciu autobusov prímestskej verejnej dopravy na vlastné náklady. "Zariadenia sociálnych služieb dostanú pokyn vytvoriť vo svojich priestoroch karanténne miestnosti, župa tiež bude rokovať s riaditeľmi všetkých nemocníc na svojom území o zabezpečení priestorov pre karanténu,“ uviedla Štepáneková.

V Žiline školy nezatvárajú

Žilinský samosprávny kraj  rozširuje svoje doterajšie preventívne opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia nákazy koronavírusom o zákaz hromadných návštev v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Na brífingu po zasadnutí krízového štábu o tom informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. O prerušení vyučovacieho procesu na stredných školách nateraz neuvažujú, zrušené sú len praxe stredoškolákov mimo školských zariadení.

Už druhý týždeň platí zákaz návštev v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Po zasadnutí krízového štábu sa obmedzenia dotknú už aj kultúrnych zariadení. "Rušíme všetky väčšie podujatia hromadného typu, či ide o vernisáže, spoločné čítania a ďalšie aktivity, ktoré sa robia v našich kultúrnych zariadeniach. Určite im to spôsobí problémy a predpokladáme, že najväčší dopad to bude mať na Slovenské komorné divadlo v Martine, kde budú zrušené divadelné predstavenia," vyhlásila Jurinová.

Na rozdiel od niektorých iných krajov zostávajú v ŽSK stredné školy otvorené. "Myslíme si, že bude nateraz postačujúce, ak obmedzíme praxe študentov na priestory školských zariadení, čiže rušíme študentom externé praxe. Vývoj sa však z hodiny na hodiny môže zmeniť, zatiaľ do konca týždňa platí, že vyučovanie v stredných školách pokračuje," uviedla Jurinová.

Predsedníčka ŽSK upriamila pozornosť aj na fakt, že v minulosti boli zrušené pľúcne a infekčné oddelenia, momentálne nimi disponujú na území kraja len nemocnice v Ružomberku a Martine. Ako však potvrdil riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline Martin Kapasný, v prípade potreby je možné lôžka reprofilizovať. "Regionálny hygienik je oprávnený vydať pokyn na reprofilizáciu lôžok v jednotlivých nemocničných zariadeniach. Ak by sa teda ukázalo, že potrebujeme väčšie množstvo lôžok, máme právne nástroje, ako ich v nemocniciach zabezpečiť. Každá nemocnica má svoj útvar krízového riadenia so spracovaným havarijným plánom o tom, ktoré oddelenia by obmedzili svoju činnosť a ich lôžka by sa vyčlenili na poskytovanie neodkladnej starostlivosti," reagoval Kapasný.

Riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková v tejto súvislosti pripomenula, že župa denne monitoruje stav pripravenosti lôžok a aktuálne je v nemocniciach na území kraja pripravených 73 lôžok pre prípadný krízový stav.

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka uložil župným stredným školám povinnosť prerušiť vyučovací proces od 9. do 10. marca. Zatvorené ostali aj školské internáty. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

"Na prvom mieste chcem vyzvať ľudí, aby sa nebáli a zachovali pokoj. Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že vírus nemá fatálne následky tam, kde sa kládol dôraz na prevenciu. Preto ju nechceme podceniť ani my. Nakoľko však v našom kraji boli minulý týždeň jarné prázdniny, je možné, že niektorí žiaci navštívili rizikové oblasti v zahraničí. Riaditelia škôl preto vyhlásili v pondelok a utorok riaditeľské voľno. Počas týchto dní chceme zozbierať informácie týkajúce sa miesta pobytu študentov počas minulého týždňa,“ informoval župan Rastislav Trnka.

Opatrenie sa týka 70 škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je kraj. Do škôl nenastúpili ani žiaci osemročných gymnázií. Kraj odporúča podobný postup aj pri ostatných stredných školách, ktoré má vo svojej územnej pôsobnosti. "Okrem toho odporúčame riaditeľom škôl zvážiť organizovanie lyžiarskych zájazdov zahraničí aj na Slovensku. Ak je to možné, mali by lyžiarske zájazdy presunúť,“ dodal Trnka.

V Košiciach čistia autobusy ozónom

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR platí zákaz návštev vo všetkých župných domovoch sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach. Tie sa od minulého týždňa riadia sprísneným hygienicko-epidemiologickým režimom. Košický samosprávny kraj zároveň dočasne ruší kultúrne podujatia, ktoré organizujú župné kultúrne zariadenia.

Opatrenia sa dotkli aj zamestnancov Košického samosprávneho kraja. Tí, ktorí v uplynulých dňoch navštívili Taliansko alebo Čínu, povinne čerpajú dovolenku v rozsahu dva týždne. Predseda zároveň odporučil zvážiť podobný postup aj pri návšteve iných krajín, v ktorých bolo potvrdené zdravotné riziko tohto vírusu. Od pondelka 9. marca sú regulované návštevy na Úrade KSK. Pre verejnosť je bez obmedzení k dispozícii iba podateľňa a kancelária prvého kontaktu. Úrad zároveň ruší zahraničné pracovné cesty svojich zamestnancov.

Opatrenia prijali aj zmluvní dopravcovia Košického kraja, spoločnosti ARRIVA Michalovce a eurobus. Každý autobus je denne po ukončení prevádzky dôkladne vyčistený dezinfekčnými prostriedkami, spoločnosť ARRIVA čistí autobusy aj ozónom. Sprísnený hygienický režim platí aj vo všetkých župných zariadeniach.

