Nebezpečná obava sa stala realitou. Starostovia 3 liptovských obcí riešia zamorenie ťažkými kovmi

Nebezpečná obava sa stala realitou. Starostovia 3 liptovských obcí riešia zamorenie ťažkými kovmi

LIPTOV / Starostovia troch liptovských obcí už poznajú výsledky rozboru kalov, ktoré unikli zo starých antimónových baní. To, čoho sa obávali je realita. Kaly obsahujú vysoké množstvá ťažkých kovov. Riešenie stále chýba.

"Tam boli obrovské prekročenia arzénu, antimónu, dusičnanov a týchto nerozpustných látok, dohromady tvoria doslova jed," uviedol Tibor Iľavský, rybársky hospodár VD Liptovská Mara. Laboratóriá vyhodnocovali vzorky vody aj sedimentov, ktoré odobral slovenský vodohospodársky podnik pár dní po pretrhnutí odkaliska. Arzén, ktorý bol vedľajším produktom banskej činnosti, kontaminoval povrchové vody, pričom namerané hodnoty 30-násobne prekročili povolenú normu. V sedimentoch išlo o 10-násobné prekročenie normy.

Podľa starostov, z troch dotknutých obcí, sa napriek tomu kompetentní s riešením vzniknutej situácie neponáhľajú. "Osobne som očakával, že vzhľadom na takéto rozbory že už k dnešnému dňu bude vybraná nejaká spoločnosť na sanáciu týchto kalov, čas hrá momentálne v neprospech nás," povedal Vladimír Janičina, starosta Dúbravy. "Stala sa havária veľkého rozsahu, environmentálna a ja tu vidím problém v systéme a v legislatíve...nedostali sme odpoveď, čo s tým idú ďalej rudné bane robiť," opísal Dušan Matejka. Kalmi je najviac zasiahnutá obec Svätý Kríž. Aj na dnešnom zasadnutí krízového štábu dostali tunajší obyvatelia odporúčania, aby s naplaveninami nemanipulovali a aby chatári z Dúbravskej doliny nepoužívali vodu zo svojich studní. Pitná voda z vodovodov je bez závad. "Bohužiaľ, krízový štáb stále nemá k dispozícii zápis z bezpečnostno-technickej prehliadky stavby, ktorý je dôležitým podkladom k prijatiu ďalších opatrení. Zastávame však názor, že je potrebné pristúpiť k čo najskoršiemu odstráneniu naplavených kalov z brehov potoka aj zo zaplavených súkromných pozemkov," píše sa vo vyjadrení Okresný úradu Liptovský Mikuláš.

Momentálne prebiehajú prípravné práce na zabezpečení pretrhnutého odkaliska. Uniknuté kaly kontaminovali asi 10-kilometrový úsek. Všetci sa zhodnú na tom, že ho treba vyčistiť, nikto však nevie akým spôsobom. Palúdžanka doplavila tieto kaly až do Liptovskej Mary, ako sme sa presvedčili, jemného piesku je plné koryto potoka. Najhoršie je na tom Galovanská zátoka. "Na celom tom úseku, ktorý bol zaťažený tými kalmi, sme nenašli žiadny život, nenašli sme žiadnu živú rybu, nenašli sme žiadne planktonické organizmy," informoval Tibor Iľavský. Štátny podnik Rudné bane, dnes na naše otázky do uzávierky reportáže nereagoval. "To sa nedá obrátiť tomu chrbtom a nechať to len tak a už vôbec nie bagatelizovať, je to vážna situácia, vážna vec a pre nás rybárov zvlášť...ako obnovíme tam ten život a kedy sa nám to podarí, to si netrúfnem ani odhadnúť," dodal Tibor Iľavský.

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ

Najnovšie na JOJ.SK

Prečítajte si tiež

TV Program

10:30 NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ TORTY
12:15 MISS SLOVENSKO 2020
14:30 Pravá blondínka 2
11:45 NOVÉ BÝVANIE
12:45 Best of Shakespeare
13:10 Chlpatí kamoši
10:45 Učitelia v utajení PREMIÉRA
12:05 Keď je pečenie umenie III. PREMIÉRA
13:30 ZÁCHRANÁRI
11:55 Rybičky Flip a Flap
12:00 Maxipes Fík
12:10 Dážďovečky
11:40 Kde je Albert?
13:20 Zoolander
15:10 Asterix: Sídliště bohů