Oblačno
-3°
Bratislava
Oto
5.12.2023
Dôvera si presunula do "súkromného vrecka" takmer 2 miliardy Sk od občanov
Zdielať na

Dôvera si presunula do "súkromného vrecka" takmer 2 miliardy Sk od občanov

Zdroj: zdravie.sk

Prípadom sa už zaoberá ÚDZS

Dôvodom na zníženie základného imania (ZI) o 1,9 miliardy Sk sú podľa samotnej ZP zmeny legislatívy, ktorá už nevytvára priestor na rozvoj individuálneho zdravotného poistenia a tiež zásadne znížili možnosti zdravotných poisťovní investovať do vlastného rozvoja.

Dôvera tak urobila na základe žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu, pričom ÚDZS tento súhlas vydal. V zásade tak ide o legitímny – teda zákonný postup. Predseda úradu Richard Demovič však v tejto súvislosti hovorí o zlyhaní ľudského faktora: "Ak sa človek rozhodne porušiť vnútorné pravidlá firmy bez vedomia a schválenia manažmentom, niečo podpíše a takmer tri mesiace to drží v tajnosti až do doby nástupu účinnosti tohto rozhodnutia, môžem povedať len toľko – nie je už zamestnancom úradu a hľadám všetky právne možnosti riešenia tejto situácie."

"Zníženie základného imania nemá vplyv na stabilitu poisťovne ani na schopnosť uhrádzať zdravotnú starostlivosť pre našich poistencov. Aj po znížení zostáva platobná schopnosť Dôvery bezpečne nad limity požadované zákonom. Sme naďalej finančne silná, zdravá a stabilná inštitúcia s dostatkom hotovosti na účtoch a sme schopní včas plniť všetky záväzky," vyhlásil v tejto súvislosti generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Šimun. Do Obchodného registra SR bola zapísaná nová výška základného imania 481 miliónov Sk (15.966.274 eur). Miera platobnej schopnosti je podľa Šimuna takmer trojnásobne vyššia ako minimálna miera zo zákona (3 percentá).

Prijatím legislatívnych zmien s účinnosťou od 1. januára 2008 klesol limit na prevádzkové výdavky na 3,5 percenta a znemožnilo sa slobodné nakladanie s kladným hospodárskym výsledkom. "Aj preto nemá opodstatnenie, aby sme v základnom imaní viazali taký vysoký objem prostriedkov," povedal Šimun. V roku 2007 valné zhromaždenie Dôvery na základe návrhu predstavenstva rozhodlo o výraznom 15-násobnom zvýšení imania spoločnosti zo 160 miliónov Sk (5,31 milióna eur) až na 2,4 miliardy Sk (79,6 milióna eur).

Podľa hovorcu investičnej skupiny Penta Martina Danku, ktorá stojí za ZP Dôvera, celý proces zníženia základného imania poisťovne sa začal v septembri 2008 a skončil sa v decembri 2008, pričom sa prísne riadil zákonom o zdravotných poisťovniach.

"Celý proces Informácia o znížení ZI sa objavila v celom rade verejne prístupných dokumentov, napr. v Zbierke listín, v Obchodnom vestníku, boli informovaní veritelia ZP Dôvera a rovnako došlo k zverejneniu aj na úradnej tabuli v zdravotnej poisťovni. Informáciu o priebehu procesu mal aj samotný Úrad napríklad tým, že mu boli uhradené na jeho účet cez štátnu pokladnicu poplatky spojené s procesom. Dnešné vyjadrenia predsedu úradu pre dohľad preto vnímame tak, že šéf úradu nemá prehľad o tom, čo sa v jeho úrade deje," uviedol Danko.

Na margo verejných zdrojov ďalej uviedol, že základné imanie je tvorené súčtom vkladov všetkých akcionárov. "Akcionári ZP Dôvera v minulosti rozhodli o tom, že zisk, ktorý poisťovňa dosiahla, bude použitý na zvýšenie ZI a nie na výplatu dividend, prípadne pre účely inej spotreby. V roku 2008 v súlade s tým istým princípom akcionári rozhodli, že ZI znížia. Je preto úplne nesprávne zamieňať si prostriedky, ktoré tvoria základné imanie s verejnými zdrojmi zdravotnej poisťovne, ktoré používa na financovanie zdravotnej starostlivosti," dodal Danko.Zdielať na

Najčítanejšie správy