Prešovský samosprávny kraj prijal po zasadnutí krízového štábu nové preventívne opatrenia, ktoré majú znížiť riziko šírenia koronavírusu. Opatrenia sa týkajú župných stredných škôl, kde sa od pondelka 9. marca nariaďuje povinná dvojtýždňová karanténa všetkým zamestnancom a žiakom, ktorí sa v posledných dňoch zdržiavali v krajinách najviac zasiahnutých koronavírusom, osobitne v Taliansku. V prímestskej autobusovej doprave PSK nariaďuje vykonávanie dôslednej dezinfekcie. "Osobitné nariadenia platia aj v zariadeniach sociálnych služieb a kultúrnych inštitúciách v pôsobnosti župy,“ uviedla Ondriová. Kraj takisto ruší prijímanie zahraničných delegácií.

Už v minulom týždni PSK rozposlal do inštitúcií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti usmernenia k šíreniu a prevencii koronavírusu. Pokyny dostali školy, zariadenia sociálnych služieb i kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, takisto dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy aj všetky ústavné zdravotnícke zariadenia. Počnúc pondelkom krajská samospráva sprísňuje najmä opatrenia na stredných župných školách. "Prešovský samosprávny kraj prijíma sériu bezpečnostných preventívnych opatrení, ktoré by mali znížiť riziko prenosu koronavírusu. Zavádzame povinnú dvojtýždňovú karanténu pre žiakov a zamestnancov našich župných škôl, ktorí prišli po prázdninách z dovolenky v rizikových alebo vírusom zasiahnutých oblastí, osobitne v Taliansku. K tomuto ráznemu kroku sme dospeli v spolupráci s riaditeľmi našich stredných škôl, aby sme v predstihu a v čo najvyššej možnej miere chránili zdravie a eliminovali možné riziká v súvislosti so šírením tejto nákazy. Nariadenie je platné od pondelka 9. marca do odvolania,“ vyhlásil po zasadnutí krízového štábu predseda PSK Milan Majerský.

Každý žiak alebo zamestnanec, ktorí v predchádzajúcich dvoch týždňoch navštívili Taliansko, je podľa nariadenia povinný zotrvať doma v 14-dňovej karanténe a v nej sledovať svoj zdravotný stav. V prípade príznakov, ako sú horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy či únava, vyzýva samospráva občanov, aby telefonicky kontaktovali svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu. Nariadenie sa vzťahuje na všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. "Mzdové a iné náležitosti zamestnancov sa budú riešiť,“ dodala Ondriová.

Školám sa tiež až do odvolania zakazuje organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií, aktivít Erasmus+ a iných podujatí v zahraničí. Riaditelia škôl, ktorí majú internát a školský internát v Poprade, majú povinnosť prešovskú župu obratom informovať, či majú ubytovaných cudzincov, ktorí sú z krajiny, kde je už vo väčšom počte rozšírení koronavírus, osobitne z Talianska. "Všetky tieto opatrenia sa netýkajú základných škôl. Tie nie sú v pôsobnosti kraja a o opatreniach na nich rozhodujú mestá a obce, ktoré ich zriaďujú,“ upozornila Ondriová.

Osobitný režim bude platiť aj pre kultúrne inštitúcie PSK. Od utorka 10. marca pre verejnosť kraj zatvára všetky svoje kultúrne zariadenia až do odvolania. V oblasti zdravotníctva je už od piatka 6. marca Úradom verejnéhko zdravotníctva vydaný zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocníc. Ten platí aj v zariadeniach sociálnych služieb. "Príslušné zariadenia boli o rozhodnutí hlavného hygienika SR informovaní a boli im poskytnuté ďalšie potrebné usmernenia,“ dodala referentka.

Prešovská župa prijala aj nové preventívne opatrenia na zníženie rizika šírenia koronavírusu v prímestskej autobusovej doprave. "PSK prostredníctvom zmluvných prepravcov prevádzkuje regionálne prímestské spoje po celom kraji aj s presahom do ďalších krajov. Od pondelka 9. marca sme nariadili vykonávať dôslednú dezinfekciu autobusov. Prepravcom odporúčame v čo najkratšej dobe zabezpečiť vodičom primerané ochranné prostriedky tak, aby boli chránení pred nakazením vírusom,“ vysvetlil Majerský. Opatrenia sa týkajú všetkých župných dopravcov SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a Bus Karpaty. "Dezinfekcia autobusov sa zabezpečí v čase prestoja vozidiel a zákrok nenaruší bežnú prevádzku dopravcu. Prijaté opatrenia, majú ochrániť cestujúcich i zamestnancov,“ konkretizovala Ondriová.

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu zavádza župa aj priamo na Úrade PSK, ktorý odporúča občanom obmedzenie osobného kontaktu so zamestnancami úradu na nevyhnutnú mieru. "Úrad si naďalej plní svoje zákonné povinnosti, no v komunikácii s občanmi odporúčame využívať elektronickú komunikáciu – službu e-podanie, e-mail, telefón. Stále je možné podávanie dokumentov cez podateľňu, ale aj tam budú vykonané preventívne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu,“ informoval župan.

Úrad zároveň od 9. marca ruší všetky prijatia zahraničných delegácií a hostí v organizáciách vo svojej pôsobnosti a cesty svojich zamestnancov do zahraničia. "Pre krajskú samosprávu je v momentálnej situácii prevencia a dostatočné informovanie to najdôležitejšie,“ zdôraznila Ondriová. Krajská samospráva odporúča všetkým občanom zvážiť akékoľvek zahraničné pracovné cesty a najmä dodržiavanie zásad osobnej hygieny. "V Prešovskom kraji zatiaľ nebol potvrdený žiaden prípad infekcie koronavírusom, hoci už boli realizované viaceré testy v rôznych častiach kraja. Aktuálne sledujeme pokyny Ministerstva zdravotníctva SR a hlavného hygienika, podľa ktorých budeme postupovať,“ dodal Majerský.

Súvisiace články

Najčítanejšie správy